Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Повар П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
702.
Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Старостенко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
703.
Правознавство [Книга] : підручник / Балюк Г.І. [ та ін. ] ; відп. ред. О.В. Дзера ; МОН України. – 10-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 848 с. – ISBN 978-966-667-275-2
704.
Верещагина А.В. Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси [Книга] / А.В. Верещагина. – Минск : Белорусская наука, 2009. – 232 с. – ISBN 978-985-08-1018-2
705.
Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови [Книга] : посібник для студ. немовних вищих навч. закладів 1-4 рівнів акредитації / Г.І. Бовіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-364-707-4
706.
Черкас Н.В. Практикум з ідіоматики англійської мови [Книга] = English idioms in use : навчальний посібник / МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 236 с. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-613-684-1
707.
Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів [Книга] : навчальний посібник / І.Я. Папіш, Т.С. Ямелинець ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 450 с. – ISBN 978-966-613-638-4
708.
Базилевич В.Д. Практикум з макроекономіки [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Баластрик Л.О ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-439-092-4
709.
Практикум з математичного аналізу [Книга] : навчальний посібник / М.В. Заболоцький, С.І. Фединяк, П.В. Філевич, К.А. Червінка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-613-696-4
710.
Комаров І.В. Практикум зі спектроскопіїї ядерного магнітного резонансу [Книга] : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / І.В. Комаров, О.В.Туров. – Київ : Київський університет, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-439-161-7
711.
Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень [Журнал]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-795-4
712.
Робертс Н. Преданность смерти [Книга] / Нора Робертс ; [ пер. с англ. В. Окунева ]. – Москва : Эксмо, 2009. – 416 с. – ISBN 978-5-699-37839-5
713.
Шпінь О.П. Прикладна метрологія [Книга] / О.П. Шпінь ; МОНУ, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ "КПІ", 2007. – 138 с. – ISBN 978-966-622-252-0
714.
Капустяник В.Б. Прикладна спектроскопія [Книга] : навчальний посібник / В.Б. Капустяник, В.І. Мокрий ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 302 с. – ISBN 978-966-613-670-4
715.
Колесников Ю.С. Прикладная социология [Книга] : учеб. пособие / [сост.] Ю.С. Колесников. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 316, [1] с. – (Учебники "Феникса"). – ISBN 5-222-01643-9
716.
Райт Л. Принцесса из провинции [Книга] = Her royal bed : роман / Лора Райт ; пер. с англ.Д. Прошуниной. – Москва : Радуга, 2006. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006378-7
717.
Бугрим В.В. Присвяти [Книга] : [ ексклюзивні віршування : збірка ] / Валентин В. Бугрим. – Київ, 2009. – 150 с. – ISBN 966-7139-77-8
718.
Мельников О.В. Про все потроху [Книга] : вибране / О.В. Мельников. – Дрогобич : Коло, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-7996-53-6
719.
Дудок Р. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках [Книга] : монографія / Роман Дудок ; МОН України ; Львівський нац. ун- ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 358 с. – ISBN 978-966-613-726-8
720.
Горбулін В.П. Проблеми захисту інформаційного простору України [Книга] : монографія / В.П. Горбулін, М.М. Биченок ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 136с. – ISBN 978-966-1648-11-0
721.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
722.
Проблемы национальной стратегии [Журнал] : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва. – ISSN 2079-3359
723.
Кіяшко Б.О. Прогнозуюче управління випрямлячем, що навантажений двигуном постійного струму [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кіяшко Б.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
724.
Галисеев Г.В. Программирование на языке C # [Книга] : самоучитель / Г.В. Галисеев. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2006. – 368 с. – (Самоучитель ; №1). – ISBN 5-8459-0997-X
725.
Чечет П.Л. Программно-технологический инструментарий автоматизации имитационного моделирования технологических процессов производства с иерархической структурой [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Чечет П.Л. ; Учреждение образования "Гомель. ун-т им.Франциска Скорины". – Гомель, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,