Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень [Журнал]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-795-4
702.
Робертс Н. Преданность смерти [Книга] / Нора Робертс ; [ пер. с англ. В. Окунева ]. – Москва : Эксмо, 2009. – 416 с. – ISBN 978-5-699-37839-5
703.
Шпінь О.П. Прикладна метрологія [Книга] / О.П. Шпінь ; МОНУ, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ "КПІ", 2007. – 138 с. – ISBN 978-966-622-252-0
704.
Капустяник В.Б. Прикладна спектроскопія [Книга] : навчальний посібник / В.Б. Капустяник, В.І. Мокрий ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 302 с. – ISBN 978-966-613-670-4
705.
Колесников Ю.С. Прикладная социология [Книга] : учеб. пособие / [сост.] Ю.С. Колесников. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 316, [1] с. – (Учебники "Феникса"). – ISBN 5-222-01643-9
706.
Бугрим В.В. Присвяти [Книга] : [ексклюзивні віршування : збірка] / Валентин В. Бугрим. – Київ : [Б. в.], 2009. – 150 с. – ISBN 966-7139-77-8
707.
Мельников О.В. Про все потроху [Книга] : вибране / О.В. Мельников. – Дрогобич : Коло, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-7996-53-6
708.
Дудок Р. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках [Книга] : монографія / Роман Дудок ; МОН України ; Львівський нац. ун- ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 358 с. – ISBN 978-966-613-726-8
709.
Горбулін В.П. Проблеми захисту інформаційного простору України [Книга] : монографія / В.П. Горбулін, М.М. Биченок ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 136с. – ISBN 978-966-1648-11-0
710.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
711.
Проблемы национальной стратегии [Журнал] : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва. – ISSN 2079-3359
712.
Кіяшко Б.О. Прогнозуюче управління випрямлячем, що навантажений двигуном постійного струму [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кіяшко Б.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
713.
Галисеев Г.В. Программирование на языке C # [Книга] : самоучитель / Г.В. Галисеев. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2006. – 368 с. – (Самоучитель ; №1). – ISBN 5-8459-0997-X
714.
Чечет П.Л. Программно-технологический инструментарий автоматизации имитационного моделирования технологических процессов производства с иерархической структурой [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Чечет П.Л. ; Учреждение образования "Гомель. ун-т им.Франциска Скорины". – Гомель, 2009
715.
Яворська Г.В. Промислова мікробіологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Яворська, С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-613-648-3
716.
Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності [Книга] : збірник наук. праць / за ред. І.А. Зязюна ; МОН України ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Харків : НТУ ХПІ, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-593-744-9
717.
Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 [Книга] : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 407 с. – До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
718.
Профессора Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова [Книга] : [ биографический словарь-справочник ] / М.И. Данилова, М.Н. Максимова, , Е.Г. Никанорова, М.В. Николаева; Данилова М.И. [ и др. ] ; [ отв. ред. А.Н. Алексеев ]. – Якутск : ЯГУ, 2007. – 304 с. – ЯГУ 1956-2006. – ISBN 978-5-7513-0911-4
719.
Павлик П.М. Процесуальна документація [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 464 с. – ISBN 978-966-364-839-2
720.
Бенеш Г. Психологія [Книга] = dtv-Atlas Psychologie : dtv-Atlas : довідник / Гельмут Бенеш ; худож. Герман і Катаріна фон Заальфельд ; науковий ред. перекладу В.О. Васютинський [ пер. з нім. Р.Д. Обухіва]. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 510с. : 208 с. кол. іл. – ISBN 966-7767-66-3
721.
Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій) [Книга] : монографія / Карамушка Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Карамушки ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лабораторія орг. психології. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-644-136-5
722.
Діденко С.В. Психологія сексуальності [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Діденко, О.С. Козлова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-439-212-6
723.
Бочелюк В.Й. Психологія спорту [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна ; МОН України ; Гуманітарний ін.т "Запоріз. ін-т держ. та муніципал. упр.". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 966-364-405-2
724.
Скрипченко О.В. Психолого-педагогічні основи навчання [Книга] : навчальний посібник / О.В. Скрипченко, О.С. Падалка, Л.О. Скрипченко ; МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-628-082-5
725.
Скрипченко О.В. Психолого-педагогічні основи навчання [Книга] : навчальний посібник / О.В. Скрипченко, О.С. Падалка, Л.О. Скрипченко ; МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-628-082-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex