Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Задірака В.К. Методи захисту банківської інформації [Книга] = Methods of bank information protection : навчальний посібник / В.К. Задірака, О.С. Олексюк, М.О. Недашковський ; МОН України ; Тернопільська акад. народ. господарства; НАН України, Ін-т кіб. ім. В.М. Глушкова. – Київ : Вища школа, 1999. – 261с. – ISBN 5-11-004777-4
502.
Бабюх В.А. Методика літочислення міст: світовий досвід [Книга] / Віталій Бабюх ; НАН України, Ін-т історії України ; Центр теор.-метод. проблем іст. регіоналістики. – Київ : Інститут історії НАН України, 2009. – 82 с. – ISBN 978-966-02-5124-3
503.
Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України [Автореферат] : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Погрібний С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
504.
Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України [Книга] : монографія / С.О. Погрібний ; КНУТШ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-2183-46-7
505.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
506.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
507.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
508.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
509.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
510.
Панфілова О.Г. Мистецьке життя Кременеччини 20-30-х років 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Панфілова О.Г. ; М-во осіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009
511.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
512.
Арендт Х. Між минулим і майбутнім [Книга] = Between past and future / Ханна Арендт ; [пер. з англ. Вілен Черняк]. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 321 с. – ISBN 966-7888-10-X
513.
Боднар І.Р. Міжнародна інформація [Книга] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення курсу : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Боднар. – 2-ге вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 216 с. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-56-9
514.
Дахно І.І. Міжнародне економічне право [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – 3-є вид., перероб. і доповн. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-364-772-2
515.
Міжнародне приватне право в Київському університеті [Книга] : антологія : у 2 томах / за ред. док. юрид. наук, проф. А.С. Довгерта ; КНУТШ ; [ упоряд.: А.С. Довгерт, О.Є. Бурлай, В.В. Попко та ін. ]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-123-5
516.
Міжнародне приватне право в Київському університеті [Книга] : антологія : у 2 томах / за ред. док. юрид. наук, проф. А.С. Довгерта ; КНУТШ ; [ упоряд.: А.С. Довгерт, О.Є. Бурлай, В.В. Попко та ін. ]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-124-2
517.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
518.
Міжнародні системи і глобальний розвиток [Книга] : підручник / Манжола В.А. [ та ін. ] ; [ кер. авт. колективу О.А. Коппель ; за ред. Л.В.Губерського, В.А. Манжоли ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 606 с. – ISBN 978-966-439-149-5
519.
Льовін А.В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Льовін А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
520.
Базілінська О.Я. Мікроекономіка [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Я. Базілінська, О.В. Мініна ; за ред. О.Я. Базілінської. – 3-тє вид., випр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-364-926-9
Розкриваються процеси сучасної ринкової економіки: аналіз попиту та пропозиції, застосування теорії еластичності, наслідки державного регулювання цін.
521.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
522.
Сологуб Ю.І. Міське розселення столичного району : суспільно-географічне дослідження [Автореферат] : автореф. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Сологуб Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
523.
Трушевський В.М. Мови програмування для штучного інтелекту: програмування мовою Prolog [Книга] : навчальний посібник / В.М. Трушевський ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 150 с.
524.
Дейнека В.С. Модели и методы решения задач с условиями сопряжения [Книга] / В.С. Дейнека, И.В. Сергиенко, В.В. Скопецкий ; НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1998. – 615 с. – ISBN 966-000464-8
525.
Ясер Мох"д Абделрахім Альшаро Моделі й алгоритми діагностування та забезпечення надійності гетерогенних комп"ютерних мереж [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ясер Мох"д Абделрахім Альшаро. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,