Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Бабенко В.Г. Метод підвищення швидкодії систем захисту інформації на основі використання спеціалізованих логічних функцій [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Бабенко В.Г. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
502.
Задірака В.К. Методи захисту банківської інформації [Книга] = Methods of bank information protection : навчальний посібник / В.К. Задірака, О.С. Олексюк, М.О. Недашковський ; МОН України ; Тернопільська акад. народ. господарства; НАН України, Ін-т кіб. ім. В.М. Глушкова. – Київ : Вища школа, 1999. – 261с. – ISBN 5-11-004777-4
503.
Бабюх В.А. Методика літочислення міст: світовий досвід [Книга] / Віталій Бабюх ; НАН України, Ін-т історії України ; Центр теор.-метод. проблем іст. регіоналистики. – Київ : Інститут історії НАН України, 2009. – 82 с. – ISBN 978-966-02-5124-3
504.
Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України [Автореферат] : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Погрібний С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
505.
Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України [Книга] : монографія / С.О. Погрібний ; КНУТШ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-2183-46-7
506.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
507.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
508.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
509.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
510.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
511.
Панфілова О.Г. Мистецьке життя Кременеччини 20-30-х років 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Панфілова О.Г. ; М-во осіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009
512.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
513.
Арендт Х. Між минулим і майбутнім [Книга] = Between past and future / Ханна Арендт ; [пер. з англ. Вілен Черняк]. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 321 с. – ISBN 966-7888-10-X
514.
Боднар І.Р. Міжнародна інформація [Книга] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення курсу : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Боднар. – 2-ге вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 216 с. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-56-9
515.
Дахно І.І. Міжнародне економічне право [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – 3-є вид., перероб. і доповн. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-364-772-2
516.
Міжнародне приватне право в Київському університеті [Книга] : антологія : у 2 томах / за ред. док. юрид. наук, проф. А.С. Довгерта ; КНУТШ ; [ упоряд.: А.С. Довгерт, О.Є. Бурлай, В.В. Попко та ін. ]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-123-5
517.
Міжнародне приватне право в Київському університеті [Книга] : антологія : у 2 томах / за ред. док. юрид. наук, проф. А.С. Довгерта ; КНУТШ ; [ упоряд.: А.С. Довгерт, О.Є. Бурлай, В.В. Попко та ін. ]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-124-2
518.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
519.
Міжнародні системи і глобальний розвиток [Книга] : підручник / Манжола В.А. [ та ін. ] ; [ кер. авт. колективу О.А. Коппель ; за ред. Л.В.Губерського, В.А. Манжоли ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 606 с. – ISBN 978-966-439-149-5
520.
Льовін А.В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Льовін А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
521.
Базілінська О.Я. Мікроекономіка [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Я. Базілінська, О.В. Мініна ; за ред. О.Я. Базілінської. – 3-тє вид., випр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-364-926-9
Розкриваються процеси сучасної ринкової економіки: аналіз попиту та пропозиції, застосування теорії еластичності, наслідки державного регулювання цін.
522.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
523.
Сологуб Ю.І. Міське розселення столичного району : суспільно-географічне дослідження [Автореферат] : автореф. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Сологуб Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
524.
Трушевський В.М. Мови програмування для штучного інтелекту: програмування мовою Prolog [Книга] : навчальний посібник / В.М. Трушевський ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 150 с.
525.
Дейнека В.С. Модели и методы решения задач с условиями сопряжения [Книга] / В.С. Дейнека, И.В. Сергиенко, В.В. Скопецкий ; НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1998. – 615 с. – ISBN 966-000464-8
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,