Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НАУКОВЦІВ!
   Служба інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює моніторинг ефективності представлення наукових здобутків працівників університету в світовому інформаційному просторі.

   Діяльність Служби інформаційного моніторингу здійснюється за наступними напрямками:

   Для науковців:

  • моніторинг присутності та інформаційна підтримка у реєстрації науковців університету в світових реєстрах унікальних ідентифікаторів авторів-науковців (Scopus AuthorID; ResearcherID; ORCID ID; Google Академія), а також у спеціалізованих соціальних мережах (ResearchGate, Academia.edu, Linkedin);
  • верифікація наявності публікацій у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science для наукових керівників, рецензентів та голів спеціалізованих вчених рад для проходження процедури захисту дисертації та присудження ступня доктора філософії; перевірка публікації наукових результатів досліджень здобувачів у фахових та профільних виданнях.
  • формування репозитарію Університету (eKNUTSHIR) - забезпечення централізованого накопичення, зберігання, розповсюдження та забезпечення тривалого, та надійного доступу до документів в електронному вигляді наукового, освітнього та методичного призначення, створених співробітниками, студентами, аспірантами, докторантами Університету.
  • адміністрування Бази даних публікацій співробітників Університету; збір, систематизація та науковий аналіз даних щодо публікаційної активності співробітників та аспірантів Університету.
  • адміністрування онлайн-сервісу Unicheck з перевірки текстових документів на наявність запозичень з відкритих джерел в мережі Інтернет або внутрішньої бази документів Університету.
  • організація інформаційних заходів, спрямованих на підвищення академічної грамотності та публікаційної активності;
  • контроль використання єдиного стандартизованого імені установи - Taras Shevchenko National University of Kyiv.

   Для періодичних видань Університету:

  • контроль виконання вимог науковими виданнями Університету для індексування у НМБД Scopus та Web of Science Core Collection.
  • координація та консультаційна підтримка процесу подання заявки від редакції наукового видання Університету до Web of Science Core Collection.
  • реєстрація, редагування DOI (Digital object identifier) та метаданих статей для наукових періодичних видань Університету за допомогою засобів Crossref.   Науково-методична підтримка науковців:

   "Аналіз наукової періодики Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 2023"

   "Аналіз наукової періодики Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 2021"

   "Публікаційні здобутки науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1991-2021 роки): бібліометричний аналіз"

   Практичний посібник для науковців з використання можливостей Google Академії

   Створення та редагування запису науковця у ORCID

   Практичний посібник зі створення, наповнення та підтримки профілю науковця у реєстрі унікальних ідентифікаторів ORCID

   Практичний посібник по роботі з профілем автора у Scopus: пошук та корегування

   Практичний посібник з пошуку інформації у Scopus

   Практичний посібник для науковців з пошуку журналів для читання та публікації у Web of Science

   Переклад матеріалів про публікацію та пошук наукової інформації у Відкритому доступі


   Вебінари:
Контактна інформація:

Людмила Миколаївна Галаган (керівник Служби інформаційного моніторингу)
Андрій Мирославович Кушерський (аналіз публікаційної активності)
Людмила Олександрівна Малашенко (аналіз публікаційної активності)
Ера Василівна Власова (реєстрація DOI)
Тетяна Петрівна Білан (інституційний репозитарій eKNUTSHIR)

м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 42
тел. 239-33-30
E-mail: sim.library@knu.ua (консультації з усіх напрямів роботи СІМ)

   

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex