Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА


   Наукова бібліотека проводить роботу по розкриттю своїх фондів і пропаганді книги всіма методами і засобами бібліотечної роботи. Здійснює велику роботу по забезпеченню інформаційних потреб професорсько-викладацького складу університету, співробітників, науковців, аспірантів, студентів, використовуючи як старі, так і нові методи інформування.
   У своїй роботі інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки спирається на великий довідково-бібліографічний апарат, який складається з інформаційно-бібліографічних видань та системи спеціальних картотек. Фонд відділу становить біля 85 тис. примірників. Це загальні та спеціальні енциклопедії країн світу, бібліографічні покажчики з окремих галузей знань, путівники, атласи, словники, бібліографічні довідники, які видані в Україні та за кордоном.
   Здійснюється, також, бібліографічна реєстрація наукової продукції університету та збір матеріалів з історії вузу.
   Ведеться довідково-бібліографічне обслуговування читачів. Щороку видається 25-30 тис. довідок, в т.ч. більше 300 письмових різногалузевої тематики.

   На основі оперативної обробки традиційних електронних потоків інформації відділ розширив власний інформаційний потенціал. Поряд з можливістю доступу до документів свого фонду надається доступ до інших БД (банків даних) - в електронній формі. Здійснюється бібліографічний опис статей з періодичних видань України та Росії, які надходять до бібліотеки. БД інформаційно-бібліографічного відділу містить більш 7 000 записів з 150 найменувань періодичних видань і вміщує інформацію, що висвітлює пріоритетні напрями розвитку науки, охорони навколишнього середовища, соціально-економічні та правові проблеми розвитку суспільства:

  • вища освіта в Україні і за кордоном
  • наука в Україні і за кордоном
  • екологічні проблеми суспільства
  • інформаційні технології.

   Щомісячно готується аналітичний і інформаційний бюлетень "Вища школа в Україні і за кордоном" на сторінках журналів і газет. Інформація передається за допомогою E-mail та списками.
   Введено в електронну базу бібліотеки картотеку робіт викладачів Київського університету.

   Для отримання інформації про нові надходження до Наукової бібліотеки університету проводяться "Дні інформації", на яких демонструються україномовні книги, книги російською та іншими іноземними мовами, журнали. Проходять "Дні інформації" кожний понеділок-вівторок з 11 до 18 годин (кім. 16).

   Всіма структурними підрозділами бібліотеки щорічно встановлюється до 300 книжково-ілюстративних виставок, на яких експонується до 10 тис. прим. літератури. Оновлюються постійно-діючі виставки: "Наукові праці викладачів Київського університету", "М. Максимович" та інші.
   У центральному корпусі Наукової бібліотеки, у бібліотеках інститутів та факультетів проводяться презентації книг та журналів, літературні вечори, конференції, зустрічі з цікавими людьми та інші заходи.


Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex