Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство [Книга] / Тищенко Ю., Байор П., Товт М., ГоробчишинаС. ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ : Україна, 2010. – 148 с. – ISBN 976-966-2157-27-7
527.
Мельник Моделі та інформаційні технології скелетизації при попередній обробці бінарних зорбажень в системах електронного документообігу [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мельник Г-В.В. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009
528.
Голованова М.А. Модель, метод та інструментальні засоби вибору технологічних рішень у машинобудівельному виробництві в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Голованова М.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2009
529.
Робертс Н. Мои дорогие мужчины [Книга] : роман / Нора Робертс ; [ пер. с англ. И.Л. Файнштейн ]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с. – ISBN 5-04-003828-3
530.
Стати В. Молдаване Украины [Книга] : историко-географическое и этнодемографическое исследование / Василий Стати ; Ассоциация молдаван Украины. – Одесса : ВМВ, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-413-171-8
531.
Статі В. Молдавани України [Книга] = Moldovenii din Ucraina : історіко-географічне та етнодемографічне дослідження / Васілє Статі. – Одеса : [ Б.в. ], 2008. – 488 с. – ISBN 978-9975-78-517-4
532.
Сиволоб А.В. Молекулярна біологія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / АП.В. Сиволоб ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-439-068-9
533.
Якібчук П.М. Молекулярна фізика [Книга] : лабораторний практикум : навчальний посібник / П.М. Якібчук, А.В. Королишин ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 130 с. – ISBN 978-966-613-714-5
534.
Монітор конкурентоспроможності [Журнал] : технологія економічного прориву / Громадська організація "Рада конкурентоспроможності України". – Київ
535.
Моніторинг незалежності суддів в Україні [Книга] / Центр суддівських студій; Рада суддів України ; Асоц. суддів України ; [ за заг. ред. А. Алєексєєва ]. – Київ : Поліграф-Експрес, 2009. – 120 с.
536.
Мороз О.В. Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі фосфорильованих сульфамідів [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Мороз О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
537.
Виноградов А.К. Морской биолог Константин Александрович Виноградов [Книга] / А.К. Винограадов ; НАН України ; Карадагский природный заповедник. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009. – 105 с. – Бібліогр.: фот. – ISBN 978-966-02-5281-3
538.
Андрухович Ю.А. Моя остання територія [Книга] : вибрані твори : поезія, проза, есеїстика / Юрій Андрухович. – Львів : Піраміда, 2009. – 308 с. – (Приватна колекція). – ISBN 978-966-441-108-7
Один із найвідоміших і найуспішніших письменників нашого часу Юрій Андрухович по праву є знаковою постаттю сучасної української літератури.

Його твори перекладено чи не всіма європейськими мовами й вийшли окремими виданнями в десяткові країн Європи та в Америці.
У запропонованій читачам книзі вміщено яскраві поетичні, прозові та есеїстичні тексти письменника раннього періоду творчості, які не тільки заворожують і вражають ориґінальністю і вишуканістю, а й дозволяють якнайкраще зрозуміти феномен Юрія Андруховича в cучасній літературі.

539.
Музей українського народного декоративного мистецтва [Книга] = Museum of Ukrainian folk dekorative art : альбом / [ упоряд. Л.С. Білоус, І.І. Бекетова та ін. ]. – Київ : Мистецтво, 2009. – 352 с. – До 110-ї річниці заснування колекції Музею українського народного декоративного мистецтва. – ISBN 978-966-577-039-8
540.
Муніципальне право України [Книга] : підручник / Погорілко В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. М.О. Баймуратова ; МОН України ; Представництво організації європейського права в Україні. – 2-ге вид. доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 720 с. – ISBN 978-966-2183-47-4
Для науковців, викладачів, студентів юридичних вузів, посадових осіб і керівників органів влади та місцевого самоврядування
541.
Цегелик Г.Г. Наближені методи розв"язування крайових задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними та інтегральних рівнянь [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.Г.Цегелик. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 140 с. – ISBN 978-966-613-575-2
542.
Руденко С. Надзвичайні пригоди українців у вирії [Книга] : роман пригод / Сергій Руденко, Андрій Руденко. – Київ : Жупанський, 2007. – 336с. – ISBN 978-966-96881-0-1
543.
Кучерявенко Н.П. Налоговые процедуры: правовая природа и классификация [Книга] : монография / Н.П. Кучерявенко ; Научно-исслед. ин-т гос. строительства и местного самупр. Акад. правовых наук Украины. – Киев : Правова єдність, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-2183-45-0;
544.
Нариси з історії Університету Святого Володимира [Книга] / [Колесник В.Ф., Казакевич Г.М., Могильний Л.П. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-439-232-4
545.
Шаян Л. Нариси про українське управління [Книга] / Леоніід Шаян. – Київ : Динаміка, 2009. – 144 с. – ISBN 978-966-1582-01-8
546.
Тріска О.О. Народна ікона на склі другої половини 18-19 століття: європейський контекст [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Тріска О.О. ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009
547.
Вражиновски Т. Народна традициjа, религиjа, култура [Книга] / Танас Вражиновски. – Скопjе ; Мелбурн : Матица Македонска, 1999. – 272, [ 3 ] c. – ISBN 9989-48-009-5
548.
Народне зодчество [Книга] : альбом / автор тексту та упоряд. Л. Прибєга ; переднє слово І. Дзюби ; фотозйомка А. Прибеги, Л. Прибеги ]. – Київ : Мистецтво, 2009. – 320 с. – (Архітектурні перлини України). – ISBN 978-966-577-044-2
549.
Народни приказни на балканските народи [Книга]. – Скопjе : Детска радост, 1999. – 78, [ 2 ] c. : іл. – ISBN 9989-30-473-4
550.
Наука и религия [Журнал] : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,