Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Каталог державної реєстрації [Журнал] / Державне підприємство "Українське агенство з авторських і суміжних прав". – Київ, 1997-
377.
Шевченко А.Б. Квантові та структурнорозмірні ефекти в сегнетоелектричних і феромагнітних наносистемах [Автореферат] : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шевченко А.Б. ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. – Київ, 2009
378.
Мішан В.В. Керовані п"єзорезонансні пристрої з низькодобротним навантаженням [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Мішан В.В. ; М-во. освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009
379.
Таран Л.В. Київські рипіди [Книга] / Людмила Таран. – Київ : Фенікс, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-651-528-8
380.
Чорнобай В.П. Китайська мова. Початковий курс [Книга] : підручник / В.П. Чорнобай, О.С. Лосєв. – Київ : Знання, 2008. – 238 с. + CD-ROM. – ISBN 978-966-346-412-1
381.
Книжная летопись. Вспомогательные указатели [Журнал] / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
382.
Шевченко Т.Г. Кобзар [Книга] = Kobzar : з поясненнями і примітками д-ра Василя Сімовича / Тарас Шевченко ; [ Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Рівн. обл. об"єднання тов-ва "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка ; підготовка факс. вид. Борейка М.С., ; післямова Жулинського М.Г. ]. – факс. вид. – Рівне : Рівненська друкарня, 1998. – 33,444 с. – Вихідні данні оригиналу: Вінніпег, 1960
383.
Тарасюк Г. Ковчег для метеликів [Книга] : новели / Галина Тарасюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 500 с. – ISBN 978-966-361-434-2
384.
Линдсей Д. Когда любовь ждет [Книга] : роман / Джоанна Линдсей ; [ пер. с англ.Ю. Степанова ]. – Москва : АСТ, 1997. – 416 с. – (Очарование). – ISBN 5-7841-0585-Х
385.
Кодекс адміністративного судочинства України [Книга] : науково-практичний коментар / Ківалов С.В. [ та ін.] ; за ред.С.В. Ківалова С.В., О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової ; ред. -упоряд. Голубева Н.Ю. – Київ : Правова єдність, 2009. – 656 с. – Сергій Васильович. – ISBN 978-966-2183-28-3
386.
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Книга] : науково-практичний коментар: із змінами та доповненнями станом на 9 листопада 2009 р / Калюжний Р.А. [ та ін. ]. – 3-тє вид. – Київ : Правова єдність, 2010. – 684 с. – ISBN 978-966-2183-82-5
387.
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 248с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
388.
Анісімов І.О. Коливання та хвилі [Книга] / І.О. Анісімов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 399 с. – ISBN 978-966-439-177-8
У посібнику є короткий українсько-російсько-англійський термінологічний словник, котрий містить понад 200 спеціальних термінів.
389.
Бурзевски В. Колонизациjа и деколонизациjа на Македониjа [Книга] / Ванчо Бурзевски. – Скопjе : ВЕДА, 1997. – 126 с. – ISBN 9989-639-01-9
390.
Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Освіта України, 2006-
391.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing. : міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
392.
Гадай А.В. Компенсація реактивної потужності в пускових режимах асинхронних та синхронних електроприводів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Гадай А.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
393.
Скрипник О.В. Композиційно-драматургічні параметри алеаторики в симфонічній творчості українських композиторів другої половини 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Скрипник О.В. ; Львів. нац. музична акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2009
394.
Мриглод О.І. Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних видань [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мриглод О.І. ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
395.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
396.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
397.
Керда О. Комуністичний капіталізм [Книга] / Ольга Керда. – Миколаїв, 2009. – 314 с.
398.
Валітов С.С. Конкурентне право України [Книга] : навчальний посібник / С.С. Валітов ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 432 с. – ISBN 966-667-225-1
399.
Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Е. Теліпко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 568 с. – ISBN 978-966-364-852-1
400.
Томенко М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України [Книга] : монографія / М.В. Томенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 299 с. – ISBN 978-966-439-270-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex