Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України [Книга] : навчальний посібник / О.В. Совгиря ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 536 с. – ISBN 978-966-667-382-7
402.
Давидович І.Є. Контролінг [Книга] : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Є. Давидович ; МОН України ; Терноп. нац. економ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 552с. – ISBN 978-966-364-759-3
403.
Дікань Л.В. Контроль і ревізія [Книга] : навчальний посібник / Л.В. Дікань. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 327 с. – ISBN 966-346-345-7
404.
Усач Б.Ф. Контроль і ревізія [Книга] : підручник / Б.Ф. Усач. – 7-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 264с. – ISBN 978-966-311-059-2
405.
Ливадный А. Контрольный выброс [Книга] : фантастический роман / Андрей Ливадный. – Москва : Эксмо, 2009. – 384 с. – (S.T.A.L.K.E.R). – ISBN 978-5-699-32344-9
406.
Крайнікова Т. Коректура [Книга] : підручник / Т. Крайнікова ; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. – Київ : Київський університет, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-439-199-0
407.
Короткий тлумачний словник української мови [Книга] : близько 7000 слів. – Київ : Просвіта, 2004. – 608 с. – ISBN 966-8547-27-6
408.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
409.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
410.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
411.
Країнознавство [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Головченко В.І. [ та ін. ] ; КНУТШ ; [ за ред. В.П. Крижанівського, В.І. Головченка ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 590 с. – ISBN 978-966-439-163-1
412.
Карий Л. Крах [Книга] = The crash : документальний роман з часів Другої світової війни / Лук"ян Карий. – Торонто - Балтимор : Смолоскип, 1985. – 564 с. – (Бібліотека Смолоскипа ; ч.50). – ISBN 0-914843-35-5
413.
Поджаренко К.Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Поджаренко К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009
414.
Кримінальне право України [Книга] : особлива частина : підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, ДорошЛ.В; Бажанов М.І. [ та ін. ] ; за ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 544 с. – ISBN 966-667-159-Х
415.
Кримінальне право України: Загальна частина [Книга] : підручник / МОНУ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Кривоченко Л.М. та ін.; за ред. : В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і доп. – Харків : Право, 2010. – 456с. – ISBN 978-966-458-155-1
416.
Кримінальне право України: Особлива частина [Книга] : підручник / МОНУ ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; Г.М. Анісімов та ін. ; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2010. – 608с. – ISBN 978-966-458-156-8
417.
Кримінальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 січня 2010 року : ( офіційний тексті) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
418.
Кримінальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 18 лютого 2010 року : ( офіційний тексті) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
419.
Клименко О.П. Крізь вогонь і сльози [Книга] = Through the fire and tears : альбом / Випущено на замовлення Держ. комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга". – Київ : Прес-КІТ, 2009. – 320 с. – ISBN 978-611-528-002-5
420.
Попович М. Культура [Книга] : ілюстрована енциклопедія України / Мирослав Полпович. – Київ : Балтія-Друк, 2009. – 184 с. : іл. – ISBN 978-966-8137-61-7
421.
Культура народов Причерноморья [Журнал] : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
422.
Овчаренко Т.С. Культурологічні аспекти еволюції єврейського театру в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Овчаренко Т.С. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009
423.
Культурологія [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Гриценко Т.Б. [ та ін. ] ; за ред. Т.Б. Гриценко ; МОН України ; Національний аграрний ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-364-810-1
424.
Кур"ан со превод [Книга]. – Медина : Мелик Фахд. – 964, [ 4 ] c. – Пареклад Корана на македонську мову. - Початок тексту і пагінації з кінця кн.
425.
Лебєдєв Є.О. Курс лекций з теорії ймовірностей [Книга] / Є.О. Лебєдєв, М.М. Шарапов ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Норіта-плюс, 2007. – 168 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex