Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Ряшко В.І. Логіка [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Ряшко ; МОН України ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-364-900-9
452.
Логістика: теорія та практика [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Соляник О.М. ; МОН України ; Сумський державний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 360с. – ISBN 978-611-01-0046-5
453.
Федькович Ю. Люба - згуба. Три як рідні брати [Книга] / Юрій Федькович. – Донецьк : Кредо, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-469-250-9
454.
Степаненко М. Майже все про загибель В.М. Чорновола [Книга] / М. Степаненко. – Київ : [ Б.в. ]
455.
Велjановски Н. Македониjа во jугословенско-бугарските односи (1944-1953) [Книга] = Macedonia in the Yugoslav-Bulgarien relations (1944-1953) / Новица Велjановски ; Институт за национална историjа. – Скопjе : ИНИ, 1998. – 297, [ 4 ] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 9989-624-39-9
456.
Панов Б. Македониjа низ историjата [Книга] = Macedonia throughout history : проучуваньа на македонската историjа и култура / Бранко Панов. – Скопjе : Менора, 1999. – 298, [ 1 ] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 9989-632-55-3
457.
Македонски хумористични народни приказни [Книга]. – Скопjе : Детска радост, 1999. – 115, [ 1 ] c. : іл. – На обкл. назва: Македонски народни хумористични приказни. – ISBN 9989-30-460-2
458.
Петровски Т. Македонско-ромски и ромско-македонски речник [Книга] = Makedonsko-romano i romano-makedonsko alavari / Траjко Петровски, Боне Величковски. – Скопjе : Ворлдбук, 1998. – 496 c. – Парал. тит. арк., передм. та зміст парал. макед. та циганською мовами. – ISBN 9989-761-09-6
459.
Надин Б. Македонско-француски разговорник [Книга] : [ во секоja ситуациja за секого : 5000 зборови и изрази : практичен прирачник ] / Борче Надин, Ирена Павловска. – Скопjе : Матица Македонска, 1999. – 84 с. – ISBN 9989-48-021-4
460.
Бутук О.І. Макроекономіка [Книга] : тренінг-курс ; навчальний посібник / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – Київ : Знання, 2007. – 235 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-265-5
461.
Макроекономіка та макроекономіча політика [Книга] : навчальний посібник / Мельник А.Ф., Желюк Т.Л., Длугопольський О.В., Панухник О.В. ; науковий ред. А.Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2008. – 699 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-346-392-6
462.
Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики [Книга] / З.С. Варналій. – 4-те вид.стер. – Київ : Знання, 2008. – 302с. – ISBN 978-966-620-266-9
463.
Гудвин Р. Маленький секрет [Книга] = Our little secret / Рози Гудвин ; [пер. с англ. Т. Коровиной]. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-14-0368-9
464.
Голдэм У. Марафонец [Книга] / У. Голдэм : [ к сб. в целом пер. с англ. Л. Дымов, С. Мануков, В. Вебер ]. – Тула : Тулбытсервис, 1993. – 416с. – В кн. также: Неуловимый/ Р. Старк. Подставные люди/ Р. Томас. – ISBN 5-87758-064-7
465.
Ашла А. Маріупольські пісні, казки та танці греків Приазов"я [ Електронний ресурс ] / Александрос Ашла ; AАA 1967 Fabelsound/ Greece. – Афіни : Додоні, 1999. – 1 CD. – Видання новогрецькою мовою.-Заголовок на етикетці диску грецькою мовою
466.
Правик Ю.М. Маркетинг туризму [Книга] : підручник / Ю.М. Правик. – Київ : Знання, 2008. – 303с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-490-9
467.
Войчак А.В. Маркетингові дослідження [Книга] : підручник / А.В. Войчак, А.В. Федорченко ; за наук. ред. А.В. Войчака ; ИМОН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-483-017-8
468.
Завгородняя А.В. Маркетинговое планирование [Книга] : Анализ моделей управления : Конкурентная политика : Контроль над качеством / А.А. Завгородняя, Д.О. Ямпольская. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 352 с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-318-00767-8
469.
Ващук Ф.Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення [Книга] : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, О.Г. Лавер, Н.Я. Шумило. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 368с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-455-8
470.
Давидов М.В. Математичне та програмне забезпечення комп"ютерної системи ідентифікації елементів української жестової мови [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Давидов М.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
471.
Радченко О.М. Математичний аналіз [Книга] : ряди та інтеграли з параметром / О.М. Радченко. – Київ, 1999. – 72с.
472.
Матеріали 14 регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні" (8-9 лютого 2010 р.) [Книга] : : / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Юридичний ф-т ; [ ред. кол.: П.М. Рабінович (гол. ред.) , А.М. Бойко, В.М. Бурдін та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 424 с.
473.
Пешевска М. Мегународните односи по втората светска воjна [Книга] / Маргарита Пешевска. – Скопjе : Менора, 1999. – 184, [ 4 ] с. – Библиогр.: с.181-184. – ISBN 9989-632-33-2
474.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
475.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex