Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Ашла А. Маріупольські пісні, казки та танці греків Приазов"я [ Електронний ресурс ] / Александрос Ашла ; AАA 1967 Fabelsound/ Greece. – Афіни : Додоні, 1999. – 1 CD. – Видання новогрецькою мовою.-Заголовок на етикетці диску грецькою мовою
477.
Правик Ю.М. Маркетинг туризму [Книга] : підручник / Ю.М. Правик. – Київ : Знання, 2008. – 303с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-490-9
478.
Войчак А.В. Маркетингові дослідження [Книга] : підручник / А.В. Войчак, А.В. Федорченко ; за наук. ред. А.В. Войчака ; ИМОН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-483-017-8
479.
Завгородняя А.В. Маркетинговое планирование [Книга] : Анализ моделей управления : Конкурентная политика : Контроль над качеством / А.А. Завгородняя, Д.О. Ямпольская. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 352 с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-318-00767-8
480.
Ващук Ф.Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення [Книга] : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, О.Г. Лавер, Н.Я. Шумило. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 368с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-455-8
481.
Давидов М.В. Математичне та програмне забезпечення комп"ютерної системи ідентифікації елементів української жестової мови [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Давидов М.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
482.
Радченко О.М. Математичний аналіз [Книга] : ряди та інтеграли з параметром / О.М. Радченко. – Київ, 1999. – 72с.
483.
Матеріали 14 регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні" (8-9 лютого 2010 р.) [Книга] : : / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Юридичний ф-т ; [ ред. кол.: П.М. Рабінович (гол. ред.) , А.М. Бойко, В.М. Бурдін та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 424 с.
484.
Пешевска М. Мегународните односи по втората светска воjна [Книга] / Маргарита Пешевска. – Скопjе : Менора, 1999. – 184, [ 4 ] с. – Библиогр.: с.181-184. – ISBN 9989-632-33-2
485.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
486.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
487.
Международные стратегии экономического развития [Книга] : учебное пособие / Д.Г. Лукьяненко, Ю.В. Макогон, Ю.Н. Пахомов, А.С. Филипенко, С.В. Громенкова; Лукьяненко Д.Г. [ и др. ] ; под ред. Ю.В. Макогона. – Киев : Знання, 2007. – 461с. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 966-346-212-4
488.
Стефанчук М.О. Межі здійснення суб"єктивних цивільних прав [Книга] : монографія / М.О. Стефанчук. – Київ : Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2008. – 184 с. – Бібліогр.: с. 160-179. – ISBN 978-966-2183-27-6
489.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Книга] = Menagement of external ecjjyjmic activity : підручник / Кириченко О.А. [ та ін ] ; за ред. О.А. Кириченка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 518 с. – ISBN 978-966-346-368-1
490.
Сушко Н.М. Менеджмент персоналу в банках [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Сушко. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 146с. – ISBN 978-966-364-705-0
491.
Войтко С.В. Менеджмент у телекомунікаціях [Книга] : навчальний посібник / С.В. Войтко, К.П. Ангелов ; [ за ред. В.Г. Герасимчука ]. – Київ : Знання, 2007. – 295 с. – ISBN 966-346-219-1
492.
Овчаренко Л.П. Метагеномний аналіз мікроорганізмів довкілля [Книга] / Л.П. Овчаренко, Н.О. Козировська. – Київ : Спринт Принт, 2008. – 254 с.
493.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
494.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
495.
Михайлов В.А. Металогенія золота [Книга] : монографія / В.А. Михайлов, В.Я. Федчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-439-107-5
496.
Проценко Г.Д. Метеорологія та кліматологія [Книга] : навчальний посібник / Г.Д. Проценко ; МОНУ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Національний педагогічний університет імені Драгоманова, 2009. – 265с. – ISBN 978-966-660-575-0
497.
Тищенко О.М. Метилування ДНК в онтогенезі рослин [Книга] / О.М. Тищенко, О.В. Дубровна, Н.М. Топчій ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. – Київ : Логос, 2008. – 264с. – ISBN 978-966-171-075-6
498.
Колганова О.О. Метод зберігання та передачі графічної інформації у базах даних на основі сплайнового багатомасштабного розкладу [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Колганова О.О. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
499.
Галушко В.Н. Метод и средства имитационного моделирования динамики организации обслуживания пассажиропотоков городским транспортом [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Галушко В.Н. ; Учреждение образования "Гомель. гос. ун-т им. Франциска Скорины". – Гомель, 2009
500.
Маслович С.Ф. Метод и средства имитационного моделирования многопроцессорных вычислительных систем и локальных вычислительных сетей [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.13. / Маслович С.Ф. ; Учреждение образования "Гомель. гос. ун-т им. Франциска Скорины". – Гомель, 2009
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,