Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Радул В.В. Дослідження особливостей самореалізації особистості [Книга] : монографія / В.В. Радул, І.П. Краснощок, І.В. Лебедик. – Київ : Імекс-ЛТД, 2009. – 352с. – ISBN 978-966-189-035-9
252.
Фільченков О.С. Дослідження технології виплавки кальцієвих бабітів на основі вторинних сплавів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Фільченков О.С. ; М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя, 2009
253.
Щербаков М.К. Другая жизнь [Книга] / Михаил Щербаков. – Москва : Аргус, 1997. – 336с. – (Серия "Авторская песня"). – ISBN 5-85549-128-5
254.
Дьявол на рандеву [Книга] : повесть, роман : [ пер. с англ. ]. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1992. – 432 с. – Дэмьен/ Жозеф Ховард. Тайна "Утеса"/ Дороти Мэкардл. – ISBN 5-7509-0399-0
255.
Гримська М.І. Еволюція зовнішньої політики КНР в умовах реалізації стратегії "чотирьох модернізацій" [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гримська М.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
256.
Екологічна безпека та природокористування [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
257.
Рябець К.А. Екологічне право України [Книга] : навчальний посібник / К.А. Рябець ; МОН України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 438 с. – ISBN 978-966-364-909-2
258.
Кобецька Н.Р. Екологічне право України [Книга] : навчальний посібник / Н.Р. Кобецька ; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-667-328-5
259.
Ільків Н.В. Екологічне право України [Книга] : навч. посібник / Н.В. Ільків, Я.З. Гаєцька-Колотило. – Київ : Істина, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-8909-20-7
260.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
261.
Потіш Л.А. Екологія [Книга] : навчальний посібник / Л.А. Потіш. – Київ : Знання, 2008. – 272с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-457-2
262.
Єщенко П.С. Економіка для всіх [Книга] / Петро Єщенко. – Київ : Вища школа, 2009. – 478с. – ISBN 978-966-642-432-Х
263.
Федорова В.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Федорова В.А., Соловйова ; МОН України ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 230 с. – ISBN 978-966-364-711-1
264.
Примак Т.О. Економіка підприємства [Книга] : навчальний посібник / Т.О. Примак. – 5-те вид., стереот. – Київ : Вікар, 2008. – 219с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-7131-95-1
Розглядається підприємство як суб"єкт господарювання в умовах ринкової економіки. Для студенті економічних спеціальностей, викладачів, спеціалістів підприємств
265.
Іванілов О.С. Економіка підприємства [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Іванілов МОН України ; Харк. держ. техн. будівництва та архітектури. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 728с. – ISBN 978-966-364-885-9
266.
Гетьман О.О. Економіка підприємства [Книга] : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. – ISBN 978-611-01-0005-2
267.
Харів П.С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів [Книга] : навч. посібник для студ. економічних спеціальностей / П.С. Харів. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 357 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-461-9
268.
Економіка та організація виробництва [Книга] : підручник / В.Г. Герасимчук, А.Е. Розенплентер, А.М. Колот, К.В. Березовський, С.В. та ін. Войтко; Герасимчук В.Г. [та ін.] ; за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – Київ : Знання, 2007. – 678 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-346-214-0
269.
Економіка України: національна стратегія розвитку [Книга] = Economy of Ukraine: national strategy of development : монографія / Гринів Л.С. [та ін.] ; за ред. Л.С. Гринів ; МОН України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 444 с. – ISBN 978-966-613-655-1
270.
Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський ; МОН України ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-364-830-9
271.
Юхименко П.І. Економічна історія [Книга] : підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 567 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-311-072-1
272.
Бутук О.І. Економічна теорія [Книга] : тренінг-курс ; навчальний посібник / О.І. Бутук О.І., Н.І. Волкова. – Київ : Знання, 2007. – 291с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-267-1
273.
Гончаров А.Б. Економічне управління підприємством [Книга] : конспект лекцій / Гончаров А.Б., Олейникова Н.М. ; МОН України ; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 368 с.
274.
Голубнича Г.П. Економічний аналіз [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.П. Голубнича, Л.І. Панасенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 310 с. – ISBN 978-966-439-115-6
275.
Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз [Книга] : підручник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній ; [за ред. проф. А.Г. Загороднього]. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 487с. – ISBN 978-966-346-592-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex