Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Латишко М. Час надій [Книга] : поезії / Микола Латишко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 174 с. – ISBN 978-966-518-518-5
977.
Часопис Парламент [Журнал] : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
978.
Червона книга України [Книга] : рослинний світ / під заг. ред. Я.П. Дідуха ; Мін. охорони навкол. природ. середовища України ; НАН України. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с. : іл. – ISBN 978-966-97059-0-7
979.
Червона книга України [Книга] : тваринний світ / під заг. ред. І.А. Акімова ; Мін. охорони навкол. природ. середовища України ; НАН України. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с. – ISBN 978-966-97059-0-7
980.
Як М. Чи ти в місті, чи ти в полі [Книга] : поезії / Микола Як. – Київ : Український письменник, 2009. – 199 с. – ISBN 966-579-254-7
981.
Сия Чистая вода Дзэн [Книга] : по соедам, что оставали "Письмена на воде" / Мастер Сия. – Москва : Амрита-Русь, 2004. – 400 с. – ISBN 5-94355-134-4
982.
Голобуцький В.О. Чорноморське козацтво [Книга] / В.О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-511-351-8
983.
Чохань М.І. Чутливі елементи тонкоплівкових сенсорів газових середовищ для харчової промисловисті [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Чохань М.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
984.
Франко І. Чутливість на барви, її розвиток і значення в органічній природі [Книга] = Wrazliwosc na barwy, jej rozwoj i znaczenie w organicznej przyrodzie : Реферат на працю американського природознавця Аллена Гранта / Іван Франко ; ЛНУ ім. І. Франка, Наукова біб-ка, Львівське обласне відділення Товариства зв"язків з українцями за межами України ( Тов-во "Україна - Світ" ) ; [ пер. Ю. Ромашин, О. Сербенська ; редкол. : Б. Якимович, Н. Бічуя, Г. Чопик та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 133 с. – (Дрібненька бібліотека ; ч. 17). – ISBN 966-613-473-Х
985.
Шпанската поезиjа на 20 век [Книга]. – Скопjе : Матица Македонска, 1998. – 361 c. : іл. – На тит. арк. : Струшки вечери на поезиjата. - На обкл. укладач зазнач. як автор. – ISBN 9989-48-020-6
986.
Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека [Журнал] / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-95-1
987.
Коробкин В.И. Экология [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. – Изд. 5-е, доп. и перераб. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2003. – 576 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-222-03506-9
988.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал; спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
989.
Бейдер Х. Этюды о еврейских писателях [Книга] / Хаим Бейдер. – Киев : Дух і Літера, 2003. – 356 с. – ISBN 966-7273-36-9
990.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
991.
Сливка С.С. Юридична деонтологія [Книга] : підручник / Степан Сливка ; МОН України ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Атіка, 2010. – 296 с. – ISBN 966-326-180-3
992.
Бедь В В. Юридична психологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Бедь В.В. – Вид. 4-те, стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 380с. – ISBN 966-7827-07-0
993.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
994.
Скрябін К. Я, "Побєда" і Берлін [Книга] / Кузьма Скрябін. – Харків : Фоліо, 2008. – 223 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-4039-8
995.
Ядерна фізика та енергетика [Журнал] = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
996.
Язык и социум [Книга] : материалы 8 Международной научной конференции, г.Минск, 5-6 декабря 2008 г. : в 2-х частях / МОНУ ; Междунар. ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Белорусский государственный ун-т ; под общ. ред. Л.Н. Чумак. – Минск : РИВШ. – ISBN 978-985-500-250-6 (Ч.1)
997.
Язык и социум [Книга] : материалы 8 Международной научной конференции, г. Минск, 5-6 декабря 2008 г. : в 2-х частях / под общ. ред. Л.Н. Чумак ; Мин-во образования республики Беларусь, Международ. ассоциация преподавателей русского языка и лит-ры ; Белорусское общественое объединение препод. русского языка и лит-ры, БГУ. – Минск : РИВШ. – ISBN 978-985-500-251-3 (Ч.2)
998.
Подбельский В.В. Язык СИ++ [Книга] : учебное пособие для сту. высш. учеб. заведений / В.В. Подбельский. – 3-е изд., доработ. – Москва : Финансы и статистика, 1998. – 560 с. – ISBN 5-279-01982-8
999.
Щербак В.І. Яків Володимирович Ролл [Книга] : учений, педагог, фундатор гідробіологічної науки в Україні / В.І. Щербак, Ю.Г. Карпезо ; НАН України ; Ін-т гідробіол. НАН України. – Київ : Академперіодика, 2009. – 80 с. – ISBN 978-966-360-124-3
1000.
Япония сегодня [Журнал]. – Москва, 1993-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,