Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека [Журнал] / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-95-1
977.
Коробкин В.И. Экология [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. – Изд. 5-е, доп. и перераб. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2003. – 576 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-222-03506-9
978.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал; спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
979.
Бейдер Х. Этюды о еврейских писателях [Книга] / Хаим Бейдер. – Киев : Дух і Літера, 2003. – 356 с. – ISBN 966-7273-36-9
980.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
981.
Сливка С.С. Юридична деонтологія [Книга] : підручник / Степан Сливка ; МОН України ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Атіка, 2010. – 296 с. – ISBN 966-326-180-3
982.
Бедь В В. Юридична психологія [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Бедь. – Вид. 4-те, стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 380 с. – ISBN 966-7827-07-0
983.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
984.
Скрябін К. Я, "Побєда" і Берлін [Книга] / Кузьма Скрябін. – Харків : Фоліо, 2008. – 223 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-4039-8
985.
Ядерна фізика та енергетика [Журнал] = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
986.
Язык и социум [Книга] : материалы 8 Международной научной конференции, г.Минск, 5-6 декабря 2008 г. : в 2-х частях / МОНУ ; Междунар. ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Белорусский государственный ун-т ; под общ. ред. Л.Н. Чумак. – Минск : РИВШ. – ISBN 978-985-500-250-6 (Ч.1)
987.
Язык и социум [Книга] : материалы 8 Международной научной конференции, г. Минск, 5-6 декабря 2008 г. : в 2-х частях / под общ. ред. Л.Н. Чумак ; Мин-во образования республики Беларусь, Международ. ассоциация преподавателей русского языка и лит-ры ; Белорусское общественое объединение препод. русского языка и лит-ры, БГУ. – Минск : РИВШ. – ISBN 978-985-500-251-3 (Ч.2)
988.
Подбельский В.В. Язык СИ++ [Книга] : учебное пособие для сту. высш. учеб. заведений / В.В. Подбельский. – 3-е изд., доработ. – Москва : Финансы и статистика, 1998. – 560 с. – ISBN 5-279-01982-8
989.
Щербак В.І. Яків Володимирович Ролл [Книга] : учений, педагог, фундатор гідробіологічної науки в Україні / В.І. Щербак, Ю.Г. Карпезо ; НАН України ; Ін-т гідробіол. НАН України. – Київ : Академперіодика, 2009. – 80 с. – ISBN 978-966-360-124-3
990.
Япония сегодня [Журнал]. – Москва, 1993-
991.
Японська література [Книга] : хрестоматія : [в 3 т. : для студ.-філологів, які навчаються за фахом "японська мова та література"] / КНУТШ, Ін-т філології ; [ упорядник Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. ]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-052-3
992.
Соволь К. Ясний місяць [Книга] : [ лірика ] / Кім Соволь ; [ пер. І. Бондаренка ]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-465-195-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex