Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Михайлова Р.Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі [Автореферат] : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Михайлова Р.Д. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
952.
Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша [Книга] = Artistic, literary-cratical and folkloristic paradigm of early works by Panteleymon Kulish / Василь Івашків ; МОН України, Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-613-706-0
953.
Чубач Г. Хустка тернова [Книга] : поезії / Ганна. – Київ : Золоті Ворота, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-2246-05-6
954.
Хромченко В.Г. Цивільна оборона [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. за дисципліною "Цивільна оборона" облік спец.: 1. "ВОС-021000", 2. "ВОС-310101", 3. ВОС-850300 / Хромченко В.Г. ; Держ. подат. адм. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Київ : Кондор, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-351-124-5
955.
Цивільне право України [Книга] : навчальний посібник / Білоусов Ю.В. [ та ін.] ; за ред. Р.О.Стефанчука ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-2183-34-4
956.
Браталь О.Г. Цивільне право України [Книга] : посібник для підготовки до іспитів / Браталь О.Г., Пилипенко С.А. – Київ : Ліпкан, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-2439-00-7
957.
Цивільне право України [Книга] : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу, Р.О. Стефанчук, В.А. Ватрас; Білоусов Ю.В. [ та ін. ] ; за ред. Р.О. Стефанчука ; МОН України. – Київ : Прецедент, 2005. – 448с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-083-6
958.
Цивільне та сімейне право України [Книга] : підручник / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид, акад. ; за ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю.Голубєвої. – Київ : Правова єдність, 2009. – 968 с. – Бібліогр.: с. 939-953. – ISBN 978-966-2183-42-9
959.
Цивільний кодекс України [Книга] : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 26 березня 2010 р. / Харитонов Є.О. [ та ін. ] ; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – 3-є вид., перероб. та доповн. – Київ : Правова єдність, 2010. – 752 с. – ISBN 978-966-2183-97-9
960.
Цивільний процесуальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2009 року ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
961.
Цивільний процесуальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 березня 2009 року ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
962.
Цивільний процесуальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 вересня 2009 року ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
963.
Паскар А.Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паскар А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
964.
Радченко Л.І. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Радченко Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
965.
Ціннісний дискурс в освіті в епоху глобалізації та інформаційної революції [Книга] : вибрані публікації представників наукової школи академіка АПН України, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, Віктора Андрущенка / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 550 с. – ISBN 978-966-660467-8
966.
Латишко М. Час надій [Книга] : поезії / Микола Латишко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 174 с. – ISBN 978-966-518-518-5
967.
Часопис Парламент [Журнал] : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
968.
Червона книга України [Книга] : рослинний світ / під заг. ред. Я.П. Дідуха ; Мін. охорони навкол. природ. середовища України ; НАН України. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с. : іл. – ISBN 978-966-97059-0-7
969.
Червона книга України [Книга] : тваринний світ / під заг. ред. І.А. Акімова ; Мін. охорони навкол. природ. середовища України ; НАН України. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с. – ISBN 978-966-97059-0-7
970.
Як М. Чи ти в місті, чи ти в полі [Книга] : поезії / Микола Як. – Київ : Український письменник, 2009. – 199 с. – ISBN 966-579-254-7
971.
Сия Чистая вода Дзэн [Книга] : по соедам, что оставали "Письмена на воде" / Мастер Сия. – Москва : Амрита-Русь, 2004. – 400 с. – ISBN 5-94355-134-4
972.
Голобуцький В.О. Чорноморське козацтво [Книга] / В.О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-511-351-8
973.
Чохань М.І. Чутливі елементи тонкоплівкових сенсорів газових середовищ для харчової промисловисті [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Чохань М.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
974.
Франко І. Чутливість на барви, її розвиток і значення в органічній природі [Книга] = Wrazliwosc na barwy, jej rozwoj i znaczenie w organicznej przyrodzie : Реферат на працю американського природознавця Аллена Гранта / Іван Франко ; ЛНУ ім. І. Франка, Наукова біб-ка, Львівське обласне відділення Товариства зв"язків з українцями за межами України ( Тов-во "Україна - Світ" ) ; [ пер. Ю. Ромашин, О. Сербенська ; редкол. : Б. Якимович, Н. Бічуя, Г. Чопик та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 133 с. – (Дрібненька бібліотека ; ч. 17). – ISBN 966-613-473-Х
975.
Шпанската поезиjа на 20 век [Книга]. – Скопjе : Матица Македонска, 1998. – 361 c. : іл. – На тит. арк. : Струшки вечери на поезиjата. - На обкл. укладач зазнач. як автор. – ISBN 9989-48-020-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex