Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) [Книга] / Валерій Смолій, Валерій Степанков. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 447 с. – ISBN 978-966-518-522-2
877.
Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік [Книга] : покажчик літератури / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Наукова б-ка ; [ ред. кол.: Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех та ін. ]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
878.
Козленко І. Українська пунктуація [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Козленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-439-167-9
879.
Зотов В.М. Українська та зарубіжна культура [Книга] : словник культурологічних термінів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Зотов, А.В. Клімачова , В.О.Таран ; МОН України ; Запоріз. юрид. ін-т ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-364-776-0
880.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення [Книга] : підручник / С. Шевчук. – 4-те вид., доп. і переробл. – Київ : Арій, 2007. – 576 с. – ISBN 978-966-8959-65-3
881.
Заіка Ю.О. Українське цивільне право [Книга] : навчальний посібник / Ю.О. Заіка ; МОН України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Правова єдність, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-8533-98-3 ; 978-966-373-359-3
882.
Мигаль Й. Український апокаліпсис [Книга] / Йосип Мигаль. – [ Б.м. ] : [ Б.в. ]. – 56 с.
883.
Римар А.П. Українські гроші як атрибут соціокультурної самоідентифікації національної держави [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Римар А.П. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
884.
Мисик Л.В. Українсько-англійський та англо-український словник правничої термінології [Книга] = Ukrainian-English and English-Ukrainian dictionary of law terms : трудове право та право соціального забезпечення / Л.В. Мисик ; Львівський нац. ун- ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2005. – 300 с. – ISBN 966-313-262-0
885.
Табачник Д.В. Українці зарубіжжя та Україна [Книга] : довідник / Д.В. Табачник, Г.Д. Попов. – Київ : Знання, 2007. – 399с. – ISBN 978-966-346-369-8
886.
Ягольник А.М. Улоговинні зсуви та методи їх стабілізації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.23.02 / Ягольник А.М. ; М-во освіти і науки України ; Полтавський нац. тех. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2009
887.
Томсон А.В. Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ зі змінним збуджуючим імпульсом [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Томсон А.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
888.
Университеты. Наука и просвещение [Журнал] = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
889.
Квієк М. Університет і держава [Книга] = The university and the state : вивчення глобальних трансформацій / Марек Квієк ; пер. з анг. Тараса Цимбала. – Київ : Таксон, 2009. – 380 с. – ISBN 978-966-7128-73-9
890.
Університетська автономія [Книга] = Autonomia Uniwersytetu : її друзі та вороги : [ пер. з пол., англ. ]. – Київ : Таксон, 2008. – 180 с. – Парал. тит. арк. пол. мовою. – ISBN 978-966-7128-68-5
891.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
892.
Набитович І. Універсум sacrum"y в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму) [Книга] = The universe of the sacredin fictional prose: from modernism to postmodernism : монографія / Ігор Набитович. – Дрогобич : Люблін : Посвіт, 2008. – 600 с. – ISBN 978-966-2248-10-4
893.
Башкатов О.М. Управління екологічною безпекою міських автотранспортних мереж (на прикладі м.Тираспіль) [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Башкатов О.М. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
894.
Управління фінансовою санацією підприємств [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Пепа., В.О.Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва ; МОН України ; Мін. транспорту та зв"язку України ; Держ. економіко--технол. ун-т транспорту. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-364-709-8
895.
Партин Г.О. Управлінський облік [Книга] : навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., вип. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 303с. – ISBN 966-346-286-8
896.
Пасинок В.Г. Учитель і слово: технології мовленнєвої підготовки майбутнього педагога [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Пасинок В.Г. ; МОН України ; Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків : Константа, 2004. – 208 с. – ISBN 966-342-030-8
897.
Мукоска-Чинго Федералистичките погледи на македонската колониjа во Русиjа [Книга] / Весела Мукоска-Чинго ; гл. уред.: Б. Павловски. – Скопjе : Матица Македонска, 1999. – 180, [ 1 ] c. – Библиогр.: c. 175-178. – (Спектар). – ISBN 9989-48-026-5
898.
Алексеев П.В. Философия [Книга] : учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин ; МГУ им. М.В.Ломоносова, Философский фак-тет. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Проспект, 1999. – 576с. – ISBN 5-8369-0060-4
899.
Философия [Книга] : учебное пособие для чтуд. высш. учеб. заведений. – Изд. 15-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 576 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-11448-3
900.
Павлович В.М. Фізика ядерних реакторів [Книга] : навчальний посібник / В.М. Павлович ; НАН України; Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-02-5204-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex