Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Рьокан [Книга] : вибрані поезії / [ переклад І.П. Бондаренка ; відп. ред. Д. Клочко ]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-465-175-9
752.
Ишкова Э.А. С++ . Начала программирования [Книга] / Элеонора Ишкова. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Бином-Пресс, 2007. – 368с. – ISBN 978-5-9518-0169-2
753.
Красикова И.Е. С++. Просто как дважды два [Книга] / И.Е. Красикова, И.В. Красиков. – Москва : Эксмо, 2005. – 160 с. – ISBN 5-699-11691-5
754.
Бех В.П. Саморегуляція соціального організму навчального закладу [Книга] / В.П.Бех, Л.М. Семененко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 330 с. – До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-469-2
755.
Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Книга] : учебное пособие для вузов / Б.П. Демидович. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 560 с. – ISBN 5-17-010062-0 ; 5-271-03601-4;
756.
Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии [Книга] / Д.В. Клетеник ; под ред. Н.В. Ефимова. – Изд. 17-ое, стереотипное. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 200 с. – (Специалист). – ISBN 5-93913-037-2
Содержит около 1300 задач по аналитической геометрии на плоскости и в пространстве
757.
Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям [Книга] / А.Ф. Филиппов. – Москва ; Ижевск, 2003. – 176с. – ISBN 5-93972-008-0
758.
Сборнк задач по высшей математике [Книга] : с конторольными работами / К.Н. Лунгу, Д.Т. Письменный, С.Н. Федин, Ю.А. Шевченко; К.Н. Лунгу, Д.Т. Письменный, С.Н. Федин, Ю.А. Шевченко. – 2-е изд., исправл. – Москва : Айрис-пресс, 2003. – 576 с. – ISBN 5-8112-0225-3
759.
Олдисс Б. Сверхдержава [Книга] / Б. Олдисс; Брайн Олдис : [ пер. англ. М.А. Черняева, В.В. Леденёвой ]. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 220 с. – (Альтернатива. Фантастика). – ISBN 978-5-17-040873-3
760.
Урядников Ю.Ф. Сверхширокополосная связь [Книга] : теория и применение / Ю.Ф. Урядников, С.С. Аджемов. – Москва : Солон-Пресс, 2005. – 368 с. – (Серия "Библиотека студента"). – ISBN 5-98003-207-X
761.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
762.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
763.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
764.
Семейное право Украины [Книга] : учебник / Кивалов С.В. [ и др. ] ; под ред. Ю.С. Червоного ; МОН Украины ; Одесская нац. юрид.акад. – Киев : Правова єдність, 2009. – 640 с. – ISBN 978-966-2183-15-3
765.
Нєєжмаков С.В. Система автоматичного управління котлоагрегатом низькотемпературного киплячого шару шахтного автономного повітряпідігрівача [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Нєєжмаков С.В. ; Держ.вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009
766.
Ткаченко А.Л. Системи автоматичного регулювання потужності передавача з нечітким та підрегуляторами в каналі радіоуправління [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Ткаченко А.Л. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2009
767.
Нікітіна В.М. Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]-H2O) у прямому синтезі комплексів мідь(2)/Хром(3) з N-донорними лігандами [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітіна В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
768.
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України [Книга] : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2008 року / Зорислава Ромовська. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 432 с. – ISBN 978-966-2183-22-1
769.
Риплей А. Скарлетт [Книга] : продолжение романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" : в 2-х частях / Александра Риплей ; [ пер. с англ. ]. – Санкт-Петербург : Пируэт, 1992. – 640 с.
770.
Улицкая Л. Сквозная линия [Книга] / Людмила Улицкая. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 288 с. – ISBN 978-5-699-26798-9
771.
Губеладзе А.К. Скінченнозначні стаціонарні випадкові послідовності [Книга] / А.К. Губеладзе А.К., Шарапов ; України ; КНУТШ. – Київ : Миг-пресс
772.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
773.
Уайтлоу С. Сладкое искушение [Книга] : роман / Стелла Уайтлоу ; [ пер. с англ. Н.А. Вергелис ]. – Москва : АСТ, 1999. – 400 с. – (Обольщение). – ISBN 5-237-04191-4
774.
Годована М.П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності [Книга] / М.П. Годована ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-00-0828-7
775.
Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця [Книга] / Ю.М. Краснобокий, К.М. Левківський ; МОНУ ; Науково-методичний центр вищої освіти. – Вид 2-ге, випр. і доп. – Київ : НМЦВО, 2001. – 72 с. – ISBN 966-646-038-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex