Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
752.
Мэйджер Э. Рождество в городе влюбленных [Книга] = Sold into marriage : роман / Энн Мэйджер ; пер. с англ. Е. Романовой. – Москва : Радуга, 2008. – 144 с. – (Harlequin = Любовный роман). – ISBN 978-5-05-006831-6
753.
Аслунд А. Розбудова капіталізму [Книга] = Bilding capitalism : трансформації в країнах колишнього Радянського блоку / Андре Аслунд. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 636 с. – ISBN 966-7888-56-8
У книзі А.Аслунда “Розбудова капіталізму” проаналізовані причини краху політичної та економічної системи комунізму, створеної на теренах Радянського Союзу та Східної Європи, закономірності посткомуністичних перетворень в різних країнах. Детально досліджуються процеси лібералізації, макроекономічної стабілізації та приватизації, які були основними сутнісними напрямами переходу до капіталізму. Розглядаються також соціальні і політичні передумови, наслідки трансформації посткомуністичного суспільства, роль зовнішніх факторів у цих процесах.
Книга розрахована на науковців, політиків, дослідників у галузі макроекономіки та фінансів. Вона буде цікавою і корисною також широкому колу читачів.

754.
Карпенко О.М. Розвиток інтервальних методів та підвищення точності оцінки результатів вимірювань з використанням концепції невизначенності [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Карпенко О.М. ; Нац. авіац. ун-т України. – Київ, 2009
755.
Згуровський М.З. Розвиток інформаційного суспільства в Україні [Книга] : Правове регулювання у сфері інформаційних відносин / М.З. Згуровський, М.К. Родіонов, І.Б. Жиляєв ; МОНУ, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2006. – 544 с. – ISBN 966-622-214-0
756.
Розвиток потенціалу можливостей учнів в умовах сучасного навчання [Книга] : монографія / Гончаренко С.А. [ та ін. ] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред.Гончаренко С.А., Кондратенко Л.О. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-644-120-4
757.
Шеліхова В.В. Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. 19 ст.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шеліхова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
758.
Оборська А.В. Розвиток художніх жанрів на сучасному українському телебаченні [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Оборська А.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
759.
Андрущенко В.П. Роздуми про освіту [Книга] : статті, нариси, інтерв"ю / Віктор Андрущенко. – 2-ге вид., доп. – Київ : Знання України, 2008. – 819 с. – ISBN 978-966-316-235-5
760.
Грицюк Ю.В. Розрахунок і оптимізація параметрів джерел реактивної потужності та зособи керування ними [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Грицюк Ю.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
761.
Будник М.М. Розробка біомедичних інформаційно-вимірювальних систем на основі сквід-магнітометрів та технології їх застосування [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Будник М.М. ; НАН України, Ін-т кіберн. ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2009
762.
Вайсруб Н.В. Розробка способу автоматичного моделювання бінарних зображень, які сформовані відрізками прямих [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вайсруб Н.В. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009
763.
Шевчук В. Роман юрби. Хроніка "безперспективної" вулиці (1972-1991) [Книга] / Валерій Шевчук. – Київ : Пульсари, 2009. – 622 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2171-47-1
764.
Черниенко Л.В. Русская литература конца XX - начала XXI столетий [Книга] : учеб. пособие / Л. В. Черниенко ; М-во образования и науки Украины [и др.]. – Луганск : ЛНУ ім.Т. Шевченка, 2009. – 249 с. – На тит. л. данные частично укр. – Библиогр.: с. 100-111
765.
Рьокан [Книга] : вибрані поезії / [ переклад І.П. Бондаренка ; відп. ред. Д. Клочко ]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-465-175-9
766.
Ишкова Э.А. С++ . Начала программирования [Книга] / Элеонора Ишкова. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Бином-Пресс, 2007. – 368с. – ISBN 978-5-9518-0169-2
767.
Красикова И.Е. С++. Просто как дважды два [Книга] / И.Е. Красикова, И.В. Красиков. – Москва : Эксмо, 2005. – 160с. – ISBN 5-699-11691-5
768.
Бех В.П. Саморегуляція соціального організму навчального закладу [Книга] / В.П.Бех, Л.М. Семененко. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 330 с. – До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-469-2
769.
Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Книга] : учебное пособие для вузов / Б.П. Демидович. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 560 с. – ISBN 5-17-010062-0 ; 5-271-03601-4;
770.
Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии [Книга] / Д.В. Клетеник ; под ред. Н.В. Ефимова. – Изд. 17-ое, стереотипное. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 200 с. – (Специалист). – ISBN 5-93913-037-2
Содержит около 1300 задач по аналитической геометрии на плоскости и в пространстве
771.
Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям [Книга] / А.Ф. Филиппов. – Москва ; Ижевск, 2003. – 176с. – ISBN 5-93972-008-0
772.
Сборнк задач по высшей математике [Книга] : с конторольными работами / К.Н. Лунгу, Д.Т. Письменный, С.Н. Федин, Ю.А. Шевченко; К.Н. Лунгу, Д.Т. Письменный, С.Н. Федин, Ю.А. Шевченко. – 2-е изд., исправл. – Москва : Айрис-пресс, 2003. – 576 с. – ISBN 5-8112-0225-3
773.
Олдисс Б. Сверхдержава [Книга] / Б. Олдисс; Брайн Олдис : [ пер. англ. М.А. Черняева, В.В. Леденёвой ]. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 220 с. – (Альтернатива. Фантастика). – ISBN 978-5-17-040873-3
774.
Урядников Ю.Ф. Сверхширокополосная связь [Книга] : теория и применение / Ю.Ф. Урядников, С.С. Аджемов. – Москва : Солон-Пресс, 2005. – 368 с. – (Серия "Библиотека студента"). – ISBN 5-98003-207-X
775.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,