Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Дригайло В.Г. Технология работы библиотеки [Книга] : научно-практическое пособие / В.Г. Дригайло. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 544с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 104). – ISBN 978-5-8167-0012-2
852.
Поровський М.І. Тільки рухом життя і обіймеш... [Книга] : повість-спогад / Микола Поровський. – Київ : Українська енциклопедія, 2009. – 452 с. – ISBN 978-966-7492-45-8
853.
Бех В.П. Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі [Книга] : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції : 8 - 9 лютого 2006 року / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; творче об"єд. "Нова парадигма" ; Громад. орг. "Феміда" " Фонд "Співдружність" ; [ укладач Г.О. Нестеренко ; за ред. В.П. Беха; ред. рада: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин та ін. ]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 364 с. – ISBN 966-660-284-9
854.
Невмержицький О. Три слова - суть буття людського [Книга] : афоризми про виховання ( власні та почуті від людей ) / Олександр Невмержицький. – Київ : ЩеК, 2005. – 70 с. – ISBN 5-8459-01701-7
855.
Труди Київської Духовної Академії [Журнал]. – Київ, 1860-
856.
Теліпко В.Е. Трудове право України [Книга] : навчальний посібник / В.Е. Теліпко В.Е., Дутова ; за заг.ред.В.Е.Теліпко. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-364-910-8
857.
Тищенко О.В. Трудовий договір з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України [Книга] : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2010. – 224 с. – ISBN 978-966-2278-10-9
858.
Холловей Дж.К. Туристический маркетинг [Книга] = Marketing for tourism : перевод с 4-го английского издания / Дж. Кристофер Холловей ; [ пер. с англ. А.А. Кожевниковой ]. – Київ : Знання, 2008. – 575 с. : 16 цв. ил. – ISBN 978-966-346-507-4
Структура издания позволяет использовать его в качестве учебного пособия.
859.
Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство [Книга] : навчальний посібник / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський ; за ред. Ф.Д.Заставного. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання, 2008. – 575с. – ISBN 978-966-346-529-6
860.
Панченко Т.Ф. Туристичне середовище [Книга] : архітектура, природа, інфраструктура : [монографія] / Т.Ф. Панченко. – Київ : Логос, 2009. – 176с. : іл. – ISBN 978-966-171-081-7
861.
Тюмень [Книга] : столетие спустя : фотоальбом. – Тюмень : Кронос, 2007. – 200 с. – ISBN 978-5-902952-04-6
862.
Тюмень университетская [Книга] : путеводитель по Тюменскому государственному университету : [ альбом ] / Б.А. Жученко, Ю.Ю. Невзорова, В.М. Кружинов, В.А. Рогачев, Т.И. Борко; Жученко Б.А. [ и др.] ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2005. – 84 с. – ISBN 5-88081-452-1
863.
Пономарьов П.Є. Удосконалення засобу гідрофобізації ізоляційної поверхні високовольтного електроенергетичного обладнання [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Пономарьов П.Є. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
864.
Суходольська Г.Б. Удосконалення систем теплохолодопостачання на базі теплових насосів з природними робочими речовинами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Суходольська Г.Б. ; М-во освіти і науки України; Одеська держ. акад. холоду. – Одеса, 2009
865.
Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку [Книга]. – Київ : ІнЮре, 1999. – 180 с. – ISBN 966-7183-51-3
866.
Карабулатова И.С. Украинская диаспора в Тюменской области: история, язык, культура [Книга] / И.С. Карабулатова, Л.Ф. Карелина ; Федеральное агенство по образ. и науке Рос Фед. ; Мин-во образ. и науки Рос. Фед. ; Тюменский гос. ун-т ; Мн-т гуманитарных исслед. – Тюмень : Печатник, 2006. – 180 с. – ISBN 5-98985-025-5
867.
Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни [Книга] : Біла книга державної політики / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [ за ред. Ю.Г. Рубана ]. – Київ : НІСД, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-554-101-1
868.
Україна в добу "Великого терору": 1936-1938 роки [Книга] / [ авт.-упоряд. Сергій Богунов, В. Золотарьов, Т. Рафальська, О. Радзивілл, Ю. Шаповал ; ред. кол.: Ю. Шаповал, Г. Куромія, А. Блюм та ін.]. – Київ : Либідь, 2009. – 544 с. – ISBN 978-966-06-0564-0
869.
Україна на шляху до Європи [Книга] = Ukraine on its way to Europe : проміжні результати Помаранчевої революції / за ред. Юліане Бестерс-Дільгер ; Віденський ун-т ; Дослід. фокус Європ. інтеграція та Півд.-Схід. й Східев Європа. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 383 с. – ISBN 978-966-518-523-9
870.
Крищенко В.Д. Українська душа [Книга] / Вадим Крищенко. – Київ : Дніпро, 2009. – 592 с. – ISBN 966-578-184-7
871.
Акимович Є.О. Українська культура в історичному вимірі [Книга] : (IX-XVII ст.) / Є.О. Акимович. – Одеса : Маяк, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-587-168-2
872.
Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с. – ISBN 978-611-01-0031-1
873.
Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій [Книга] : монографія / Л.Ф. Дунаєвська ; КНУТШ. – 2-ге вид. – Київ : Киевский университет, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-439-198-3
874.
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє [Журнал] : щорічник / Тернопільский національний економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка
875.
Українська наукова термінологія [Книга] : збірник матеріалів науково-практичної конференції " Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу " / НАН України ; Науково-вироб. підприєство "Вид-во "Наукова думка" НАН України. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0958-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex