Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Дорош К А. Теорія ймовірностей та математична статистика [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.К Дорош, О.П. Коханівський ; МОНУ, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ "КПІ", 2006. – 269 с. – ISBN 966-622-210-8
852.
Донченко В.С. Теорія ймовірностей та математична статистика [Книга] : навчальний посібник / В.С. Донченко, М.В. Сидоров, М.М. Шарапов. – Київ : Академія, 2009. – 288 с. – (Алма-матер). – ISBN 978-966-580-297-6
853.
Ковальчук О.М. Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) [Книга] : монографія / О.М. Ковальчук ; КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-667-385-8
854.
Ковтун Н.В. Теорія статистики [Книга] : підручник / Н.В. Ковтун, Е.В. Галицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 336с . – ISBN 978-966-439-190-7
855.
Кулинич О.І. Теорія статистики [Книга] : підручник / О.І. Кулініч, Р.О. Кулініч. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 311с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-346-517-3
856.
Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Прикладна математика" / О.Ю. Грищенко О.Ю., Ляшко ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2009. – 495с. – ISBN 978-966-439-230-0
857.
Малецька О.Е. Теплові режими високотемпературних випарників натрійових теплових труб для сонячних енергоустановок та утилізації теплоти [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Малецька О.Є. ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009
858.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Ин-т технической механики НАН Украины; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
859.
Ліпінська А.В. Технічне забезпечення інформаційної діяльності [Книга] : навчальний посібник для дистанційного навчання / А.В. Ліпінська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Ін-т дистанційного навчання. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 302 с. – ISBN 966-388-104-6
860.
Малик І.В. Технократизм в освіті 21 століття [Книга] : монографія / І.В. Малик. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-660-446-3
861.
Згуровский М.З. Технологическое предвидение [Книга] / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова ; НАНУ, Ин-т прикладного системного анализа. – Киев : Політехніка, 2005. – 156 с. – ISBN 966-622-181-0
862.
Дригайло В.Г. Технология работы библиотеки [Книга] : научно-практическое пособие / В.Г. Дригайло. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 544с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 104). – ISBN 978-5-8167-0012-2
863.
Поровський М.І. Тільки рухом життя і обіймеш... [Книга] : повість-спогад / Микола Поровський. – Київ : Українська енциклопедія, 2009. – 452 с. – ISBN 978-966-7492-45-8
864.
Бех В.П. Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі [Книга] : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції : 8 - 9 лютого 2006 року / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; творче об"єд. "Нова парадигма" ; Громад. орг. "Феміда" " Фонд "Співдружність" ; [ укладач Г.О. Нестеренко ; за ред. В.П. Беха; ред. рада: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин та ін. ]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 364 с. – ISBN 966-660-284-9
865.
Невмержицький О. Три слова - суть буття людського [Книга] : афоризми про виховання ( власні та почуті від людей ) / Олександр Невмержицький. – Київ : ЩеК, 2005. – 70 с. – ISBN 5-8459-01701-7
866.
Труди Київської Духовної Академії [Журнал]. – Київ, 1860-
867.
Теліпко В.Е. Трудове право України [Книга] : навчальний посібник / В.Е. Теліпко В.Е., Дутова ; за заг.ред.В.Е.Теліпко. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-364-910-8
868.
Тищенко О.В. Трудовий договір з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України [Книга] : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2010. – 224 с. – ISBN 978-966-2278-10-9
869.
Холловей Дж.К. Туристический маркетинг [Книга] = Marketing for tourism : перевод с 4-го английского издания / Дж. Кристофер Холловей ; [ пер. с англ. А.А. Кожевниковой ]. – Київ : Знання, 2008. – 575 с. : 16 цв. ил. – ISBN 978-966-346-507-4
Структура издания позволяет использовать его в качестве учебного пособия.
870.
Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство [Книга] : навчальний посібник / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський ; за ред. Ф.Д.Заставного. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання, 2008. – 575с. – ISBN 978-966-346-529-6
871.
Панченко Т.Ф. Туристичне середовище [Книга] : архітектура, природа, інфраструктура : [монографія] / Т.Ф. Панченко. – Київ : Логос, 2009. – 176с. : іл. – ISBN 978-966-171-081-7
872.
Тюмень [Книга] : столетие спустя : фотоальбом. – Тюмень : Кронос, 2007. – 200 с. – ISBN 978-5-902952-04-6
873.
Тюмень университетская [Книга] : путеводитель по Тюменскому государственному университету : [ альбом ] / Б.А. Жученко, Ю.Ю. Невзорова, В.М. Кружинов, В.А. Рогачев, Т.И. Борко; Жученко Б.А. [ и др.] ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2005. – 84 с. – ISBN 5-88081-452-1
874.
Пономарьов П.Є. Удосконалення засобу гідрофобізації ізоляційної поверхні високовольтного електроенергетичного обладнання [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Пономарьов П.Є. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
875.
Суходольська Г.Б. Удосконалення систем теплохолодопостачання на базі теплових насосів з природними робочими речовинами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Суходольська Г.Б. ; М-во освіти і науки України; Одеська держ. акад. холоду. – Одеса, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,