Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Новаковський Л.Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування [Книга] / Л.Я. Новаковський, М.А. Олещенко. – 2-е вид., доп. – Київ : Урожай, 2009. – 276 с. – ISBN 966-05-0086-6
802.
Тищенко О.В. Соціально-правові аспекти реалізації пенсійної реформи в Україні та країнах Європейського Союзу [Книга] : монографія / О.В. Тищенко, Є.Ф. Томін. – Київ : Обрії, 2009. – 186 с. – ISBN 978-966-95774-9-8
803.
Соціологія [Книга] : навчальний посібник / С.О. Макеєв [ та ін. ] ; за ред. С.О. Макеєва. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 566с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-620-267-6
Висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Для викладачів вузів, а також фахівців (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін)
804.
Кос А. Спадщина Великого будівничого [Книга] : професор Львівської політехніки Іван Левинський : (1851-1919) / Анна Кос, Лілія Онищенко ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – 68 с. – ISBN 978-966-553-857-8
805.
Пухта Г.І. Сповідь [Книга] : поезії / Галина Пухта. – Брошнів : Осада : Акцент, 2007. – 112 с. – ISBN 978-966-2995-04-6
806.
Бондарева К.С. Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання хіміко-технологічних процесів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бондарева К.С. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
807.
Незе М. Спрут [Книга] : роман в четырех частях по сценарию Эннио Де Кончини, Сандро Петральи, Стефано Рулли / Марко Незе ; пер. с итальянского Г. Богемского. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 496 с. – ISBN 5-235-01361-1
808.
Джалладова А І. Стабілізація та оптимізація динамічних систем з напівмарковськими коефіцієнтами [Автореферат] : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Джалладова І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
809.
Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні [Книга] = State and prospects of informatics development in Ukraine / Алексеєєв В.А. [ та ін. ] ; НАН України, Відділення інформатики ; [ гол. ред. І.В. Сергієнко ]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 1008 с. – ISBN 978-966-00-0972-0
810.
Становлення і розвиток української державності [Журнал] : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008-
811.
Сахно В.І. Створення електрофізичних радіаційних установок та дослідження змін властивостей матеріалів при промислових радіаційних технологіях [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.16 / Сахно В.І. ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2009
812.
Шегда А.В. Стратегічне управління [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Шегда ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-439-182-2
813.
Яворська Т.В. Страхові послуги [Книга] : навчальний посібник / Т.В. Яворська ; МОНУ, ЛНУ ім. Івана Франка, Економічний факультет. – Київ : Знання, 2008. – 350с. – ISBN 978-966-346-317-9
814.
Структура невпорядкованих систем [Книга] : теорія, експериментальні методи, моделювання : монографія / В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський, О.С. Роїк, О.В. Самсонніков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-439-210-2
815.
Виспянський С. Студії над "Гамлетом" [Книга] / Станіслав Виспянський ; пер. з пол. Л. Горбенко ; ЛНУ ім. Івана Франка, Фак-т культури і мист-ва ; Краківська вища держ. театр. школа ім. Людовика Сольського. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2010. – 152 с. – ISBN 978-966-613-712-1
816.
Судова практика у справах господарського судочинства [Книга] : справи про банкрутство : справи пов"язані із захистом інтелектуальної власності : (2004-2006 рр.). – Київ : Юрисконсульт : КНТ, 2007. – 524 с. – ISBN 978-966-2968-03-3
817.
Молдован В.В. Судоустрій України [Книга] : навчальний. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, С.М. Мельник ; МОН України. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Алерта, 2010. – 360 с. – ISBN 978-966-2183-39-9
818.
Майер С. Сумерки [Книга] / Стефан Майер ; [ пер. с англ. А. Ахмеровой ]. – Москва : АСТ, 2009. – 447 с. – ISBN 978-5-17-035043-8
819.
Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія [Книга] : економічна нобелелогія : навчальний посібник / М.В. Довбенко. – Київ : Академія, 2005. – 336 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-191-0
820.
Сучасна земельна політика України [Книга] : монографія / Юрченко А.Д., Греков Л.Д., Мірошниченко А.М., Кузьмін А.В.; Рада нац. безпеки і оборони України ; Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-164-815-8
821.
Сучасний англо-український математичний словник [Книга]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2007. – 684с. – ISBN 978-966-622-260-5
822.
Зайчук В.О. Сучасні педагогічні технології [Книга] : дидактично-інформаційний аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Андрій Білан ; Луцький гуманітарний ун-т ; Ін-т пед. технол. – Луцьк : Твердиня. – ISBN 978-966-2115-90-1
823.
Зайчук В.О. Сучасні педагогічні технології [Книга] : дидактично-інноваційний аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Ніна Тарадюк ; Луцький гуманітарний ун-т ; Ін-т пед. технол. – Луцьк : Твердиня. – ISBN 978-966-2115-90-2
824.
Зайчук В.О. Сучасні педагогічні технології [Книга] : дидактично-виховний аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Александр Панасюк ; Луцький гуманітарний ун-т ; Ін-т пед. технол. – Луцьк : Твердиня. – ISBN 978-966-2115-90-3
825.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,