Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Ткач М.М. Слово о полку Ігоревім [Книга] : графічна реконструкція, переклад, словник-довідник / Микола Ткач. – Київ : Перун, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-569-250-8
777.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
778.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
779.
Ландау Л.Д. Собрание трудов [Книга]. – Москва : Физматлит. – ISBN 978-5-9221-0984-0
780.
Современа американска поезиjа [Книга]. – 2 обновено изд. – Скопjе : Мисла, 1999. – 473 c. – ISBN 9989-42-004-1
781.
Золотоноша Л.А. Соло Свічі [Книга] : вірші / Л.А. Золотоноша. – Київ : Фенікс, 2001. – 136 с. – ISBN 966-581-258-0
782.
Харрис У. Софи Лорен новая Мона Лиза [Книга] / Уоррен Харрис. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 576 с. – ISBN 5-04-005711-3
783.
Шевчук Л.Т. Соціальна географія [Книга] : навч. посібник / Л.Т. Шевчук. – Київ : Знання, 2007. – 349с. – ISBN 966-346-309-0
Висвітлено сучасні теоретичні та практичні проблеми соціальної географії, проаналізовано особливості її становлення як науки. Особливу увагу приділено формуванню соціальних процесів в умовах трансформації життєдіяльності населення України.
784.
Богданова І.М. Соціальна педагогіка [Книга] : навч. посібник. – Київ : Знання, 2008. – 343с. – (Бібліотека соціального педагога). – ISBN 978-966-346-478-7
785.
Тюптя Л.Т. Соціальна робота [Книга] : теорія і практика : навч. посібник / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 574 с. – ISBN 978-966-346-350-6
786.
Тищенко О.В. Соціальна робота та права людини [Книга] : навчальний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-2278-00-2
787.
Таран В.О. Соціальна філософія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Рєзанова ; МОН України ; Запоріз. юрид. ін-т ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 272с. – ISBN 978-966-364-781-4
788.
Внукова Н.М. Соціальне страхування [Книга] : кредитно-модульний курс : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук ; МОН України ; Харківський нац. економ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 412с. – ISBN 978-966-364-789-0
789.
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави [Книга] : національна доповідь / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; [ за заг. ред. В.М. Гейця та ін. ]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2009. – 687 с. – ISBN 978-966-02-5465-7
Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено макроекономічні зміни, трансформації реального сектору економіки, небезпеки у сфері енергетики, екології. Значну увагу приділено проблемам досягнення ефективного державного управління, подолання політичної кризи, стабілізації фінансового сектору, розвитку діалогувлади, бізнесу та громадянського суспільства, трансформації соціогуманітарної сфери. Авторами доповіді запропоновано бачення стратегії, шляхів і механізмів подолання системної кризи та виведення країни на орієнтири динамічного зростання. Вирішення соціально-економічних проблем органічно пов’язано зі збереженням і зміцненням демографічного потенціалу, пріоритетами людського розвитку, завданнями консолідації української політичної нації і формування цілісного соціогуманітарного простору України. Праця є першою із серії запланованих Національною академією наук України щорічних доповідей з ключових проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного поступу сучасної України.
Розраховано на політикум, управлінську та наукову еліту Украї&ни, усіх, хто причетний до розроблення та прийняття відповідальних політичних і управлінських рішень.
790.
Новаковський Л.Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування [Книга] / Л.Я. Новаковський, М.А. Олещенко. – 2-е вид., доп. – Київ : Урожай, 2009. – 276 с. – ISBN 966-05-0086-6
791.
Тищенко О.В. Соціально-правові аспекти реалізації пенсійної реформи в Україні та країнах Європейського Союзу [Книга] : монографія / О.В. Тищенко, Є.Ф. Томін. – Київ : Обрії, 2009. – 186 с. – ISBN 978-966-95774-9-8
792.
Соціологія [Книга] : навчальний посібник / С.О. Макеєв [ та ін. ] ; за ред. С.О. Макеєва. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 566с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-620-267-6
Висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Для викладачів вузів, а також фахівців (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін)
793.
Кос А. Спадщина Великого будівничого [Книга] : професор Львівської політехніки Іван Левинський : (1851-1919) / Анна Кос, Лілія Онищенко ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – 68 с. – ISBN 978-966-553-857-8
794.
Пухта Г.І. Сповідь [Книга] : поезії / Галина Пухта. – Брошнів : Осада : Акцент, 2007. – 112 с. – ISBN 978-966-2995-04-6
795.
Бондарева К.С. Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання хіміко-технологічних процесів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бондарева К.С. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
796.
Незе М. Спрут [Книга] : роман в четырех частях по сценарию Эннио Де Кончини, Сандро Петральи, Стефано Рулли / Марко Незе ; пер. с итальянского Г. Богемского. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 496 с. – ISBN 5-235-01361-1
797.
Джалладова А І. Стабілізація та оптимізація динамічних систем з напівмарковськими коефіцієнтами [Автореферат] : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Джалладова І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
798.
Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні [Книга] = State and prospects of informatics development in Ukraine / Алексеєєв В.А. [ та ін. ] ; НАН України, Відділення інформатики ; [ гол. ред. І.В. Сергієнко ]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 1008 с. – ISBN 978-966-00-0972-0
799.
Становлення і розвиток української державності [Журнал] : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008-
800.
Сахно В.І. Створення електрофізичних радіаційних установок та дослідження змін властивостей матеріалів при промислових радіаційних технологіях [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.16 / Сахно В.І. ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex