Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Освіта регіону [Журнал] : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
627.
Освіта регіону [Журнал] : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
628.
Освіта регіону [Журнал] : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
629.
Основи дискретної математики [Книга] : підручник для студентів техн. вузів. – Київ : LitSoft. – ISBN 966-95402-2-4
630.
Батлук В.А. Основи екології [Книга] : підручник / В.А. Батлук. – Київ : Знання, 2007. – 519с. – ISBN 966-346-308-2
631.
Белз О.Г. Основи економічних експертних систем [Книга] : навчальний посібник / Олександр Белз ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 238 с. – ISBN 978-966-613-650-6
632.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації [Книга] : навчальний посібник / В.О. Навроцький ; МОН України. – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-667-381-0
633.
Ястремський О.І. Основи мікроекономіки [Книга] : підручник : з Модельно-комп"ютерним додатком на лазерному диску / Олександр Ястремський, Олена Гриценко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 579 с. + CD ROM. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-311-051-1
634.
Ангелески М. Основи на економската криминалистика [Книга] : прилог кон развиваньето криминалистичка методика за борба против економскиот криминалитет / Методиjа Ангелески ; гл. уред. Л. Угриновска. – Скопjе : Гурга, 1999. – 159 c. – Библиогр.: с.144-156. – ISBN 9989-676-69-0
635.
Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень [Книга] : навч. посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв ; під наук. ред. В.О. Дроздова ; МОН України ; Держ. наук. установа "Ін-т інногвац. технол. і змісту освіти" ; АПН України ; Півден. наук. центр АПН України. – 5-е вид. – Київ : Професіонал, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-8556-00-5
636.
Захарчин Г.М. Основи підприємництва [Книга] : навч. посібник / Г.М. Захарчин. – Київ : Знання, 2008. – 437с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-357-5
637.
Власова О.І. Основи психології і педагогіки [Книга] : підруник для студ. вищ. навч. закл. / Власова О.І., Марушкевич А.А. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 255 с. – ISBN 978-966-439-211-9
638.
Ковальчук О.Б. Основи психології та педагогіки [Книга] : навчальний посібник / Орися Ковальчук, Світлана Когут ; за заг. ред. Л. Ковальчук ; МОН України ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-613-715-2
639.
Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. які навчаються за спец. "Журналістика", "Видавнича справа та редагування" / В.О. Карпенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 432 с. – ISBN 978-966-388-201-7
640.
Основи римського приватного права [Книга] : підручник / Борисова В.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. Борисової В.І., Баранової Л.М. ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-458-019-6
641.
Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації [Книга] : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Н.В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 328 с. – ISBN 966-2025-06-4
642.
Бичков О.С. Основи сучасного програмування [Книга] : підручник / О.С. Бичков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-189-1
643.
Корсак К.В. Основи сучасної екології [Книга] : навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – 6-те вид., доп. – Київ : Персонал, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-608-941-3
644.
Реверчук С.К. Основи теорії економічної конкуренції [Книга] : навчальний посібник / С.К. Реверчук, Т.В. Сива, Л.С. Реверчук ; МОН України ; ЛНУ імені Івана Франка, Економічний факультет. – Київ : Знання, 2007. – 271 с. – ISBN 966-346-285-X
645.
Беззуб Б.С. Основи трудового права [Книга] : конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Б.С. Беззуб, О.М. Міхатуліна ; МОНУ, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Політехніка, 2004. – 160 с. – ISBN 966-622-170-5
646.
Третяк О.В. Основи фізики напівпровідників [Книга] : підручник для студ.вищ. навч. закладів / О.В. Третяк, В.З. Лозовський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-873-3
647.
Основи філософських знань [Книга] : філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : підручник / Горлач М.І. [ та ін. ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 1028с. – ISBN 978-966-364-726-5
648.
Кравченко А.И. Основы социологии [Книга] : учебное пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений / А.И. Кравченко. – Москва : Академический Проект, 2002. – 384 с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0179-3
649.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
650.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень. Спецвип. / Державне управління справами. – Київ, 2007-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex