Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Рушді С. Опівнічні діти [Книга] = Midnight"s children / Салман Рушді ; з англ. пер. Н. Трохим. – Київ : Юніверс, 2007. – 704 с. – (Букерівські лауреати). – ISBN 966-8118-56-1
627.
Воронкін Є.Ф. Оптимізація умов отримання напівпровідникових кристалів CdTe, Cd(Zn)Te, ZnSe(Te) та детекторів на їх основі [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Воронкін Є.Ф. ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2009
628.
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника [Журнал] = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов / Отделение оптоэлектроники института физики полупроводников им. В.Е Лашкарева НАНУ. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
629.
Погребенник О.І. Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Погребенник О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
630.
Похиленко І.С. Організаційно-правові форми суб"єктів малого підприємництва [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Похиленко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
631.
Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку [Книга] : навчальні видання для вищої школи / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – Київ : Каравела, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-96914-4-6
632.
Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Киев : Каравела, 2009. – 544 с. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-63-4
633.
Чайка Г.Л. Організація праці менеджера [Книга] : навчальний посібник / Г.Л. Чайка ; [ передмова Г.О. Шепелюк ]. – Київ : Знання, 2007. – 420 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-262-0
634.
Беспянська Г.В. Організація роботи з документами [Книга] : навчальний посібник для дистанційного навчання / Беспянська Г.В.; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Ін-т дистанційного навчання. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 244 с. – ISBN 966-388-041-4
635.
Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Горевий. – 2-е вид., випр. і доповн. – Суми : Університетська книга, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-680-297-Х
636.
Освіта регіону [Журнал] : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
637.
Освіта регіону [Журнал] : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
638.
Освіта регіону [Журнал] : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
639.
Освіта регіону [Журнал] : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
640.
Основи дискретної математики [Книга] : підручник для студентів техн. вузів / Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський, Г.М. Луцький, М.К. Печурін; Капітонова Ю.В. [та ін.] ; НАН України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ін-т". – Київ : LitSoft. – ISBN 966-95402-2-4
641.
Батлук В.А. Основи екології [Книга] : підручник / В.А. Батлук. – Київ : Знання, 2007. – 519с. – ISBN 966-346-308-2
642.
Белз О.Г. Основи економічних експертних систем [Книга] : навчальний посібник / Олександр Белз ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 238 с. – ISBN 978-966-613-650-6
643.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації [Книга] : навчальний посібник / В.О. Навроцький ; МОН України. – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-667-381-0
644.
Ястремський О.І. Основи мікроекономіки [Книга] : підручник : з Модельно-комп"ютерним додатком на лазерному диску / Олександр Ястремський, Олена Гриценко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 579 с. + CD ROM. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-311-051-1
645.
Ангелески М. Основи на економската криминалистика [Книга] : прилог кон развиваньето криминалистичка методика за борба против економскиот криминалитет / Методиjа Ангелески ; гл. уред. Л. Угриновска. – Скопjе : Гурга, 1999. – 159 c. – Библиогр.: с.144-156. – ISBN 9989-676-69-0
646.
Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень [Книга] : навч. посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв ; під наук. ред. В.О. Дроздова ; МОН України ; Держ. наук. установа "Ін-т інногвац. технол. і змісту освіти" ; АПН України ; Півден. наук. центр АПН України. – 5-е вид. – Київ : Професіонал, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-8556-00-5
647.
Захарчин Г.М. Основи підприємництва [Книга] : навч. посібник / Г.М. Захарчин. – Київ : Знання, 2008. – 437с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-357-5
648.
Власова О.І. Основи психології і педагогіки [Книга] : підруник для студ. вищ. навч. закл. / Власова О.І., Марушкевич А.А. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 255 с. – ISBN 978-966-439-211-9
649.
Ковальчук О.Б. Основи психології та педагогіки [Книга] : навчальний посібник / Орися Ковальчук, Світлана Когут ; за заг. ред. Л. Ковальчук ; МОН України ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-613-715-2
650.
Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. які навчаються за спец. "Журналістика", "Видавнича справа та редагування" / В.О. Карпенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 432 с. – ISBN 978-966-388-201-7
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,