Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Нескінченна подорож [Книга] = Incessant journey: a book of memory of Orest Matsiuk : книга пам"яті Ореста Мацюка / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Центр. держ. іст. архів України у Львові ; Укр. національний ком-т істориків ; [ ред. кол.: Б. Якимович, Д. Пельц, І. Бутич та ін. ; укладачі: Г. Сварник, І. Сварник, Б. Якимович ]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 372 с. – ISBN 978-966-613-633-9
602.
Візель Е. Ніч. Світанок. День [Книга] / Елі Візель. – Київ : Дух і Літера, 2006. – 272 с. – ISBN 966-378-014-2
603.
Новая и новейшая история [Журнал] / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
604.
Мольц М. Новая психокибернетика [Книга] / Максвелл Мольц. – Москва : АСТ, 2003. – 439 с. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 5-17-017040-8
605.
Новий англо-український, українсько-англійський словник [Книга] = New English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 60 000 слів. – Харків : Світовид, 2003. – 576с. – ISBN 966-7333-50-7
606.
Новий англо-український, українсько-англійський словник [Книга] = New English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 60 000 слів / [ укладачі: В.Ф. Малишев, О.Ю. Петраковський ]. – Харків : Див, 2009. – 576с. – ISBN 978-966-8504-22-8
607.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
608.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
609.
Новітній маркетинг [Книга] : навч. посібник / Савельєв С.І. [ та ін.] ; за ред. Є.В. Савельєва. – Київ : Знання, 2008. – 420с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-349-0
610.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
611.
Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи [Книга] : тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи : навч. посібник / П.М. Таланчук, С.Я. Ярема, Ю.М. Короавйченко, С.М. Ярема, В.С. Моргунюк; П.М.Таланчук [ та ін. ] ; МОН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Наук. тов-во ім. Т.Г. Шевченка у Львові та ін. – Київ ; Львів : Університет "Україна", 2006. – 664 с. – ISBN 966-797925-3
У розділах І-ІV стисло викладено історію українського термінотворення та міркування щодо сучасного його розвитку, наукові і нормативні засади слововживання і термінотворення, які становлять наукову основу для згармонізованого удосконалювання українськоїнауково-технічної термінології.
У розділі V подано тлумачний словник, що містить близько 4800 термінів і визначень понять видавничої, поліграфічної та пакувальної справи, згармонізованих і зредагованих відповідно до вимог ДСТУ 3966-2000.
Призначений для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищої школи, а також інженерів, художників-графіків, які працюють у видавничо-поліграфічній галузі, для фахівців і початківців, для тих, хто розробляє, конструює етикеткову та пакувальну продукцію, розробляє та виготовляє пакувальні матеріали й устатковання. Він буде корисний редакторам, працівникам дизайн-бюро, рекламних агентств, редакцій часописів, усім тим, кого цікавлять проблеми видавничо-поліграфічної та пакувальної справи і української термінології.
612.
Стопневич А.Д. О предполагаемом водоснабжении станций Армавар-Туапсинской желзной дороги. [Книга] / А.Д. Стопневич. – Птгр., 1923. – 38с.
613.
Лазоренко Д.І. Об"єднання циклів при автоматизації проектування вбудованих систем зі зниженим енергоспоживанням [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лазоренко Д.І. ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
614.
Качкар Є.В. Обгрунтування параметрів тришарових перегородок з мінераловатними плитами для будівель та споруд з урахуванням їх вогнестійкості [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Качкар Є.В. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи ; Укр. НДІ пожеж. безпеки. – Київ, 2009
615.
Гайденко П.И. Обзор письменных источников по истории русской церкви и церковно-государственных отношений в домонгольской Руси [Книга] / П.И. Гайденко, Т.Ю. Фомина. – Казань : Набережные Челны : Тоис. – ISBN 978-5-903393-02-2
616.
Маслак О.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навчальний посібник / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха : МОН України. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 310 с. – ISBN 978-966-418-085-3
617.
Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку [Книга] : навч. посібник / С.М. Лобозинська ; за ред. С.К. Реверчука ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – Київ : Знання, 2007. – 630 с. – ISBN 966-346-303-1
618.
Облік у бюджетних установах [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, З.М. Левченко, Ю.О. Романченко ; МОН України ; Полтавська держ. аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 368с. – ISBN 978-966-364-895-8
619.
Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.Й. Атамас. – Вид. 3-тє, переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 285 с. – ISBN 978-966-364-887-3
620.
Фундуклей И. Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии [Книга] / Иван Фундуклей. – Репринтное изд. – Киев : Академкнига, 2009. – 174 с. – ISBN 978-966-2299-01-4
621.
Оборонна політика України на початку 21століття [Книга] : монографія / Горбулін В.П. [ та ін. ] ; Ін- проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-1648-14-1
622.
Максименко С.Д. Общая психология [Книга] : учебное пособие / С.Д. Максименко. – Москва; Киев : Рефл-бук : Ваклер, 2004. – 528с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-081-0; 966-543-029-7
623.
Мороз Ю.С. Олігоядерні супрамолекулярні сполуки 3d- металів на основі полінуклеативних азотвмісних лігандів [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Мороз Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
624.
Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД [Книга] : збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та державну таємницю : практичний посібник / [ укладачі: Кириченко О.В., Зубач І.М., Новіков О.В. Білий А.В.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-364-710-4
625.
Рушді С. Опівнічні діти [Книга] = Midnight"s children / Салман Рушді ; з англ. пер. Н. Трохим. – Київ : Юніверс, 2007. – 704 с. – (Букерівські лауреати). – ISBN 966-8118-56-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,