Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України [Журнал]. – Полтава, 2000-
577.
Наукові і освітянські методології та практики [Книга]. – Київ : Центр гуманітарної освіти. – ISBN 966-02-2902-Х
578.
Наукові читання [Книга] : Присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : збірник наукових праць / НАН України ; Київський ун-т права ; [ ред. кол. Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. та ін. ]. – Київ, 2009. – 585 с. – ISBN 978-966-301-177-6
579.
Наукові школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова [Книга] / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; [ укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка ]. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 313 с. – До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-573-6
580.
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України [Журнал] : науково-інформаційне видання. – Київ, 1994-
581.
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України [Журнал] : науково-інформаційне видання. – Київ, 1994-
582.
Касич А.О. Науково-методологічні засади розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні [Автореферат] : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Касич А.О. ; Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства економіки України. – Київ, 2009
583.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Книга] : у двох тогмах / за ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-е вид., перер. та доп. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-575-7; 978-966-2183-60-3
584.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Книга] : у двох томах / за ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-е вид., перер. та доп. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-575-7; 978-966-2183-61-0
585.
Мірошниченко М А. Марусенко Науково-практичний коментар Земельного кодексу України [Книга] : (за станом нормативно-правових актів та судової практики на 1 липня 2009 року) / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. – 2-ге, переоб., доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 507 с. + СД-ROM. – ISBN 978-966-2183-41-2
586.
Ліпінська А.В. Науково-технічна термінологія [Книга] : навчальний посібник для дистанційного навчання / А.В. Ліпінська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Ін-т дистанційного навчання. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 219 с. – ISBN 966-388-105-4
587.
Власенко М Г. Власенко Науково-технічний переклад [Книга] : 10 клас / Г.М. Власенко, І.О. Власенко, О.О. Сердюк. – Харків : Основа, 2009. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.12 (84)). – ISBN 978-611-00-0352-0
588.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
589.
Научные разработки Киевского национального университета имени Тараса Шевченка [Книга] / КНУТШ ; [под общ. ред. В.И. Григорука ; сост.: С.Г. Недилько, В.В. Гостев, Л.В. Губернюк и др.]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-247-8
590.
Научные разработки Киевского национального университета имени Тараса Шевченка [Книга] / КНУТШ ; [под общ. ред. В.И. Григорука ; сост.: С.Г. Недилко, В.В. Гостев, Л.В. Губернюк и др.]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-224-9
591.
Джипунов J. Националното движенье во Велес 1919-1929 година [Книга] / Jосиф Джипунов, Горги Малковски. – Велес : Европа 92, 1998. – 112 с. : слики. – ISBN 9989-847-02=9
592.
Національна академія наук України [Книга] : анотований каталог книжкових видань 2008 року / НАН України ; [ упоряд.: А.І. Радченко, М.В. Язвинська ]. – Київ : Академперіодика, 2009. – 444 с. – ISBN 978-966-360-123-6
593.
Національна безпека: український вимір [Журнал] : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ
594.
Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2007 році [Книга]. – Київ : [ Б.в.]. – 301с.
595.
Національний університет "Львівська політехніка" [Книга] : науково-дослідні підрозділи, напрями науково-дослідних робіт, науково технічні послуги, прикладні розробки : каталог. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – 196 с.
596.
Наш Лукаш [Книга] : у 2-х книгах / упоряд. Л. Череватенко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-529-1
597.
Андрущенко В.П. Наш університет [Книга] : дорога до Храму... / Віктор Андрущенко ; [відп. за вип. Загарницька І.І. ; фото Тимошенко В.Т.]. – Київ, 2009. – 320 с. – [ До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова ]. – ISBN 978-966-2315-04-2
598.
Панченко В. Небо Левка Мацієвича [Книга] : нарис / Володимир Панченко. – Київ : Пульсари, 2009. – 52 с. – ISBN 978-966-2171-58-7
599.
Мельникова И. Невеста по наследству [Книга] / Ирина Мельникова. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 416 с. – (Вера, надежда, любовь). – ISBN 978-5-699-17154-5
600.
Орлик М.А. Незабутнє [Книга] : фоторозповідь про пам"ятні події у житті та зустрічі з відомими людьми / Марія Орлик. – Київ : Просвіта, 2010. – 104 с. : іл., фот. – ISBN 978-966-7115-85-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,