Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Основи римського приватного права [Книга] : підручник / Борисова В.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. Борисової В.І., Баранової Л.М. ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-458-019-6
652.
Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації [Книга] : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Н.В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 328 с. – ISBN 966-2025-06-4
653.
Бичков О.С. Основи сучасного програмування [Книга] : підручник / О.С. Бичков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-189-1
654.
Корсак К.В. Основи сучасної екології [Книга] : навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – 6-те вид., доп. – Київ : Персонал, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-608-941-3
655.
Реверчук С.К. Основи теорії економічної конкуренції [Книга] : навчальний посібник / С.К. Реверчук, Т.В. Сива, Л.С. Реверчук ; МОН України ; ЛНУ імені Івана Франка, Економічний факультет. – Київ : Знання, 2007. – 271 с. – ISBN 966-346-285-X
656.
Беззуб Б.С. Основи трудового права [Книга] : конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Б.С. Беззуб, О.М. Міхатуліна ; МОНУ, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Політехніка, 2004. – 160 с. – ISBN 966-622-170-5
657.
Третяк О.В. Основи фізики напівпровідників [Книга] : підручник для студ.вищ. навч. закладів / О.В. Третяк, В.З. Лозовський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-873-3
658.
Основи філософських знань [Книга] : філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : підручник / Горлач М.І. [ та ін. ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 1028с. – ISBN 978-966-364-726-5
659.
Кравченко А.И. Основы социологии [Книга] : учебное пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений / А.И. Кравченко. – Москва : Академический Проект, 2002. – 384 с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0179-3
660.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
661.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень. Спецвип. / Державне управління справами. – Київ, 2007-
662.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
663.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
664.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
665.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
666.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
667.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
668.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
669.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
670.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
671.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів; спецвипуск / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
672.
Малиновский Б.Н. Очерки по истории компьютерной науки и техники в Украине [Книга] / Б.Н. Малиновский. – Київ : Феникс, 1998. – 452 с. – ISBN 5-87534-218-8
673.
Безкровна М.В. Очищення стічних вод від мінерального азоту в проточних біореакторах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Безкровна М.В. ; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009
674.
Прохоренко С.П. Очищення стічних вод від нафтопродуктів, барвників і важких металів донецьким природним мезопористим вугіллям [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Прохоренко С.П. ; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009
675.
Куса С.Д. Патентна документація України [Книга] : посібник / Куса С.Д. ; Держ. департамент інтелект. власності ; Державне підприємство "Український інститут промислової власності" ; [ ]. – 2-е вид., доп. – Київ, 2007. – 176 с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 978-966-8381-30-0
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,