Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Колесник В. Подільське товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (1896-1918) [Книга] : історичний нарис / Вікторія Колесник ; Вінницький обл. краєзнав. музей ; Краєзнав. тов-во "Поділля". – Вінниця : Розвиток, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-8877-00-1
677.
Ашла А. [Поезії греків Приазов"я] [Електронний ресурс] = Fabelsound Greece / Александрос Ашла ; AMA 1984. – [Афіни : Кактос, 2003. – 1 CD : фотопортр. + 1 брошюра 59 с. – Видання новогрецькою мовою.-Заголовок на етикетці диску грецькою мовою
Біографії і перелік творчої спадщини поетів Приазов"я
678.
Хавіна С.Я. Позакласна робота з української мови та літератури [Книга] / С.Я. Хавіна. – Харків : Основа, 2009. – 190 с. – (Б-ка журн. " Вивчаємо українську мову та літературу" ; 12 (73)). – ISBN 978-611-00-0354-4
679.
Позитум Украина [Журнал] : научно-практический журнал. – Черкассы
680.
Позитум Украина [Журнал] : научно-практический журнал / Украинский Институт Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента. – Черкассы
681.
Позитум Украина [Журнал] : научно-практический журнал / Украинский Институт Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента. – Черкассы
682.
Макаришкін Д.А. Покращення характеристик генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Макаришкін Д.А. ; М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009
683.
Колбеч Г.К. Політика [Книга] = Policy : основні концепції в суспільних науках / Г.К. Колбеч ; пер. з англ. Олександра Дем"янчука. – Київ : КМ Академія, 2004. – 127 с. – ISBN 966-518-273-0
684.
Горлач М.І. Політологія: наука про політику [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.І. Горлач, В.Г. Кремень. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 840 с. – ISBN 978-966-364-836-1
685.
Шилдт Г. Полный справочник по С++ [Книга] = C++ : The Complete Reference / Герберт Шилдт ; [ пер. с англ. и редакция Д.А. Клюшина ]. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. – 800 с. – Парал. тит. лист на англ. яз. – ISBN 978-5-8459-0489-8
686.
Кравчук П.П. Попередні результати обліково-статистичної роботи із засудженими за методикою Кеттелла: старші днювальні та бригадири, схильні до самогубства, схильні до членоушкодження, схильні до одностатевих актів [Книга] : розгорнутий огляд експериментального дослідження / Кравчук П.П. ; Упр. держ. кримінал.-виконав. служби України в Запоріз. обл, Сектор соціально-виховної та психол. роботи. – Запоріжжя : [ Б.в. ], 2010. – 85 с.
687.
Гірник П.М. Посвітається [Книга] : поезії / Павло Гірник. – 2-е вид., доп. – Київ : Пульсари, 2009. – 376 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2171-46-4
688.
Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову [Книга] / Карабан В.І. ; КНУТШ. – 2-е вид., виправ. – Київ
689.
Бойко М.Д. Право соціального забезпечення в Україні [Книга] : навч. посіб. / Микола Дмитрович Бойко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : Олан, 2005. – 320 с. – ISBN 966-7984-05-2
690.
Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Євстігнєєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
691.
Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Повар П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
692.
Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Старостенко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
693.
Правознавство [Книга] : підручник / Балюк Г.І. [ та ін. ] ; відп. ред. О.В. Дзера ; МОН України. – 10-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 848 с. – ISBN 978-966-667-275-2
694.
Верещагина А.В. Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси [Книга] / А.В. Верещагина. – Минск : Белорусская наука, 2009. – 232 с. – ISBN 978-985-08-1018-2
695.
Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови [Книга] : посібник для студ. немовних вищих навч. закладів 1-4 рівнів акредитації / Г.І. Бовіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-364-707-4
696.
Черкас Н.В. Практикум з ідіоматики англійської мови [Книга] = English idioms in use : навчальний посібник / МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 236 с. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-613-684-1
697.
Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів [Книга] : навчальний посібник / І.Я. Папіш, Т.С. Ямелинець ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 450 с. – ISBN 978-966-613-638-4
698.
Базилевич В.Д. Практикум з макроекономіки [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Баластрик Л.О ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-439-092-4
699.
Практикум з математичного аналізу [Книга] : навч. посібник / М.В. Заболоцький, С.І. Фединяк, П.В. Філевич, К.А. Червінка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-613-696-4
700.
Комаров І.В. Практикум зі спектроскопіїї ядерного магнітного резонансу [Книга] : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / І.В. Комаров, О.В.Туров. – Київ : Київський університет, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-439-161-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex