Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Омельяненко С.В. Педагогіка [Книга] : тестові завдання : навч. посіб. / С.В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2008. – 391 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-386-5
677.
Максимюк С.П. Педагогіка [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Максимюк ; МОН України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2009. – 670 с. – ISBN 966-8251-36-9
678.
Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Ортинський ; МОН України ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472с. – ISBN 978-966-364-820-0
679.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
680.
Любченко Т.В. Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові [Автореферат] : автореф. ...канд. філол. наук : 10.02.14 / Любченко Т.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
681.
Жаколио Л. Песчаный город [Книга] : трилогия : французский приключенческий роман : [ пер. с фр. ] / Л. Жаколио; Д. Жалило. – Пермь : Янус, 1993. – 352 с. – (Зеркальный лабиринт). – ISBN 5-87916-019-X
682.
Післядипломна освіта в Україні [Журнал] / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
683.
Лук"яненко Г. Повноліття [Книга] : літературна збірка / Ганна Лук"яненко. – Київ : Юніверс, 2007. – 192с. – ISBN 966-8118-54-5
684.
Педь І.В. Податкова система [Книга] : економіко-правова характеристика податків : навчальний посібник / І.В. Педь; за ред. Ю.М. Лисенкова. – Київ : Знання, 2007. – 191 с. – ISBN 966-346-332-5
685.
Кучерявенко М.П. Податкове право України [Книга] : академічний курс : підручник / М.П. Кучерявенко ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2008. – 704 с. – ISBN 978-966-8533-95-2
686.
Колесник В. Подільське товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (1896-1918) [Книга] : історичний нарис / Вікторія Колесник ; Вінницький обл. краєзнав. музей ; Краєзнав. тов-во "Поділля". – Вінниця : Розвиток, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-8877-00-1
687.
Ашла А. [Поезії греків Приазов"я] [Електронний ресурс] = Fabelsound Greece / Александрос Ашла ; AMA 1984. – [Афіни : Кактос, 2003. – 1 CD : фотопортр. + 1 брошюра 59 с. – Видання новогрецькою мовою.-Заголовок на етикетці диску грецькою мовою
Біографії і перелік творчої спадщини поетів Приазов"я
688.
Хавіна С.Я. Позакласна робота з української мови та літератури [Книга] / С.Я. Хавіна. – Харків : Основа, 2009. – 190 с. – (Б-ка журн. " Вивчаємо українську мову та літературу" ; 12 (73)). – ISBN 978-611-00-0354-4
689.
Позитум Украина [Журнал] : научно-практический журнал. – Черкассы
690.
Позитум Украина [Журнал] : научно-практический журнал / Украинский Институт Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента. – Черкассы
691.
Позитум Украина [Журнал] : научно-практический журнал / Украинский Институт Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента. – Черкассы
692.
Макаришкін Д.А. Покращення характеристик генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Макаришкін Д.А. ; М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009
693.
Колбеч Г.К. Політика [Книга] = Policy : основні концепції в суспільних науках / Г.К. Колбеч ; пер. з англ. Олександра Дем"янчука. – Київ : КМ Академія, 2004. – 127 с. – ISBN 966-518-273-0
694.
Горлач М.І. Політологія: наука про політику [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.І. Горлач, В.Г. Кремень. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 840 с. – ISBN 978-966-364-836-1
695.
Шилдт Г. Полный справочник по С++ [Книга] = C++ : The Complete Reference / Герберт Шилдт ; [ пер. с англ. и редакция Д.А. Клюшина ]. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. – 800 с. – Парал. тит. лист на англ. яз. – ISBN 978-5-8459-0489-8
696.
Кравчук П.П. Попередні результати обліково-статистичної роботи із засудженими за методикою Кеттелла: старші днювальні та бригадири, схильні до самогубства, схильні до членоушкодження, схильні до одностатевих актів [Книга] : розгорнутий огляд експериментального дослідження / Кравчук П.П. ; Упр. держ. кримінал.-виконав. служби України в Запоріз. обл, Сектор соціально-виховної та психол. роботи. – Запоріжжя : [ Б.в. ], 2010. – 85 с.
697.
Гірник П.М. Посвітається [Книга] : поезії / Павло Гірник. – 2-е вид., доп. – Київ : Пульсари, 2009. – 376 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2171-46-4
698.
Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову [Книга] / Карабан В.І. ; КНУТШ. – 2-е вид., виправ. – Київ
699.
Бойко М.Д. Право соціального забезпечення в Україні [Книга] : навч. посібник / Микола Дмитрович Бойко. – Вид. 2-ге доповнене та переробл. – Київ : Олан, 2005. – 320 с. – ISBN 966-7984-05-2
700.
Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Євстігнєєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,