Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Айвазян Л.Ю. Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Айвазян Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
627.
Особливості української історичної прози XX століття [Книга] : монографія / Ганна Александрова, Марина Богданова, Юлія Мельнікова, Ірина Співак ; [наук. ред. Ю.І. Ковалів] ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 225, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 215-225. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-374-356-1
В пр. №1700341 напис: Бібліотеці Інституту філології - від авторів. Бердянськ. 2009 р.
628.
Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти [Книга] : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – 494, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
629.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
630.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
631.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
632.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
633.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
634.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
635.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
636.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
637.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
638.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
639.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
640.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
641.
Романюк І.І. Охорона права на персональні дані в Україні (цивільно-правовий аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Романюк Ірина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
642.
Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна [Книга] / [О.Г. Шевченко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 60, [1] с. : іл., табл. – Кн. без тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті обкл. – Бібліогр.: с. 54-58. – ISBN 978-617-7136-02-5
643.
Назарова Г.В. Оцінка конкурентоспроможності системи управління персоналом підприємства [Книга] : монографія / Назарова Г.В., Лаптєв В.І., Корсаков Д.О. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-178. – ISBN 978-966-676-528-7
644.
Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Луз Максим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
645.
Бобошко Т.М. Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській мові: комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики (на матеріалі американських і британських художніх творів початку XXI століття) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бобошко Тетяна Михайлівна ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання іноземних мов. – Київ, 2015
646.
Пам"яткознавство [Книга] : посібник для початківців / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; уклад.: Л.О. Гріффен, О.М. Титова. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України ; УТОПІК, 2014. – 209, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 205-209. – ISBN 978-966-8999-57-4
647.
Атаман О.В. Патофізіологія [Книга] : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : у 2 т. / О.В. Атаман ; М-во охорони здоров"я України. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-421-5
648.
Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства [Книга] : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11 черв. 2015 р., [м. Кіровоград] / [Укр. ін-т нац. пам"яті та ін.] ; [ред. О. Кирилюк]. – Миколаїв : Жаган М.Ф., 2015. – 99, [9] с. : іл., фот. – Бібліогр в кінці ст.
649.
Нахлік Є.К. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст - інтертекст - контекст [Книга] / Євген Нахлік ; НАН України, ДУ "Ін-т Івана Франка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 541, [3] с. : іл. – Покажч.: с. 527-542. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 21). – ISBN 978-966-02-7491-4
650.
Розовык Д.Ф. Переселенческое движение в Украине: вторая половина XVI в. - 1930-тые годы [Книга] / Дмитрий Розовык, Олеся Розовык. – Киев : Нилан-ЛТД, 2015. – 462, [1] с. : фот., к., табл. – Имен. указ.: с. 407-415. - Резюме англ. – Библиогр.: с. 336-362 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-924-017-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,