Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Коваленко Т.О. Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України [Книга] : навч. посібник / Т.О. Коваленко, С.І. Марченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 295, [1] с. – Бібліогр наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-628-6
677.
Носенко В.О. Правове регулювання дистанційної зайнятості працівників в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Носенко Віктор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
678.
Резніченко В.М. Правове регулювання нестандартних форм зайнятості працівників в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Резніченко Валентин Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
679.
Третяков Є.А. Правове регулювання охорони праці працівників сільського господарства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Третяков Євген Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
680.
Тихонович Ю.С. Правове регулювання порядку звільнення працівників [Автореферат] : автореф. дис. . канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тихонович Юрій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
681.
Барський А.С. Правове регулювання професійного розвитку працівників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Барський Артем Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
682.
Смирнова К.В. Правовий порядок конкуренції в Європейському Союзі (новітні тенденції розвитку) [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Смирнова Ксенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
683.
Калініченко В.В. Правовий статус Вищого господарського суду України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Калініченко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
684.
Гусаров С.М. Правозастосовна діяльність в Україні [Книга] : монографія / С.М. Гусаров. – Харків : Золота миля, 2015. – 414, [1] с. – Бібліогр.: с. 396-414 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-50-4
685.
Обушенко Н.М. Правозастосування та його місце в трудовому праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Обушенко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
686.
Сень А.О. Прагматизм і постпрагматизм у філософії Ричарда Рорті [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сень Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
687.
Практикум з топографії [Брошура] : методичні вказівки до виконання практ. робіт для студентів напряму 6.0470103 - Геологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [уклад.] В.І. Остроух. – Київ : [б. в.], 2015. – 44 с. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 44
688.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
689.
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 1999-. – ISSN 1727-9895
690.
Харченко П.А. Предисловие к постистории [Книга] : памяти Николая Александровича Бердяева [1874-1948] посвящаю / Петро Харченко ; Укр. акад. ориг. идей. – Киев : Феникс, 2015. – 395, [1] с. : табл. – Аннот. рус., англ. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-966-136-257-3
691.
Верещінська І.В. Предмет доказування у справах щодо спадкування [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Верещінська Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ, 2015
692.
Авдеенко С.И. Предсказание Иоанна Кронштадтского [Книга] / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2015. – 166, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 165. – ISBN 978-617-7218-10-3
693.
Россильна О.В. Представництво в господарському процесі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Россильна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
694.
Шумило С.В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь [Книга] : малоизвестные письма прп. Паисия Величковского к Кошевому атаману Войска Запорожского Петру Калнышевскому: к истории взаимоотношений / С.В. Шумило ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине. – Киев ; Серпухов : Наследие Православного Востока ; Международный институт афонского наследия в Украине, 2015. – 123, [5] с. : ил. – К 220-летию преставления прп. Паисия Величковского и 1000-летию древнерусского монашества на Афоне. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9905423-3-4
695.
Рожко В. Прєосвящєнний Платон Артем"юк, єпископ Рівненський і Крем"янецький [Книга] / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2015. – 167, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 159-165. – ISBN 978-966-361-800-5
У пр. № 1700252 напис: Автор. Підпис. 25.07.2015 р.
696.
Дяченко О.А. Привіт із Гондурасу [Книга] : [зб. гуморист. творів] / Ольга Дяченко. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – 159, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2911-51-0
697.
Нешта О.Л. Принципи пропорціонування в традиційному дерев"яному храмобудуванні (на прикладі храмів західних регіонів України XVI-XIX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Нешта Ольга Леонідівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2015
698.
Ілляш А.М. Принципи формування багатофункціональних комплексів у структурі "Великого міста" (на прикладі міста Харкова) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ілляш Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2015
699.
Ніколенко О.В. Прізвиська в англомовній картині світу: структурні, семантичні, соціокультурні особливості [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ніколенко Оксана Вікторівна ; Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
700.
Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України [Книга] : аналіт. доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 83, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 20). – ISBN 978-966-554-251-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,