Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Тищенко К.М. Перська сатрапія над Дніпром: топонімічні контексти [Книга] : розшир. текст доп. на Міжнар. міжгалуз. наук. конф. "Топоніміка і контекстуальний метод К.М. Тищенка", Київ, КНУТШ, 20 квіт. 2012 р. / Костянтин Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Лінгвіст. музей. – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 119, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-622-496-8
У пр. № 1700293 напис: Вельмишаномному Леоніду Васильовичу Губерському з повагою. Підпис. 10.IV2012 р.
652.
Костенко Т.О. Підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі в результаті інноваційної діяльності [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Костенко Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
653.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
654.
Зайко М.А. Пісні моїх батьків на фоні їх, життєвих епізодів [Книга] : альбом з нотами, текстами, світлинами, аудіодисками / Мирослава Зайко. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 83, [1] с. : іл., ноти + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 80-82
У пр. № 1700238 написи: У відділення мистецтв Б-ки ім. М. Максимовича для ознайомлення студентам та викладачам : є що читати-дивитися-слухати. Є що співати і грати на ф-но. У дореволюційній Україні майже кожен інтелігент міг дещо пісенного пробувати на клавішах піаніно, які були навіть на хуторах України. Щасти Боже на успіхи!

Шановна Незнайома Співачко із Героїчним Альтом! Захочіть вивчити романси Лесі і Олени! Без мого прізвища! Нехай слухачі думають. що ця музика самих поетес! Адже вони були потенційно музикальні, а висловилися поезією! Із побажанням успіхів! Упорядкиня альбому Мирослава Антонівна. Місто Заліщики над Дністром. 2015 р. Господи благослови!
655.
Гай-Нижник Плинність [Книга] : [поезія] / Павло Гай-Нижник. – Київ : Леся, 2015. – 93, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-7166-34-2
656.
Єсипенко Д.О. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами" [Книга] : історія текстів і тексти в історії / Дмитро Єсипенко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2015. – 157, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 157-158. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1486-2
657.
Кагальна М.В. Повсякденне життя вчителів УРСР у другій половині 1950-х - першій половині 1960-х рр. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кагальна Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
658.
Колос О.В. Повторність злочинів за кримінальним кодексом України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колос Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
659.
Лосич С.В. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча в кримінальному праві України [Книга] : наук.-практ. посібник / С.В. Лосич, Є.С. Назимко, В.В. Притула ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Харків : Золота миля, 2014. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 168-190 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-78-8
660.
Іванов Ю.Б. Податки і раціональне споживання енергоресурсів: реалії та перспективи [Книга] : монографія / Іванов Ю.Б., Віннікова О.С. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-206. – ISBN 978-966-676-564-5
661.
Шилов В.Н. Политическая конкуренция: российская специфика [Книга] : монография / В.Н. Шилов. – Белгород : Белгород ; НИУ "БелГУ", 2015. – 97, [3] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9571-1060-6
В пр. №1700163 напис: Дар от автора. 2.06.2015. Підпис
662.
Горшков Д.М. Політичні партії та місцеві вибори [Брошура] / Д.М. Горшков, В.М. Кампо, Є.М. Петренко; Товариство конститут.права.Українська правнича фундація. – Київ : Юридична книга, 2001. – 52с. – ISBN 966-7791-07-6
663.
Косьмій О.М. Політологія [Брошура] : навч.-метод. комплекс (для курсантів психолог. ф-ту) / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 25, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 23-25
664.
Мальчин Ю.М. Політологія [Книга] : курс лекцій / Мальчин Ю.М. – Київ : АМУ, 2015. – 112 с. – ISBN 978-966-2341-18-8
665.
Полуостров страха: хроника оккупации и нарушения прав человека в Крыму [Книга] / [С. Заец и др. ; под общ. ред. Т. Печончик]. – Киев : Ваитэ, 2015. – 83, 77 с. : ил. – книга-"перевертыш" на рус.и англ. Название на англ. яз.: The fear peninsula: chronicle of occupation and violation of human rights in Crimea. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2310-35-1
666.
Дмитренко М.І. Попередження насильства у сім"ї [Брошура] : Методичні рекомендауії / М.І. Дмитренко, М.В. Тропін, П.О. Власов; Дніпропетровський юридичний інститут МВС України.УМВС України в Дніпропетровській області та ін. – Дніпропетровськ, 2001. – 56с.
667.
Борейко В.Е. Последние островки свободы [Книга] : история украинских заповедников и заповедности (пассивной охраны природы) ( X век - 2015 ) / В.Е. Борейко ; Киев. экол.-культур. центр. – Киев : Логос, 2015. – 239, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 227-239. – (Серия "История охраны природы" ; вып. 34). – ISBN 978-966-931-5
668.
Постол О.Є. Посткласичні ідеологічні трансформації [Книга] : монографія / Олена Постол. – Київ : Академія, 2015. – 285, [3] с. : табл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 262-285. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-464-2
669.
Цветков С.В. Поход русов на Константинополь в 860 году и начало Руси [Книга] / С.В. Цветков ; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : БЛИЦ, 2010. – 250, [1] с. : ил. – Имен. и геогр. указатели: с. 238-249. - Сер. осн. в 2005 г. – Библиогр.: с. 224-228 и в примеч. в конце гл. – (Кельты и Славяне). – ISBN 978-5-86789-409-2
670.
Лиман І.І. Поширення імперських практик взаємин держави і церкви: релігійне життя Бердянська першого десятиріччя його існування [Книга] / Ігор Лиман, Софія Подколзіна ; Бердян. держ. пед. ун-т, НДІ Іст. урбаністики, Бердян. гімназія №1 "Надія". – Бердянськ : Ткачук О.В., 2015. – 116, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2261-96-7
671.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
672.
Правила безпечної роботи в хімічній лабораторії [Брошура] : для студентів хім. ф-ту / [упоряд.: В.В. Верба] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр оперативної поліграфії ФОП Кравченко Я.О., 2015. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22
673.
Клімовський С.С. Право на особисті папери: цивільно-правовий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Клімовський Станіслав Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015
674.
Право та державне управління [Журнал] : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
675.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,