Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Андрущак І.Є. Розробка та застосування методів прийняття рішень, оптимізації та керування в системних медичних дослідженнях [Дисертація] : дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.04 / Андрущак Ігор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; М-во охорони здоров"я України, Держ. вищ. мед. навч. заклад "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ, 2015
752.
Кудінов А.С. Розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів [Книга] : монографія / А.С. Кудінов ; за заг. ред. В.В. Коваленка ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – 214, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-066-3
753.
Линник М.С. Роль діяльності Р.В. Геніки у музичному житті Харкова кінця XIX - початку XX сторіч [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Линник Марія Сергіївна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015
754.
Виноградова О.О. Роль ендотелію у судинорухових реакціях ворітної вени щурів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Виноградова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки Укараїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
755.
Гусак О.О. Роль редактора в популяризації сайта інтернет-ЗМК [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Гусак Ольвія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
756.
Баранецька А.Д. Роль соціокультурних чинників у сприйманні емоційно-експресивної структури газетних текстів (на матеріалі інтерв"ю) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Баранецька Анна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
757.
Вишньов В.М. Роль ядерного фактору в регіональних системах міжнародної безпеки в Азії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Вишньов Віктор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
758.
Мельнікова Ю.О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" Наталени Королеви [Книга] : монографія / Юлія Мельнікова ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 195, [2] с. – Імен. покажч.: с. 186-195. – Бібліогр.: с. 170-183. – ISBN 978-966-374-447-6
В пр. №1700561 напис: В дар бібліотеці Інституту філології. Підпис
759.
Назаренко В.М. Російський гарнізон м. Києва (друга половина XVII - XVIII ст.): військово-політичний та соціально-економічний аспекти діяльності [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Назаренко Вадим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
760.
Російсько-український конфлікт: стан, наслідки, перспективи [Книга] : позиції експертів, громадян / Konrad Adenauer Stiftung ; [керівник проекту Михайло Пашков ; голов. ред. Людмила Шангіна]. – Київ : Заповіт, 2015. – 56 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотека Центру Разумкова"). – ISBN 978-966-2050-06-6
761.
Гришковец Е. Рубашка [Книга] : роман / Евгений Гришковец ; [оформ.: С. Савостьянов]. – Москва : Время, 2007. – 280, [3] с. : ил. + 1 бр. (4 л. цв. ил.). – ISBN 978-5-9691-0023-7
Первый роман знаменитого драматурга и исполнителя собственных пьес стала событием в литературной жизни
762.
Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии [Книга] / М.А. Акоев, В.А. Маркусова, О.В. Москалева, В.В. Писляков ; [ред.: М.А. Акоев] ; Урал. федеральный ун-т ; Thomson Reuters. – Екатеринбург : ИПЦ УрФУ, 2014. – 248, [2] с. : ил., табл. – Текст рус., англ. - Предм. и имен. указ.: с. 241-247. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7996-1352-5
763.
Садівництсво [Журнал] = Horticulture : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Ін-т садівництва НААН України. – Київ : ФОП Клевцова Г.С., 1964-. – ISSN 0558-1125
764.
Садовник [Журнал] / ООО "Издательский дом "Гастроном". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
765.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
766.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1819-7329
767.
СВЧ-диэлектрометрия биотехнологических жидкостей [Книга] / Т.А. Жилякова [и др.] ; под ред. д-ра физ.-мат. наук, проф. А.Я. Кириченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Киев : Наукова думка, 2015. – 109, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 102-108. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1495-4
768.
Вретік Л.О. "Селективність при полімеризації мономерів з кількома подвійними зв"язками" [Дисертація] : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Вретік Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
769.
Кудінов Д.В. Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 1900 р. - лютому 1917 р.: історіографія [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Кудінов Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
770.
Губа Л.В. Семантика простору та її концептуалізація у малій прозі Германа Гессе [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Губа Лариса Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
771.
Загребельний М.П. Сергій Параджанов [Книга] / М. Загребельний ; [пер. з рос. М.В. Кракан ; худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 126, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7013-27-2
772.
Стоян С.П. Символізм як феномен європейського образотворчого мистецтва: культурний контекст [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Стоян Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
773.
Щербина Ю.С. Символічна складова візуальної політичної реклами [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Щербина Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
774.
Лятошинський Б.М. Симфонія №3 [Книга] : [нотне вид.] / Борис Лятошинський ; упоряд. Володимир Сіренко ; [худож.: Є.О. Ільницький]. – Київ : Музична Україна, 2015. – 327, [1] с. – (Бібліотека Шеченківського комітету). – ISBN 979-0-707527-56-6
775.
Олійник Б.І. Синівське [Книга] / [Борис Олійник ; упоряд.: В. Костюченко ; голов. ред.: А. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2015. – 377, [5] с. : іл., портр. – До 80-річчя від дня народження Бориса Олійника. - Авт. зазнач. на обкл.- Текст укр., рос., англ. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0699-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,