Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Булат А.Ф. Система вода-газ в массиве горных пород Донбасса [Книга] / А.Ф. Булат, К.А. Безручко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2015. – 189, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 178-188. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1468-8
777.
Иванов Е.В. Система детектирования перехода в нормально-проводящую фазу сверхпроводящих магнитов ускорительного комплекса нуклотрон [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.20 / Иванов Евгений Владимирович ; Объед. ин-т ядер. исслед. – Дубна, 2015
778.
Алєксєєва О.В. Система радіаційного моніторингу будівельних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Алєксєєва Олена Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2015
779.
Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015
780.
Системи підтримки прийняття рішень.Теорія і практика [Книга] : зб. доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 8 черв. 2015, м. Київ, Україна / НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. – Київ : Юстон, 2015. – 178, [1] с. : іл., табл. – На обкл. додатково зазнач.: СППР" 2015 ; http//conference.immsp.kiev.ua. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7622-2
781.
Системний підхід до вивчення білок-білкових взаємодій при порушеннях гемостазу [Книга] / Кравченко Н.К., Вовк Т.Б., Ракша Н.Г. [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 192, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-696-336-3
782.
Системы восстановления и повышения работоспособности в спорте [Книга] : учеб. пособие / Подригало Л. В. [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. гос. акад. физ. культуры. – Харьков : Диса плюс, 2015. – 123, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 122. – ISBN 978-617-7064-77-9
783.
Сіверщина в історії України [Журнал] : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
784.
Сіверщина в історії України [Журнал] : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
785.
Сімейна медицина [Журнал] = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
786.
Слов"янська фантастика [Книга] : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7241-48-4
787.
Гирич Я. Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник [Книга] / Ярослав Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 88, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-8999-64-2
788.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
789.
Слово Національної школи суддів України [Журнал] : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2012-
790.
Собрание действующего законодательства СССР [Книга]. – Москва : Известия
791.
Собрание действующего законодательства СССР [Книга]. – Москва : Известия
792.
Собрание действующего законодательства СССР [Книга]. – Москва : Известия
793.
Собрание действующего законодательства СССР [Книга]. – Москва : Известия
794.
Собрание действующего законодательства СССР [Книга]. – Москва : Известия
795.
Собрание действующего законодательства СССР [Книга]. – Москва : Известия
796.
Собрание действующего законодательства СССР [Книга]. – Москва : Известия
797.
Собрание действующего законодательства СССР [Книга]. – Москва : Известия
798.
Собрание действующего законодательства СССР [Книга]. – Москва : Известия
799.
Собрание действующего законодательства СССР [Книга]. – Москва : Известия
800.
Собрание действующего законодательства СССР [Книга]. – Москва : Известия
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,