Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
877.
Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Гришина Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
878.
Бориченко К.В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України [Книга] : монографія / К.В. Бориченко ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 299, [3] с. – Бібліогр.: с. 267-299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-914-0
У пр. № 1700228 напис: Науковій бібліотеці з повагою від автора. Підпис.
879.
Гафурова О.В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового регулювання [Книга] : монографія / О.В. Гафурова ; [відп. ред. Єрмоленко В.М.]. – Київ : Ірідіум, 2014. – 478, [1] с. – Бібліогр.: с. 429-478 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96868-9-3
880.
Пугач А.В. Соціальні виклики рекламної діяльності в суспільстві споживання [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Пугач Анастасія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
881.
Надрага В.І. Соціальні ризики: сутність, аналіз, можливості впливу [Книга] : монографія / В.І. Надрага ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Сердюк В.Л., 2015. – 329, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-329. – ISBN 978-617-7047-12-3
882.
Корабльова В.М. Соціальні смисли ідеології в розвитку сучасного суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Корабльова Валерія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
883.
Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності [Книга] : (матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю) : 22-24 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Л.А. Найдьонова та ін. ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : [б. в.], 2014. – 106 с. : іл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
884.
Специальный бюллетень [Журнал]. – Москва : Наука
885.
Специальный бюллетень [Журнал] / Институт востоковедения; Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
886.
Специальный бюллетень [Журнал]. – Москва : Наука
887.
Специальный бюллетень [Журнал] / Институт востоковедения; Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
888.
Специальный бюллетень [Журнал] / Институт востоковедения; Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
889.
Специальный бюллетень [Журнал]. – Москва : Наука
890.
Специальный бюллетень [Журнал]. – Москва : Наука
891.
Специальный бюллетень [Журнал]. – Москва : Наука
892.
Специальный бюллетень [Журнал]. – Москва : Наука
893.
Специальный бюллетень [Журнал] / Институт востоковедения; Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
894.
Специальный бюллетень [Журнал] / Институт востоковедения; Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
895.
Специальный бюллетень [Журнал] / Институт востоковедения; Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
896.
Специальный бюллетень [Журнал] / Институт востоковедения; Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
897.
Специальный бюллетень [Журнал]. – Москва : Наука
898.
Специальный бюллетень [Журнал]. – Москва : Наука
899.
Специальный бюллетень [Журнал]. – Москва : Наука
900.
Специальный бюллетень [Журнал]. – Москва : Наука
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,