Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Артамонов О.С. 2,2,2-трифлуородіазоетан у синтезі трифлуорометилциклопропановмісних амінопохідних [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Артамонов Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
2.
40 років досвіду [Брошура] : освіт. та наук. програми з міжнар. екон. відносин в Ін-ті міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / [уклад.: д-р екон. наук., проф. Будкін В.С., д-р екон. наук., проф. Климко Г.Н., д-р екон. наук., проф. Філіпенко А.С., д-р екон. наук., проф. Шнирков О.І. ; передм.: д-р політ. наук. В. Копійка]. – Київ : Аванпост, 2014. – 70 с. : портр. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 39-47
3.
Biotechnologia Acta [Журнал] : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2008-. – ISSN 2410-7751
4.
Бігун О.А. Byzantinum: pro et contra [Дисертація] : (амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка) : [монографія] / Ольга Бігун. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014
У монографії досліджується феномен “візантійства” у творах Т. Шевченка. Комплексне осмислення візантійської традиції, з одного боку, оприявнює засвоєні ззовні уявлення про візантійство як суспільно-політичну парадигму, з другого – розкриває типологічні подібності, пов’язані з візантійським культурно-цивілізаційним впливом. Запропонований варіант синтезу контактно-генетичного та історико-типологічного підходів до аналізу бінарних колізій візантійства уможливлює з’ясування витоків амбівалентності цього поняття у творчості Т. Шевченка.


Видання розраховане на фахівців з історії літератури та компаративістики, викладачів, студентів, а також – на широке коло зацікавлених читачів.
5.
Dark energy and dark matter in the Universe [Книга] = Темна енергія і темна матерія у Всесвіті : in 3 vol. / [Nat. acad. of sciences of Ukraine etc.] ; ed. V. Shulga. – Kyiv : Akademperiodyka. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-287-5
6.
Jonas H. Das Prinzip Verantwortung [Книга] : Versuch einer Ethik fur die technologische Zivilisation / Hans Jonas. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1984. – 425, [1] S. – (Suhrkamp Taschenbuch ; 1085). – ISBN 3-518-37585-7
7.
Sachs R. Deutsche Handelskorrespondenz [Книга] : der Briefwechsel in Export und Import : Neubearbeitung / Rudolf Sachs. – 2., bearb. und erg. Aufl. – Ismaning : Max Hueber, 1998. – 163 S. : Ill. – На обкл.: Sprachen der Welt. Hueber. – ISBN 3-19-001497-3
8.
Druzbena funkcijskost jezika [Книга] : (vidiki, merila, opredelitve) / Univ. v Ljubljani, Filoz. fak., Oddel. za slovenistiko, Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; ured. Andreja Zele. – Ljubljana : Znanstvena zalozba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. – 515 s. – На обкл.: Simpozij Obdobja 32 . Парал. назва: The social functionality of language (aspects, criteria, definitions). – (Obdobja ; 32). – ISBN 978-961-237-609-3
9.
Verba G.G. El ruso a traves de la traduccion [Книга] / Galyna G. Verba, Rafael Guzman Tirado, Stepan O. Ryzvaniuk. – Granada : Universidad de Granada, 2001. – 206 p. – ISBN 84-338-2795-2
10.
Shandruk S. Experimental research methods in cognitive linguistics [Книга] / Svitlana Shandruk. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2014. – 187, [1] p. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-7406-83-7
11.
Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" [Книга] = Оптика і матеріалознавство високих технологій : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv (TSNUK) [etc.] ; [progr. comm.: O.K. Zakusylo (head) et al.]. – Kyiv : Київський університет
12.
Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" [Книга] = Оптика і матеріалознавство високих технологій : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv (TSNUK) [etc.] ; [progr. comm.: O.K. Zakusylo (head) et al.]. – Kyiv : Київський університет
13.
III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries" [Книга] : November 28, 2014 / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv, Inst. of Intern. Relations, Dep. of World Economy and Intern. Economic Relations, Ukrainian Assoc. of Intern. Economics. – Kyiv : [s. n.], 2014. – 75 p. : ill., tab. – Бібліогр. наприкінці ст.
14.
Informational Technologies in economic research [Журнал] = Інформаційні технології в економічних дослідженнях : scientific journal / Rherson state university. – Kherson
15.
International conference "Physics of liquid matter: modern problems" (PLM MP) [Книга] : May 21-24, 2010, Kyiv : abstracts / Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko Kyiv nat. univ., Nat. acad. of sciences of Ukraine, Ukrainian physical society ; [conference chairman: Bulavin L.A.]. – Kyiv : [s. n.], 2010. – 356 p. : ill., tab. – Autorenregister: p. 346-356. – Бібліогр. наприкінці ст.
16.
Camus A. L"etranger. La chute [Книга] / Albert Camus ; подгот. текста, примеч. и слов. Е.С. Васильева. – Санкт-Петербург : Антология ; КАРО, 2006. – 221, [3] p. : ill. – (Lecture originale. Francais). – ISBN 5-89815-696-8
17.
Langenscheidts Euroworterbuch. Russisch: Russisch-Deutsch, Deutsch-Russisch [Книга] = Langenscheidts Евро-словарь: русско-немецкий, немецко-русский. – Berlin [etc.] : Langenscheidt, 1999. – 624 S. – На основ. тит. с. Werner Schenk зазнач. як авт., на контртит.: сост. Вернер Шенк. – ISBN 3-468-12290-X
18.
Girardet J. Le nouveau sans frontieres 3 [Книга] : methode de francais : cahier d"exercices / Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig, Philippe Dominique. – Paris : CLE international, 2000. – 175 p. : ill. – Copyright 1990
19.
Local responses to global challenges [Книга] = Місцеві відповіді на глобальні виклики : proc. of Forum Carpaticum 2014 / ed.: Ivan Kruhlov a. Bohdan Prots. – Lviv : Ukrayinskyy Bestseler, 2014. – 119, [1] p. : ill., tab. – Режим доступу: www.forumcarpaticum.org. - Дод. тит. арк. укр. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Science for the Carpathians). – ISBN 978-966-2384-21-5
20.
Memoirs on differential equations and mathematical physics [Журнал] / I. Javakhishvili Tbilisi state university ; A. Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0015
21.
Carr J.C. New cutting edge [Книга] : intermediate : workbook / Jane Comyns Carr, Frances Eales. – 10th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2011. – 111, [1] p. : ill. – На обкл.: with key. – ISBN 978-0-582-82520-8
22.
Cunningham S. New cutting edge [Книга] : intermediate: students" book / Sarah Cunningham, Peter Moor. – 13th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2012. – 175, [1] p. : ill. + 1 CD-ROM + mini-dictionary. – На обкл.: with mini-dictionary. – ISBN 978-0-582-82517-8
23.
Ахерн С. P.S. I love you [Книга] : роман / Сесилия Ахерн ; [пер. с англ.: И. Толок]. – Харьков : Книжный клуб семейного досуга, 2006. – 383, [1] с. – ISBN 966-343-380-9
24.
Physics reports [Журнал] : a rewiew section of physics letters / Elsevier Customes Service Department. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1971-. – ISSN 0370-1573
25.
Proceedings A. Razmadze mathematical institute [Журнал] / Ivane Javakhishvili Tbilisi state university. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,