Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Рожко В. Блажєнніший митрополит Полікарп Сікорський: шлях до автокефалії [Книга] / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2015. – 346, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-344. – ISBN 978-966-361-800-5
У пр. № 1700253 напис: Автор. Підпис. 25.07.2015 р.
102.
Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90-х років ХІХ ст. [Книга] / В.Й. Борисенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 161, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-660-731-0
У пр. №1700242 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. 20.Х.15 р.
103.
Ботанический журнал [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
104.
Беркут И.В. Брат [Книга] / Игорь Беркут, Роман Василишин. – Киев : Политическая литература ; Саммит-Книга, 2009. – 230, [2] с. : ил., табл. – (Художественная аналитика). – ISBN 978-966-7889-31-9
105.
Брати Лупії [Брошура] : бібліогр. довідник / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. О.В. Лупій ; ред. Л.С. Бондаренко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 28 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст.
У пр. №3070BR напис: Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, 28.09.2015 р. Підпис
106.
Щербаков Я.І. Буддійські мотиви в драмі доби Юань (1271-1368) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Щербаков Ярослав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
107.
Слободяник М.С. Будова молекул і рушійні сили хімічних реакцій [Брошура] : метод. посіб. / М.С. Слободяник, С.В. Колотілов, К.С. Гавриленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т високих технологій, Хім. ф-т]. – Київ : КиївЦНТЕІ, 2013. – 48 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
108.
Баумейстер А.О. Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
109.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
110.
Иваницкий А.А. Былое... [Книга] / Алексей Иваницкий ; [сост. В.Б. Ефимов]. – Днепропетровск : Грани, 2015. – 552, [2] с. : ил. – Имен. указ.: с. 542-544. – ISBN 978-966-8841-98-9
111.
Коробка Т.С. В ефірі хор українського радіо [Книга] / Тетяна Коробка. – Київ : Музична Україна, 2015. – 157, [3] с., [8] арк. фот. : іл. – Бібліогр.: с. 141-156 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8259-75-3
112.
Шумило С.В. В катакомбах. Православное подполье в СССР [Книга] : конспект по истории Истинно-Православной Церкви в СССР / Сергей Шумило ; [науч. ред. Ткаченко В.В.]. – Луцк : Терен, 2011. – 269, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 202-230. – ISBN 978-966-2276-52-7
113.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
114.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
115.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
116.
Співак І.В. Валютний механізм функціонування глобальної економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Співак Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
117.
Зиньковская И.В. Варварские государства раннесредневековой Европы [Книга] : учеб. пособие / И.В. Зиньковская ; М-во образования РФ, Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. ун-т". – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 245, [3] с. – Библиогр.: с. 223-246. – ISBN 978-5-9273-2190-2
118.
Слабошпицький М.Ф. Василь Земляк [Книга] : нарис життя і творчості / Михайло Слабошпицький. – Київ : Дніпро, 1994. – 147, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-308-01250-4
119.
Слободянюк Д.І. Вдосконалення методів ідентифікації технічного стану порішневих кілець суднового малообертового дизеля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Слободянюк Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015
120.
Пасюк О. Ведення кампанії і робота зі ЗМІ [Брошура] / [Олексій Пасюк, Ярослава Куцай, Олена Міскун ; за ред. Надії Трач] ; Нац. екол. центр України. – Київ : [б. в.]. – 28 с. : фот. – Кн. опис. за обкл.
121.
Зянько В.В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
122.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.О. Зайчук (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-005-9
123.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-013-4
124.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт : [офіц. видання] / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін. ]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-015-8
125.
Тимчук В.Ю. Весняні коловороти [Книга] : [поезія, проза] / Володимир Тимчук. – Львів : СПОЛОМ, 2009. – 137, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-665-532-8
В пр. №1699983 дарчий напис: Дарунок НБ ім. М. Максимовича, її читачам. Підпис. 10.9.2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,