Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
77.
Політюк А.П. Аргументація як предмет неформальних досліджень (неформальна логіка та риторична аргументація) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Політюк Анастасія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
78.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
79.
Оконченко О.М. Архітектура фортифікацій замків Західної України середини XVI - кінця XVII століть [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. архітектури : 18.00.01 / Оконченко Ольга Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
80.
Смолінська О.Е. Архітектурна морфологія дерев"яних церков Волині XIX - початку XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Смолінська Ольга Едвардівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2015
81.
Київський Архітектурний вісник КНУБА [Журнал] : науково-виробничий збірник. – Київ, 2013-
82.
Аспекти публічного управління [Журнал] = Public administration aspects / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
83.
Астрономія та фізика космосу в Київському університеті [Книга] : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – 114, [1] c. – Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
84.
Байрак О.М. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Полтавщини [Книга] / О.М. Байрак, Н.О. Стецюк ; Полтав. від-ня укр. ботан. т-ва [та ін.]. – Полтава : Верстка, 2005. – 247, [1] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Алф. покажч.: с. 241-247. – Бібліогр.: с. 233-240. – ISBN 966-7576-50-7
85.
Афонский период жизни архиепископа Василия (Кривошеина) в документах [Книга]. – Святая Гора Афон : Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, 2014. – 801 с. : фотоил. – Библиогр.: с. 789-794 и в подстроч. примеч. – (Серия: Русский Афон XIX-XX веков / гл. ред. иеромонах Макарий (Макиенко) ; т. 15)
86.
Скалецька О.В. Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств: аналіз та управління [Книга] : монографія / О.В. Скалецька, В.М. Домрачев. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-182. – ISBN 978-966-397-218-3
87.
Нікітенко Н.М. Бароко Софії Київської [Книга] / Надія Нікітенко ; [худож. оформл. В. Бариби]. – Київ : Либідь, 2015. – 270, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 270 та в кінці гл. – ISBN 978-966-06-0702--6
88.
Кокче С. Бахчисарай. 2021 [Книга] = Багъчасарай. 2021 : мистец. проект / [С. Кокче, В. Тимчук, M. Safet ; упоряд., передм.: В. Тимчук ; перекладачі: Ш. Дегерменджі та ін. ; худож.: М. Бекір та ін.]. – Львів : Тріада Плюс, 2015. – 159, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., татар. - Авт. зазнач. на обкл.
У пр. №1699982 напис: Дарунок НБ ім. М. Максимовича, її читачам, будівничим України нашої мрії. Підпис, 10.9.2015
89.
Булгаков М.А. Белая гвардия. Киев-город [Книга] : [роман, пьеса, рассказы] / Михаил Булгаков ; [вступ. ст. Л. Лузиной ; худож.-оформители: Б.Ф. Бублик, С.И. Правдюк]. – Харьков : Фолио, 2012. – 507, [2] с. : ил. – Печ. по изд.: Белая гвардия. Рассказы / Булгаков М.А. Харьков, 2004 ; Собрание сочинений / Булгаков М.А. Москва, 1995. – ISBN 978-966-03-4068-8
90.
Гилберт С. Биология развития [Книга] = Developmental Biology : в 3 т. / С. Гилберт. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001833-6
91.
Бібліотека. Наука. Комунікація [Книга] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-7706-9
92.
Бібліотека. Наука. Комунікація [Книга] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-7337-5
93.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
94.
Бізнес Інформ [Журнал] = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
95.
Біла книга з реформування української юридичної освіти [Книга] = Weissbuch zur Reform der ukrainischen Juristischen Ausbildung : [за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", Київ, 21-22 листоп. 2014 р.] / Федерал. м-во освіти і науки Федер. Респ. Німеччина, Ун-т ім. Георга Августа м. Геттінгена ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; упоряд.: Роман Мельник, Олена Шаблій, Бернгард Шлоер ; [переклад Романа Корнути]. – Київ : Корпорація "Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка", 2015. – 355, [5] с. – Текст тит. арк. та обкл. парал. укр., нім. Текст вид. частково нім. – Бібліогр.: с. 343-353 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-06-3
96.
Каськів М.В. Біоіндикація урбанізованих територій на прикладі м. Рівне [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Каськів Мар"яна Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2015
97.
Біологічна і біоорганічна хімія [Книга] : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації: у 2 кн. / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська, Г.О. Сирова ; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. – Київ : Медицина. – ISBN 978-617-505-323-2
98.
Заіка С.А. Біологічні властивості бактеріофагів фітопатогенних бактерій-представників родин Pseudomonadaceae і Enterobacteriaceae та перспективи їх застосування в профілактиці бактеріозів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Заіка Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
99.
Біологія і хімія в рідній школі [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
100.
Біологія та валеологія [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-2218
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,