Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Наука и техника [Журнал] = Science s technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор Сич". – Харьков
577.
Бєсов Л.М. Наука і техніка в історії суспільства [Книга] : навчальний посібник [для викладачів і студ. вищ. і середніх спец. навч. закл., а також учнів старших класів гімназій, ліцеїв] / Л.М. Бєсов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків : Золоті сторінки, 2011. – 464 с., [28] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 457-459. – ISBN 978-966-400-214-8
578.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
579.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
580.
Наука та наукознавство [Журнал] = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
581.
Наука та наукознавство [Журнал] = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
582.
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ [Журнал] : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1996-
583.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Книга] : у двох томах / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 4-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 978-966-667-443-5(Т.1)
584.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Книга] : у двох томах / [О.О. Кот та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 4-е вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 978-966-667-444-2(Т. 2)
585.
Бєлоус І.О. Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка" [Книга] : [монографія] / І.О. Бєлоус, О.В. Шишка, Д.О. Тарасов ; за ред. проф. А.Г. Загороднього ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – 196 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 183-194. – ISBN 978-966-553-757-1
586.
Науковці України XX - XXI століть [Книга] : метабібліографія / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України ; [уклад.: М.Г. Железняк, Л.М. Гутник, Т.А. Галькевич]. – Київ : [Академперіодика], 2010. – 476 с. – ISBN 978-966-02-5915-7
587.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
588.
Товажнянский Л.Л. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" [Книга] = National technical University "Kharkiv Polytechnical Institute" : [фотоальбом] / [Л.Л. Товажнянский, Г.В. Лисачук, И.М. Шептун ; под общей ред. Л.Л. Товажнянского]. – [Изд. 2-е, измененное]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – [212] с. : фотоилл. – Посвящается 125-летию Нац. технического ун-та "Харьковский политехнический ин-т". – ISBN 978-966-593-787-G
589.
Товажнянский Л.Л. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" [Книга] : 125 лет / Леонид Товажнянский ; [ред.: С. Землянская, М. Ефремова, Л. Копиевская ; фото: А.И. Гапон и др.]. – Харьков : НТУ ХПИ, 2010. – 193, [1] с., [58] л. цв. ил. : ил., фот. – ISBN 978-966-593-824-8
590.
Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2010 року [Книга] / НАН України ; [уклад.-упоряд.: А.І. Радченко, Ю.В. Діденко]. – Київ : Академперіодика, 2011. – 428 с. – ISBN 978-966-360-178-6
591.
Національна доповідь про людський розвиток 2011 "Україна: на шляху до соціального залучення" [Книга] / [Е. Лібанова та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 124 с. : іл., табл. + Додатки: с. 119-123. – Бібліогр.: с. 113-118. – ISBN 978-966-2153-60-6
592.
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні [Книга] : до 20-річчя незалежності України / [Андрущенко В.П. та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України. – [Друге вид.]. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 304 с. + Додатки: с. 168-303. – Бібліогр.: с. 149-167. – ISBN 978-966-644-192-1
593.
Савченко В.Ф. Національна економіка [Книга] : навчальний посібник / В.Ф. Савченко. – Київ : Знання, 2011. – 312 с. + Додатки: с. 281-304. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-887-7
594.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Історія розвитку. 1885-2010 [Книга] / [В.І. Ніколаєнко та ін.] ; за ред. В.І. Ніколаєнка ; [уклад. : В.І. Ніколаєнко, В.В. Кабачек, С.І. Мешковая та ін.] ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 408 с., [54] с. фотоіл. : табл. – Присвячується 125-річчю від дня заснування Нац. техн. ун-ту "Харків. політехнічний ін-т". – ISBN 978-966-593-830-9
595.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
596.
Білкей В.І. Не забуваймо незабутнє. 20-й річниці незалежності України присвячується [Книга] : публіцистичне видання / Володимир Білкей. – Київ : Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого, 2011. – 180 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-1638-70-8
597.
Ливанов В.Б. Невыдуманный Борис Пастернак [Книга] : воспоминания и впечатления / Василий Ливанов. – Москва : Дрофа, 2002. – 112 с., [16] с. илл. : илл. – ISBN 5-7107-6959-2
598.
Сіденко С.В. Неекономічні чинники світового економічного розвитку [Книга] / С.В. Сіденко ; НАН України ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. – Київ : Аврора-Прінт, 2011. – 236 с. + Додатки: с. 217-229. – Бібліогр.: с. 230-234. – ISBN 978-966-647-177-5
599.
Махній М. Незвичайна антропологія [Книга] = Extraordinary antropology : [науково-популярний курс] / Микола Махній ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім.Т.Г. Шевченка, 2011. – 188 с. : іл.
600.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,