Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860-2010) [Книга] : сторінки історії : монографія / [Л.М. Задорожна та ін.] ; КНУТШ. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Київ : Київський університет, 2011. – 560 с. – Бібліогр.: с. 387-526. – ISBN 978-966-439-412-0
952.
Олійник В.В. Шкільне свято як засіб виховання учнів у загальноосвітній школі України (друга половина XIX ст. - 20-ті роки XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олійник В.В. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011
953.
Шляхами пам"яті [Книга] : антологія поетичних творів, присвячених пам"яті митців Розстріляного Відродження / М-во культури і туризму України ; Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Н. Єфімова ; [ред. І.С. Шелестович ; відп. за вип. О.Ф. Ботушанська]. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2011. – 220 с.
954.
Попович Є.М. Шляхи розвитку прокуратури України [Книга] : [монографія] / Попович Євген Миколайович. – Харьков : Торнадо, 2009. – 352 с. – Бібліогр.: 312-348. – ISBN 978-966-12-0021-9
955.
Экологическая химия [Журнал] : научный журнал / Санкт-Петербургский Государственный ун-т и ООО "Теза". – Санкт-Петербург, 1995-. – ISSN 0869-3498
956.
Экология - 21 век: наука и политика [Журнал] = International scientific journal : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2001-
957.
Экология - 21 век: наука и политика [Журнал] = International scientific journal : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2001-
958.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Российская акад. мед. наук ; Северный гос. мед. ун-т. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
959.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
960.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
961.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
962.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
963.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
964.
Маров М.Н. Энциклопедия 3ds max 4. Наиболее полное и подробное руководство [Книга] / Михаил Маров. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 1008 с. + Приложения: с. 954-977. – ISBN 5-94723-152-2
965.
Энциклопедия безопасности авиации [Книга] / Н.С. Кулик [и др.] ; под ред. Н.С. Кулика. – Київ : Техніка, 2008. – 999, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 977-999. – ISBN 978-966-575-148-9
966.
Этнографическое обозрение [Журнал] / Российская академия наук. – Москва, 1926-. – ISSN 0869-5415
967.
Арутюнян Ю.В. Этносоциология [Книга] : учебное пособие для вузов / Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева, А.А. Сусоколов. – Москва : Аспект Пресс, 1999. – 272 с. – (Программа "Высшее образование"). – ISBN 5-7567-0215-6
968.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой кол. журн. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
969.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой кол. журн. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
970.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой кол. журн. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
971.
Ювіляри України [Книга] : події та особистості XXI століття / Укр. конфедерація журналістів ; Ін-т біограф. дослідж. ; [авт. ідеї та авт.-упоряд. В. Болгов]. – Київ. – ISBN 978-966-1641-25-8; 978-966-8178-49-8
972.
Юность [Журнал] : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
973.
Дюба Г.М. Юридико-психологічні засади попередження соціально негативних наслідків неконтрольованого грального бізнесу в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Дюба Г.М. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011
974.
Юридична Україна [Журнал] : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2002-
975.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,