Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
877.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
878.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
879.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
880.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
881.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
882.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
883.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
884.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
885.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
886.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
887.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
888.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
889.
Дороніна М.С. Управління організаційною поведінкою [Книга] : монографія / Дороніна М.С., Тютлікова В.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200 с. + Додатки: с. 169-198. – Бібліогр.: с. 155-168. – ISBN 978-966-676-440-2
890.
Кузьміна К.А. Усний та письмовий переклад англомовних суспільно-політичних та військово-політичних текстів [Книга] : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Кузьміна К.А. – Київ : Освіта України, 2010. – 229 с. – Бібліогр.: с. 194-195. – ISBN 978-966-8847-54-7
891.
Дорошенко Ю.О. Утворення нанодисперсної конденсованої фази у ламінарних пилових полум"ях частинок металів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.17 / Дорошенко Ю.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011
892.
Головинська Ю.Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів NMDA - підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Головинська Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
893.
Строк О.М. Фазові рівноваги, кристалічна структура і властивості сполук у системах Cu2X-M2X3-GeX2, M-Ga, La, Sm, X-S, Se, та споріднених [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Строк О.М. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011
894.
Кузовкина Т. Феномен Булгарина: проблема литературной тактики [Книга] / Татьяна Кузовкина. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus, 2007. – 160 с., [4] с. – Библиогр.: с. 133-144. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 20). – ISBN 978-9949-11-621-8; 978-9949-11-622-5
895.
Филологические науки [Журнал] : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9730
896.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
897.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
898.
Финансирование политических партий во Франции: правовое регулирование [Книга] : сборник переводов / РАН ; Ин-т науч. информ. по общественным наукам ; [редкол. : Алферова Е.В. (отв. ред.), Листовская В.Н., Умнова И.А. ; пер. и вст. ст. В.В. Маклакова]. – Москва : ИНИОН РАН, 2010. – 146 с. – (Правоведение). – ISBN 978-5-248-00522-2
899.
Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры [Книга] / В.В. Ковалев. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 560 с. : илл., табл. + Приложение: с. 549-553. – Библиогр.: с. 554-559. – ISBN 5-279-02354-Х
900.
Максимова С.В. Фізико-металургійні основи та технологія вакуумного паяння жароміцних сплавів на основі Ni, Ti, Cu [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / Максимова С.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,