Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры [Книга] / В.В. Ковалев. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 560 с. : илл., табл. + Приложение: с. 549-553. – Библиогр.: с. 554-559. – ISBN 5-279-02354-Х
902.
Максимова С.В. Фізико-металургійні основи та технологія вакуумного паяння жароміцних сплавів на основі Ni, Ti, Cu [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / Максимова С.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2011
903.
Фізико-технічний факультет, 1951-2011 [Брошура] / [Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2011. – 16 с.
904.
Борецький В.Ф. Фізичні особливості багатокомпонентної плазми електродугового розряду у потоці газу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Борецький В.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2011
905.
Черепанова С.О. Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір [Книга] : людина, наука, культура, мистецтво, стиль мислення / Світлана Черепанова. – Львів : Світ, 2011. – 408 с. – Бібліогр.: с. 367-393. – (Полілог). – ISBN 966-603-326-7
906.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
907.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
908.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
909.
Фінансові послуги у становленні кластерних ініціатив єврорегіону [Книга] : монографія / [Внукова Н.М. та ін. ; за заг. ред. Внукової Н.М.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 227 с. : іл., табл. + Додатки: 205-225. – Бібліогр.: 182-204. – ISBN 978-966-676-438-9
910.
Флагман космічної освіти, або "Секретний" підрозділ - 2 [Книга] : до 60-річчя Фізико-технічного факультету : вітання, нариси, спогади / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [редкол.: М.В. Поляков (голова) та ін. ; авт.-упоряд.: О.М. Петренко, В.С. Савчук, Ф.А. Сухоніс]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 306, [2] с., [6] арк. фотогр. : іл., фотогр., портр. – ISBN 978-617-518-164-5
911.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
912.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
913.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
914.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
915.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
916.
Булавенко С.Д. Формування економічної культури учнів основної та старшої школи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Булавенко С.Д. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011
917.
Войтович С.А. Формування і властивості твердофазних ієрархічних структур "господар-гість" для пристроїв молекулярної енергетики і наноелектроніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Войтович С.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
918.
Чуприна Н.М. Формування інвестиційного потенціалу промислових підприємств [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чуприна Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
919.
Коткова Н.С. Формування інноваційно-активних підприємств спиртової промисловості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Коткова Н.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2011
920.
Добротвор О.В. Формування комунікативної компетентності старшокласників засобами організаційно-діяльнісної гри [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Добротвор О.В. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011
921.
Гальчинська Ю.М. Формування маркетингової цінової політики на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гальчинська Ю.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011
922.
Семенишева Т.О. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором до навчання в школі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Семенишева Т.О. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011
923.
Сидоренко Н.С. Формування професійної культури державних службовців [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.03 / Сидоренко Н.С. ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; Нац. акад. держ. управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2011
924.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
925.
Пішеніна Т.І. Формування системи управління радіоекологічним комплексом України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Пішеніна Т.І. ; НАНУ, Держ. установа "Ін-т економіки природокорист. та сталого розвитку НАНУ". – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex