Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Байковський П.Б. Формування та механізми функціонування партійної системи Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Байковський П.Б. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011
927.
Макодзей Л.І. Формування управлінської компетентності майбутніх магістрів лісового господарства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Макодзей Л.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011
928.
Фото РИА Новости 2011 [Книга] = Ria novosti photos 2011 : новости, культура и мода, спорт, жанр / [текст: Е. Глушакова ; англ. текст: Г. Кафарова]. – [Москва] : ФГУП РАМИ "РИА Новости", 2010. – 199, [1] c. : фот. – Текст парал. рос., англ.
929.
Попова И.Н. Французский язык [Книга] = Manuel de francais : учебник для 1 курса ВУЗов и ф-тов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – Издание 21-е, исправл. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2007. – 576 с. – ISBN 978-5-903262-12-0
930.
Змеева Т.Е. Французский язык для экономистов [Книга] = Le francais economique : учебное пособие / Т.Е. Змеева, И.В. Николаева, М.В. Прилепская. – Москва : Международные отношения, 2005. – 203, [5] с. : табл. – Библиогр.: с. 205. – ISBN 5-7133-1246-1
931.
Громова Т.Н. Французско-русский и русско-французский словарь для всех [Книга] = Dictionnaire francais-russe et russe-francais : для всех / Т.Н. Громова. – Изд. 4-е. – Москва : Цитадель-трейд ; Вече, 2006. – 864 с. – ISBN 5-7657-0270-8
932.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
933.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во науч.-попул. литературы "Химия и жизнь". – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
934.
Сторожук В.М. Холинергическая модуляция активности нейронов неокортекса бодрствующего животного [Книга] / В.М. Сторожук ; НАН Украины, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев : Наукова думка, 2011. – 84, [3] с. : илл., схемы. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 81-85. – ISBN 978-966-00-1108-3
935.
Хрестоматія з історії західних та південних слов"ян. Давня доба, Середньовіччя [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / за ред. В.І. Ярового ; [упоряд. : В.І. Яровий, О.С. Антонюк, І.В. Малацай та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 399-407. – ISBN 978-966-06-0597-8
Вміщено найважливіші документальні джерела з давньої та середньовічної доби історії слов’ян. Тематично представлені господарство, культура, суспільство, політичні інститути, релігія, повсякденне життя людини та світ речей, що її оточують. Матеріал систематизовано і впорядковано за хронологічно-територіальним принципом, супроводжено характеристикою джерел та коментарем.

936.
Гриценко А.П. Хрестоматія з історії України. 11 клас [Книга] / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Б-ка журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 09 (93)). – ISBN 978-617-00-1131-2
937.
Христианство [Книга] : словарь : слова и выражения на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, русском языках. – Москва : Международные отношения, 2001. – 555, [5] с. – Библиогр.: с. 9-14. – ISBN 5-7133-1061-2
938.
Цветоводство [Журнал] : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
939.
Шлезингер А.М. Циклы американской историии [Книга] = The Cycles of American History / Артур М. Шлезингер ; пер. с англ. Развина П.А. и Бухаровой Е.И. ; заключит. статья Терехова В.И. – Москва : Прогресс ; Прогресс-Академия, 1992. – 688 с. – ISBN 5-01-003551-5
940.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
941.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
942.
Червона книга Дніпропетровської області (Рослинний світ) [Книга] / Дніпропетровська обласна держ. адміністрація ; Дніпропетровська обласна рада ; [відп. ред. А.П. Травлєєв ; авт.-уклад. : Б.О. Барановський, В.В. Тарасов ; редкол. : А.П. Травлєєв (голова), М.В. Поляков, Ю.І. Грицан та ін.]. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2010. – 500 с. – ISBN 978-964-494-020-4
943.
Лопух Н.Б. Чисельно-аналітичне моделювання руху газу в трубопроводах та пористих середовищах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Лопух Н.Б. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011
944.
Чумацький шлях [Журнал] : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
945.
Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860-2010) [Книга] : сторінки історії : монографія / [Л.М. Задорожна та ін.] ; КНУТШ. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Київ : Київський університет, 2011. – 560 с. – Бібліогр.: с. 387-526. – ISBN 978-966-439-412-0
946.
Олійник В.В. Шкільне свято як засіб виховання учнів у загальноосвітній школі України (друга половина XIX ст. - 20-ті роки XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олійник В.В. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011
947.
Шляхами пам"яті [Книга] : антологія поетичних творів, присвячених пам"яті митців Розстріляного Відродження / М-во культури і туризму України ; Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Н. Єфімова ; [ред. І.С. Шелестович ; відп. за вип. О.Ф. Ботушанська]. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2011. – 220 с.
948.
Попович Є.М. Шляхи розвитку прокуратури України [Книга] : [монографія] / Попович Євген Миколайович. – Харьков : Торнадо, 2009. – 352 с. – Бібліогр.: 312-348. – ISBN 978-966-12-0021-9
949.
Экологическая химия [Журнал] : научный журнал / Санкт-Петербургский Государственный ун-т и ООО "Теза". – Санкт-Петербург, 1995-. – ISSN 0869-3498
950.
Экология - 21 век: наука и политика [Журнал] = International scientific journal : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2001-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex