Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Информатика и образование [Журнал] : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 1986-. – ISSN 0234-0453
377.
Искусство кино [Журнал] / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 1931-. – ISSN 0130-6405
378.
Исторический архив [Журнал] : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 1992-. – ISSN 0869-6322
379.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
380.
История австрийской литературы ХХ века [Книга] : в 2-х т. / Учреждение Рос. Акад. Наук, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького ; [редкол. : Седельник В.Д. (отв. ред.), Белобратов А.В., Гуревич Р.В. и др.]. – Москва : ИМЛИ РАН. – ISBN 978-5-9208-0360-3
381.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
382.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
383.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
384.
История дипломатии [Книга]. – Москва : ЮрПринт, 2002. – 567 с. – Библиогр.: с. 529-552. – ISBN 5-9713-3209-0
385.
История литературы Италии [Книга] : Storia della letteratura Italiana / Учреждение Российской акад. наук ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького ; отв. ред. М.Л. Андреев. – Москва : ИМЛИ РАН. – ISBN 978-5-9208-0358-0
386.
Рыжий В.С. История математики [Книга] : в 2-х частях : учеб. пособие / В.С. Рыжий, И.Г. Николенко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-768-5
387.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
388.
Большакова О.В. История России в гендерном измерении: современная зарубежная историография [Книга] : аналитический обзор / О.В. Большакова ; [отв. ред. З.Ю. Метлицкая] ; РАН ; Ин-т науч. информ. по общественным наукам (ИНИОН РАН). – Москва : ИНИОН РАН, 2010. – 121 с. – Библиогр.: с. 112-121. – (История России). – ISBN 978-5-248-00519-2
389.
Ковалев В.Ф. Итальянско-русский и русско-итальянский словарь [Книга] : Dizionario italiano-russo russo-italiano / В.Ф. Ковалев. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык - Медиа, 2006. – 1078 c. – ISBN 5-9576-0240-X
390.
Гуржій О.І. Ідентифікація селянина, або Як більшовицька влада його "переробляла" за власним образом та подобою [Книга] / Олександр Гуржій ; [відп. ред. Реєнт] ; Благодійний фонд ім. проф. Миколи Бушина "Історична спадщина" ; Т-во істориків Черкащини ім. І.О. Гуржія. – Черкаси : Черкаський ЦНІІ, 2011. – 329 с. – Бібліогр.: с. 317-324. – ISBN 978-966-8120-97-8
391.
Іноземні мови в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
392.
Гнидюк Н.А. Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога Європейського Союзу [Книга] / Н.А. Гнидюк ; за заг. ред. В.Ю. Стрельцова. – Київ : PAUCI, 2010. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-187. – ISBN 978-966-4600-17-7
393.
Інтегративна антропологія [Журнал] = Integrative antropology : міжнародний медико-філософський журнал / Одеський національний медичний університет. – Одеса, 2002-
394.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
395.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
396.
Мірошник Р.В. Інтернет-ресурси історії України в глобальній комп"ютерній мережі: особливості формування, інформаційне наповнення, проблематика (1991-2010 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мірошник Р.В. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011
397.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
398.
Смола Л.Є. Інформаційно-психологічні детермінанти сучасного політичного процесу (світовий та вітчизняний контексти) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Смола Л.Є. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ ; Львів, 2011
399.
Ірина Миколаївна Курмакова [Брошура] : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 32 с.
400.
Іспит з української літератури. Тести [Книга] : тести : [навчальний посібник] / Семенюк Г.Ф. [та ін.] ; за ред. Н.М. Гаєвської. – [4-е вид., доп. і переробл.]. – Київ : Київський університет, 2009. – 620 с. + Додатки: с. 297-613. – Бібліогр.: с. 614-615
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex