Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Білик О.М. Міф і філософія [Книга] : монографія / Олексій Білик. – Харків : Едена, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-8230-40-0
552.
Дочинець М.І. Многії літа. Благії літа [Книга] : заповіді 104-річного Андрія Ворона - як жити довго в щасті і радості / Мирослав Дочинець. – Вид. 21-е, найповніша версія. – Мукачево : Карпатська вежа, 2011. – 144 с. : іл. – Книга ввійшла до шістки найпопулярніших видань за рейтингом "Книжка року - 2010". – ISBN 966-8269-17-9
553.
Рашевська Н.В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Рашевська Н.В. ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2011
554.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
555.
Стоян В.А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.А. Стоян ; [відп. ред. В.В. Скопецький] ; КНУТШ. – [2-ге вид.]. – Київ : Київський університет, 2008. – 202 с. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 966-594-922-5
556.
Сердега Б.К. Модуляційна поляриметрія [Книга] / Б.К. Сердега ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2011. – 239 с. : іл., схеми. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 224-235. – ISBN 978-966-00-1110-6
557.
Керда О. Мої знання - мій капітал [Книга] / Ольга Керда. – Миколаїв : Ощипок М.М., 2010. – 488 с.
558.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой кол. журн. " Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
559.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
560.
Музейна кімната історика Олекси Довбуша Володимира Грабовецького [Книга] : довідник-путівник : наукові видання музею Олекси Довбуша : [до 310-річчя уродин Олекси Довбуша та 50-річчя видання книги "Як Довбуш карав панів"] / Івано-Франк. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша ; [упоряд. Ю. Крайчук ; наук. ред. А. Королько]. – Івано-Франківськ, 2010. – 80 с. : фотоіл.
561.
Музейний простір [Журнал] = Prostir. Museum : науково-популярний журнал / Український центр розвитку музейної справи. – Київ, 2010-
562.
Колесник В.Ф. На життєвих шляхах [Книга] : до ювілею ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Героя України Леоніда Васильовича Губерського / [В.Ф. Колесник, І.К. Патриляк, А.О. Руккас] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 192 с. : фото. – Бібліогр.: с. 147-170. – ISBN 978-966-439-461-8
563.
Байджиев М.Т. На сцене [Книга] / Мар Байджиев ; [предисл. Ю.С. Рыбакова]. – Бишкек : Фонд "Седеп", 2005. – 300 с. – ISBN 9967-22-687-0
564.
Нагуєвицькі читання - 2010. Цивілізаційні ідеї Івана Франка та сучасні виклики перед Україною й українством [Книга] : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Нагуєвичі, 28 серпня 2010 р. / Нац. науково-дослідний ін-т українознавства МОНУ ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; Благодійний фонд ім. І. Франка та ін. ; [редкол. : П. Іванишин, С. Квіт, П. Кононенко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-2248-48-7
565.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Держ. п-во "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
566.
Натали [Журнал] / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
567.
Наука в России [Журнал] : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
568.
Наука и жизнь [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
569.
Наука и жизнь [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
570.
Наука и религия [Журнал] : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
571.
Наука и религия [Журнал] : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
572.
Наука и техника [Журнал] = Science s technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор Сич". – Харьков
573.
Бєсов Л.М. Наука і техніка в історії суспільства [Книга] : навч. посібник для викладачів і студентів вищ. і середніх спец. навч. закл., а також учнів старших класів гімназій, ліцеїв / Л.М. Бєсов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків : Золоті сторінки, 2011. – 464 с., [28] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 457-459. – ISBN 978-966-400-214-8
574.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
575.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex