Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Методичні рекомендації з курсу "Зарубіжна література (літератури Сходу)" [Брошура] : для студентів 1 і 2 курсу заочного відділення Ін-ту журналістики (спец. "журналістика") / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. О.Д. Школьна]. – Київ : [Навчально-видавнича група Інституту жірналістики], 2010. – 44 с. – Бібліогр.: c. 34-42
527.
Михайленко Н.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських і практичних занять з дисципліни "Медична географія з основами курортології" [Брошура] / Михайленко Н.М. ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 38 с. : табл. + Додатки: с. 34-36. – Бібліогр.: с. 37-38
528.
Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень [Книга] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Крушельницька О.В. – Київ : Кондор, 2003. – 192 с. – ISBN 966-7982-35-1
529.
Методы активного обучения в процессе повышения квалификации библиотечных кадров [Брошура] : /учебно-методическое пособие/. – Киев : [ИПК РК], 1990. – 28 с. + Приложение: с. 22-27. – Библиогр.: с. 28
530.
Механізми біохімічних реакцій [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [Н.О. Сибірна та ін.] ; за ред. проф. Сибірної Н.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 320 с. : іл., схеми + Додатки: с. 297-310. – Бібліогр.: с. 311-312. – (Біологічні студії). – ISBN 978-966-613-873-9
531.
Романенко Ю.В. Механізми символічної інтеракції в комунікаціях, політиці, мистецтві: візуально-аналітичний та соціосимволічний аспекти [Книга] : монографія / Романенко Ю.В., Скідін Л.О. ; Класичний приватний ун-т (м. Запоріжжя). – [Вид. 2-е, перероб., доп. і оновлене]. – Київ : ДУІКТ, 2011. – 301 с. – Світлої пам"яті Скидина Олега Леонідовича присвячується. – Бібліогр.: с. 292-300. – ISBN 978-966-2970-63-0
532.
Микола Корнійович Бойко [Брошура] : (біобібліографічний покажчик) / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Науково-бібліографічний відділ ; [уклад. Н.Ф. Головатенко, відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [Б. в.], 2011. – 24 с.
533.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журн. "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
534.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
535.
Мир политической науки [Книга] : учебник для студ. высших учеб. заведений : в двух кн. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-09-014124-X
536.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 1995-. – ISSN 2073-8528
537.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
538.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
539.
Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі: міжнародно-правовий аспект [Книга] : [монографія] / С.Д. Білоцький ; за наук. ред. О.В. Задорожнього ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Промені, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 225-266 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол ред. Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-12-1
540.
Карлов Ю.Е. Миссия в Ватикан [Книга] / Ю.Е. Карлов. – Москва : Международные отношения, 2004. – 231с. – ISBN 5-7133-1213-5
541.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
542.
Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011) [Книга] / КНУТШ, Наукова б-ка ім. М. Максимовича ; [упоряд. : Мороз М.О., Короткий В.А., Тіщенко І.І., Гриценко І.С., Білокінь С.І. ; редкол. : Гриценко І.С. (гол.), Драгоманова Н.С., Короткий В.А., Нестеренко В.Г., Пшеничний Є.В., Тіщенко І.І. та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2011. – 740 с. : іл. – ISBN 978-966-2405-73-6
543.
Міжнародне приватне право [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / [Н.В. Аляб"єва та ін.] ; за ред. С.Г. Кузьменка. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 316 с. : іл. – Бібліогр.: 284-302. – ISBN 978-611-01-0089-2
544.
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право [Книга] : підручник / М.О. Баймуратов ; М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. гуманіт. ун-т ; Представництво Європ. орг. публ. права в Україні. – Харків : Одіссей, 2009. – 704 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-633-773-6
545.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
546.
Коппель О.А. Міжнародні відносини ХХ століття [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів освіти / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук. – 4-те вид. – Київ : ФАДА, ЛТД, 2009. – 256 с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 253. – ISBN 978-966-8940-34-7
547.
Коппель О.А. Міжнародні відносини ХХ століття [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів освіти / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук. – 3-тє вид. – Київ : ФАДА, ЛТД, 2008. – 256 с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 253. – ISBN 978-966-8940-24-8
548.
Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Горбач Л.М., Плотніков О.В. – Київ : Кондор, 2009. – 264 с. – Бібліогр.: с. 263. – ISBN 966-8251-72-5
549.
Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. – Київ : Кондор, 2010. – 264 с. – Бібліогр.: с. 263. – ISBN 966-8251-72-5
550.
Перевезенцев О.Ю. Міжнародно-правове регулювання інституту правонаступництва держав щодо міжнародних договорів [Книга] : [монографія] / О.Ю. Перевезенцев. – Київ : Знання, 2007. – 262, [2] с. – Бібліогр.: с. 234-256. – ISBN 978-966-346-358-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex