Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / П.П. Шляхтун. – Київ : Академія, 2011. – 224 с. : табл. + Додатки: с. 212-217. – Бібліогр.: с. 223. – (Альма-матер, ISSN 978-966-580-310-2). – ISBN 978-966-580-358-4 (978-966-580-310-2 серія)
У навчальному посібнику охарактеризовано соціально-гуманітарні науки - історію України, філософію, економічну теорію, соціологію, політологію, культурологію як навчальні дисципліни у вищій школі України
527.
Словак К.І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Словак К.І. ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2011
528.
Лавлинська І.О. Методика формування садово-паркових об"єктів (на прикладі об"єктів Південного берега Криму) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лавлинська І.О. ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2011
529.
Шевченко І.О. Методичне забезпечення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів [Брошура] : аналітичний огляд / І.О. Шевченко ; М-во культури і мистецтв України ; Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури. – Київ : ІПК, 1997. – 40 с. + Додатки: с. 20-37. – Бібліогр.: с. 38
530.
Методичні рекомендації з курсу " Українська література" [Брошура] : для студентів 2 і 3 курсу заочного відділення Ін-ту журналістики (спец. "журналістика") / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. О.Д. Школьна]. – Київ : [Навчально-видавнича група Інституту журналістики], 2011. – 28 с. – Бібліогр.: с. 22-25
531.
Методичні рекомендації з курсу "Зарубіжна література (літератури Сходу)" [Брошура] : для студентів 1 і 2 курсу заочного відділення Ін-ту журналістики (спец. "журналістика") / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. О.Д. Школьна]. – Київ : [Навчально-видавнича група Інституту жірналістики], 2010. – 44 с. – Бібліогр.: c. 34-42
532.
Михайленко Н.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських і практичних занять з дисципліни "Медична географія з основами курортології" [Брошура] / Михайленко Н.М. ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 38 с. : табл. + Додатки: с. 34-36. – Бібліогр.: с. 37-38
533.
Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень [Книга] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Крушельницька О.В. – Київ : Кондор, 2003. – 192 с. – ISBN 966-7982-35-1
534.
Методы активного обучения в процессе повышения квалификации библиотечных кадров [Брошура] : /учебно-методическое пособие/. – Киев : [ИПК РК], 1990. – 28 с. + Приложение: с. 22-27. – Библиогр.: с. 28
535.
Механізми біохімічних реакцій [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [Н.О. Сибірна та ін.] ; за ред. проф. Сибірної Н.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 320 с. : іл., схеми + Додатки: с. 297-310. – Бібліогр.: с. 311-312. – (Біологічні студії). – ISBN 978-966-613-873-9
536.
Романенко Ю.В. Механізми символічної інтеракції в комунікаціях, політиці, мистецтві: візуально-аналітичний та соціосимволічний аспекти [Книга] : монографія / Романенко Ю.В., Скідін Л.О. ; Класичний приватний ун-т (м. Запоріжжя). – [Вид. 2-е, перероб., доп. і оновлене]. – Київ : ДУІКТ, 2011. – 301 с. – Світлої пам"яті Скидина Олега Леонідовича присвячується. – Бібліогр.: с. 292-300. – ISBN 978-966-2970-63-0
537.
Микола Корнійович Бойко [Брошура] : (біобібліографічний покажчик) / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Науково-бібліографічний відділ ; [уклад. Н.Ф. Головатенко, відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів, 2011. – 24 с.
538.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журн. "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
539.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
540.
Мир политической науки [Книга] : учебник для студ. высших учеб. заведений : в двух кн. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-09-014124-X
541.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 1995-. – ISSN 2073-8528
542.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
543.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
544.
Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі: міжнародно-правовий аспект [Книга] : [монографія] / С.Д. Білоцький ; за наук. ред. О.В. Задорожнього ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Промені, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 225-266 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол ред. Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-12-1
545.
Карлов Ю.Е. Миссия в Ватикан [Книга] / Ю.Е. Карлов. – Москва : Международные отношения, 2004. – 231с. – ISBN 5-7133-1213-5
546.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
547.
Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011) [Книга] / КНУТШ, Наукова б-ка ім. М. Максимовича ; [упоряд. : Мороз М.О., Короткий В.А., Тіщенко І.І., Гриценко І.С., Білокінь С.І. ; редкол. : Гриценко І.С. (гол.), Драгоманова Н.С., Короткий В.А., Нестеренко В.Г., Пшеничний Є.В., Тіщенко І.І. та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2011. – 740 с. : іл. – ISBN 978-966-2405-73-6
548.
Міжнародне приватне право [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / [Н.В. Аляб"єва та ін.] ; за ред. С.Г. Кузьменка. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 316 с. : іл. – Бібліогр.: 284-302. – ISBN 978-611-01-0089-2
549.
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право [Книга] : підручник / М.О. Баймуратов ; М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. гуманіт. ун-т ; Представництво Європ. орг. публ. права в Україні. – Харків : Одіссей, 2009. – 704 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-633-773-6
550.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,