Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Основи перекладу [Книга] = Basic translation : курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнародних відносин.: навч. посібник для студ. ф-тів ін-тів міжнар. відносин. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2002. – 240 с. – ISBN 966-521-160-9
627.
Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації [Книга] : навч. посібник для самостійної роботи студента / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2011. – 300, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-300. – (САМ!). – ISBN 978-966-580-356-0; 978-966-580-327-0
Успіх професійної діяльності та особливого життя значною мірою визначається рівнем комунікативної культури, яка охоплює мовні, паравербальні, ілокутивні, інтеракційні, соціокультурні, міжкультурні знання, уміння і навчики
628.
Менон Р. Основні причини високого рівня смертності в Україні [Книга] / [Р. Менон, Б. Фрогнер ; коментарі : П. Беллі, Сон Нам Нгуєн]. – Київ : ВЕРСО-04, 2010. – 60 с., 60 с. : іл., табл. і схеми + Додаток: с. 56-60. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : What Underlies Ukraine"s Mortality Crisis?. – Бібліогр.: с. 53-55. – (Здоров"я людини та демографія). – ISBN 978-966-8869-40-2
629.
Основные понятия переводоведения (отечественный опыт) [Книга] : терминологический словарь-справочник / [Базылев В.Н. и др. ; редкол. : Раренко М.Б. (отв. ред.), Опарина Е.О., Трошина Н.Н.] ; РАН ; Ин-т науч. информации по обществ. наукам. – Москва : ИНИОН РАН, 2010. – 261 с. – Библиогр.: с. 236-259. – (Теория и история языкознания). – ISBN 978-5-248-00512-3
630.
Холмогоров В. Основы Web-мастерства [Книга] : учебный курс / В. Холмогоров. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 2002. – 352 с. + Приложения: с.296-333. – (Учебный курс). – ISBN 5-272-00338-1
631.
Основы перевода [Книга] = Basic translation : курс лекций по теории и практике перевода для институтов и факультетов международных отношений / Г.Э. Мирам, В.В. Дайнеко, А.М. Гон, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко; [Мирам Г.Э. и др.] ; ред. англ. текста Н. Брешко. – 2-е изд., исправл. и доп. – Киев : Эльга, 2006. – 280 с. – ISBN 5-901620-67-4
632.
Кравченко Л.Ю. Особливості надплинності у двокомпонентних атомарних та екситонних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Кравченко Л.Ю. ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2011
633.
Сліпушенко С.В. Особливості перемежаємості у фізичних системах зі слабкою хаотичністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Сліпушенко С.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2011
634.
Плотницька Н.М. Особливості розвитку фітофторозу картоплі (Phytophthora infestans (Mont) de Bary) та обгрунтування заходів захисту в умовах Полісся України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.11 / Плотницька Н.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011
635.
Петренко І.В. Особливості саморегуляції довільної активності у школярів з різною навчальною успішністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 / Петренко І.В. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2011
636.
Резник А.Н. От БССР к СССР. Исследования по истории формирования и развития белорусской государственности на Советской основе (Вторая половина 1918 - конец 1922 гг.) [Книга] / Резник А.Н. – Минск : Энциклопедикс, 2011. – 412 с. + Приложение: с. 396-407. – Библиогр.: с. 408. – ISBN 978-985-6958-28-4
637.
Слипченко А.С. От имени страны [Книга] : заметки о дипломатии и дипломатах : [художественно-документальное изд.] / Александр Слипченко. – Киев : Задруга, 2009. – 685, [3] с. – Библиогр.: с. 682-686. – ISBN 978-966-432-032-7
638.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
639.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
640.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
641.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
642.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
643.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
644.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
645.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
646.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
647.
Оцінка системи соціального захисту міста Кам"янця-Подільського: фінансова ефективність та відповідність соціальним потребам [Книга] / Центр громадської експертизи ; Кам"янець-Подільська міська рада ; [наук. ред. Л. Чорній ; керівник проекту О. Романюк]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2008. – 120 с. : іл. – Підготовлено в межах проекту "Аудит соціальних бюджетів українських міст"
648.
Оцінка системи соціального захисту та соціальних видатків бюджету міста Кіровське [Книга] : [аналітичний звіт] / Центр громадської експертизи ; Кіровська міська рада ; [наук. ред. Л. Чорній ; керівник проекту О. Романюк]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2009. – 128 с. + Додатки: с. 112-119
649.
Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Бараш О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
650.
Очно-заочне навчання бібліотечних кадрів. Планування. Організація [Брошура] : методичні поради. – Київ : [ІПК ПК], 1995. – 27 с. + Додатоки: с. 8-28
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex