Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
"Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) [Книга] / НАН України ; Ін-т історії України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Держ. архівна служба України ; Центр. держ. іст. архів, м. Київ ; [редкол. : В.А. Смолій, Г. Боряк, П. Гриценко та ін. ; упоряд. : М.С. Трофимчук, Т.В. Чухліб]. – Львів : Світ, 2011. – 440 с. + Додатки: с. 340-403. – факсиміле. – Бібліогр.: с. 404-424. – ISBN 978-966-603-692-9
652.
Косминіна П.В. Паростки правди, любові і болю. Творчість Михайла Василенка [Книга] : роздуми, літературно-критичні статті / Поліна Косминіна ; [ред. О. Урбанська ; худож. С. Урбанська]. – Коломия : Вік, 2011. – 240 с., [40] c. фото. – Бібліогр.: с. 219-237. – ISBN 966-550-228-X
653.
Макаренко Б.И. Партийная система России в 2008-2009 гг. [Книга] : аналитический доклад / Б.И. Макаренко ; [отв. за вып. Ю.Ю. Тыртова] ; РАН, Ин-т науч. информ. по общественным наукам. – Москва : ИНИОН РАН, 2009. – 80 с. : илл., табл. – ISBN 978-5-248-00505-5
654.
"Патон@астро.ua". Зоряні дороги академіка Бориса Патона [Книга] / НАН України, Голов. астроном. обсерваторія України ; [відп. ред. Я.С. Яцків ; упоряд. І.Б. Вавилова, І.П. Крячко]. – Київ : ВАІТЕ, 2008. – 48, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-02-4969-1
655.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
656.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
657.
Педагогіка толерантності [Журнал] : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
658.
Педагогічна думка [Журнал] / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
659.
Иличевский А.В. Пение известняка [Книга] : [россказы и повесть] / Александр Иличевский ; [ред. : А. Гладкова, Т. Тимакова ; худож. ред. В. Калныньш]. – Москва : Время, 2008. – 432 с. – (Самое время!). – ISBN 978-5-9691-0308-5
660.
Бондар В.М. Перерізи виходу гамма-квантів у реакціях поглинання нейтронів ядрами середньої та важкої ваги [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Бондар В.М. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
661.
Макарець Ю.С. Перифразові номінації в українській публіцистиці початку XXI ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Макарець Ю.С. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011
662.
Перший міжнародний семінар "Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології", 02-03 червня 2011 року [Книга] = Первый международный семинар "Медицинская физика-современное состояние, проблемы, пути развития. Новейшие технологии" = First international workshop "Medical physics-the current status, problems, the way of development. High technologies" : матеріали доповідей / [КНУТШ ; Швед. регулюючий орган (SSM)]. – Київ, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та статті укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
663.
Смолій В.А. Петро Дорошенко. Політичний портрет [Книга] / Валерій Смолій, Валерій Степанков ; НАН України ; Ін-т історії України. – Київ : Темпора, 2011. – 632 с. : іл. – ISBN 978-617-569-051-2
У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено історичной портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини - другої половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі міжнародних відносин у центрально-східному регіоні Європи з урахуванням сукупності внутрішніх чинників, а також тих складних геополітичних реалій, у яких опинилася Українська держава після смерті Б. Хмельницького.
664.
Рожновський М.В. Підвищення вибірковості фільтрів радіотехнічних пристроїв за допомогою експофункціональних сигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Рожновський М.В. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011
665.
Підвищення рівня адресності програм соціальної допомоги в Україні [Книга] : дослідження Світового банку / [підготовка : Е.Д. Теслюк, Ф. Лейт, К. Петрина та ін.]. – Київ : Світовий банк, 2010. – 112 с. : табл., схеми + Додатки: с. 60-107
666.
Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин [Книга] : у 4-х ч. : підручник для студ. спец. "Видобування нафти і газу" [вищих навч. закладів] / В.С. Бойко ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 966-7327-39-6
667.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
668.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
669.
Сагуйченко В.В. Післядипломна педагогічна освіта у сучасних соціокультурних контекстах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Сагуйченко В.В. ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011
670.
Ткачук А. Планування територій сільських рад на основі захисту економічних та соціальних прав громад [Книга] / Анатолій Ткачук, Володимир Купрій, Роман Шутов. – Київ : Авега, 2011. – 188 с. : іл. – ISBN 978-966-8953-14-9
671.
Торкунов А.В. По дороге в будущее [Книга] / Анатолий Торкунов ; [ред.-сост. : А.В. Мальгин, А.Л. Чечевишников]. – Москва : Аспект Пресс, 2010. – 477 с. – (Признанные). – ISBN 978-5-7567-0600-0
672.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
673.
Янченко В.А. Поезії [Книга] / Віра Янченко. – Київ : Комп"ютерпрес. – ISBN 978-966-8846-25-0
674.
Янченко В.А. Поезії [Книга] / Віра Янченко. – Київ : Комп"ютерпрес. – ISBN 978-966-8846-25-0
675.
Волковинський О.С. Поетика епітета [Книга] : монографія / Олександр Волковинський ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. – 350 с., [VII] л. іл. + Додатки: с. I-VII. – Бібліогр.: с. 284-334. – ISBN 978-617-539-073-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex