Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
727.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
728.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
729.
Публічне право [Журнал] = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
730.
Публічне право [Журнал] = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
731.
Публічне право [Журнал] = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
732.
Путівник для учасника адміністративного процесу [Книга] / Центр політико-правових реформ ; [авт.- упоряд. : Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда]. – Оновлене видання. – Київ : [б. в.], 2011. – 104 с. – ("Знайомство з судом")
733.
Путівник для учасника кримінального процесу [Книга] / Центр політико-правових реформ ; [авт.- упоряд. : О.А. Банчук, П.М. Залізняк, А.О. Шаіпов ; відп. ред. Р.О. Куйбіда]. – Оновлене видання. – Київ, 2011. – 80 с. – Проект USAID "Україна: верховенство права". – ("Знайомство з судом")
734.
Путівник для учасника цивільного процесу [Книга] / Центр політико-правових реформ ; [авт.- упоряд. : Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда]. – Оновлене видання. – Київ, 2011. – 136 с. – Проект USAID "Україна: верховенство права". – ("Знайомство з судом")
735.
Матвієнко С.А. Радіофізичний метод вимірювання параметрів гравітаційного поля Землі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.08 / Матвієнко С.А. ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2011
736.
Максимов В.В. Размышления [Книга] / В.В. Максимов. – Москва : Концепт, 2010. – 146 с. – Библиогр.: с. 143-145. – ISBN 978-5-88981-096-4
737.
Байджиев М. Рассказы и повести [Книга] / Мар Байджиев ; [предисл. В.Е. Ковского]. – Бишкек : Седеп, 2005. – 432 с. – ISBN 9967-22-688-9
738.
Новиков-Прибой Рассказы. Цусима. Книга первая [Книга] / А.С. Новиков-Прибой ; [илл. А.З. Иткина]. – Москва : Правда, 1985. – 544 с. : илл.
739.
Верига Ю.А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність [Книга] : монографія / Юстина Верига, Марина Орищенко ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т екон. і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с. – Присвячується 50-й річниці освітньої діяльності ун-ту та 40-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. – Бібліогр.: с. 163-177. – ISBN 978-966-184-127-6
740.
Рекомендації з визначення статусу біженця. Данська рада у справах біженців [Брошура]. – [Б. м.] : [б. в.]. – 68 с. – Цю публікацію видано Данською Радою у справах біженців за участі нац. та міжнар. експертів в рамках фінансованого Європ. комісією проекту "Правова та соціальна допомога дітям-біженцям та дітям, що шукають притулку в Україні"
741.
Руденко О.В. Репетитор - професія актуальна [Книга] : довідник і путівник у професії репетитора / Олександра Руденко. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – Бібліогр.: с. 126-127. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-659-1
Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з діяльнісними аспектами.
742.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
743.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
744.
Шмойлов В.И. Решение алгебраических уравнений при помощи r/[фи]- алгоритма [Книга] / В.И. Шмойлов ; М-во образования и науки Российской Федерации ; Федерал. гос. автономное образовательное учреждение высш. проф. образования "Южный федеральный ун-т"; Технол. ин-т в г. Таганроге. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2011. – 332 с. : Библиогр.: с. 263-330
745.
Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України [Книга] : аналітичний звіт / [О.М. Балакірєва та ін. ; ред. М.М. Ілляш] ; Укр. ін-т соціальних досліджень ім. О. Яременка ; Укр. мед. та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків М-ва охорони здоров"я України. – Київ : УІСД ім. О. Яременка, 2008. – 150 с., [2] с. : іл., табл. + Додаток: с. 99-150. – На обкл. : ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs= Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркот. речовин. – Бібліогр.: с. 97-98. – ISBN 978-966-2141-13-9
746.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
747.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
748.
Соколова Л.В. Розв"язання задач про вільні коливання кругових циліндричних оболонок змінної товщини в уточненій постановці на основі сплайн-апроксимації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Соколова Л.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2011
749.
Доценко О.М. Розвиток координаційних здібностей студенток спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Доценко О.М. – Київ, 2011
750.
Щегель С.М. Розвиток підприємства: інтелектуально-інвестиційне забезпечення (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Щегель С.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex