Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) [Книга] : науково-практичний посібник / [Фурса С.Я. та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; КНУТШ, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; Центр правових досліджень Фурси. – Вид. 3-тє, зі змінами. – Київ : Правова єдність, 2011. – 896 с. – Бібліогр.: с 872-873. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-617-566-073-7; 978-611-01-0253-7
727.
Психологический журнал [Журнал] / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
728.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
729.
Заболотна В.О. Психологічні основи управління персоналом [Книга] : навч. посібник / Заболотна В.О. – Київ : Гнозис, 2010. – 248 с. – Бібліогр.: с. 242-246. – (Серія "Навчальний посібник XXI століття"). – ISBN 978-966-8840-86-9
730.
Калмикова Л.О. Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.07 / Калмикова Л.О. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2011
731.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
732.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
733.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
734.
Публічне право [Журнал] = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
735.
Публічне право [Журнал] = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
736.
Публічне право [Журнал] = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
737.
Путівник для учасника адміністративного процесу [Книга] / Центр політико-правових реформ ; [авт.- упоряд. : Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда]. – Оновлене видання. – Київ : [б. в.], 2011. – 104 с. – ("Знайомство з судом")
738.
Путівник для учасника кримінального процесу [Книга] / Центр політико-правових реформ ; [авт.- упоряд. : О.А. Банчук, П.М. Залізняк, А.О. Шаіпов ; відп. ред. Р.О. Куйбіда]. – Оновлене видання. – Київ, 2011. – 80 с. – Проект USAID "Україна: верховенство права". – ("Знайомство з судом")
739.
Путівник для учасника цивільного процесу [Книга] / Центр політико-правових реформ ; [авт.- упоряд. : Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда]. – Оновлене видання. – Київ, 2011. – 136 с. – Проект USAID "Україна: верховенство права". – ("Знайомство з судом")
740.
Матвієнко С.А. Радіофізичний метод вимірювання параметрів гравітаційного поля Землі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.08 / Матвієнко С.А. ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2011
741.
Максимов В.В. Размышления [Книга] / В.В. Максимов. – Москва : Концепт, 2010. – 146 с. – Библиогр.: с. 143-145. – ISBN 978-5-88981-096-4
742.
Байджиев М. Рассказы и повести [Книга] / Мар Байджиев ; [предисл. В.Е. Ковского]. – Бишкек : Седеп, 2005. – 432 с. – ISBN 9967-22-688-9
743.
Новиков-Прибой Рассказы. Цусима. Книга первая [Книга] / А.С. Новиков-Прибой ; [илл. А.З. Иткина]. – Москва : Правда, 1985. – 544 с. : илл.
744.
Верига Ю.А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність [Книга] : монографія / Юстина Верига, Марина Орищенко ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т екон. і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с. – Присвячується 50-й річниці освітньої діяльності ун-ту та 40-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. – Бібліогр.: с. 163-177. – ISBN 978-966-184-127-6
745.
Рекомендації з визначення статусу біженця. Данська рада у справах біженців [Брошура]. – [Б. м.] : [б. в.]. – 68 с. – Цю публікацію видано Данською Радою у справах біженців за участі нац. та міжнар. експертів в рамках фінансованого Європ. комісією проекту "Правова та соціальна допомога дітям-біженцям та дітям, що шукають притулку в Україні"
746.
Руденко О.В. Репетитор - професія актуальна [Книга] : довідник і путівник у професії репетитора / Олександра Руденко. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – Бібліогр.: с. 126-127. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-659-1
Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з діяльнісними аспектами.
747.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
748.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
749.
Шмойлов В.И. Решение алгебраических уравнений при помощи r/[фи]- алгоритма [Книга] / В.И. Шмойлов ; М-во образования и науки Российской Федерации ; Федерал. гос. автономное образовательное учреждение высш. проф. образования "Южный федеральный ун-т"; Технол. ин-т в г. Таганроге. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2011. – 332 с. : Библиогр.: с. 263-330
750.
Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України [Книга] : аналітичний звіт / [О.М. Балакірєва та ін. ; ред. М.М. Ілляш] ; Укр. ін-т соціальних досліджень ім. О. Яременка ; Укр. мед. та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків М-ва охорони здоров"я України. – Київ : УІСД ім. О. Яременка, 2008. – 150 с., [2] с. : іл., табл. + Додаток: с. 99-150. – На обкл. : ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs= Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркот. речовин. – Бібліогр.: с. 97-98. – ISBN 978-966-2141-13-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,