Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
702.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 1999-
703.
Працевлаштування та зайнятість людей з інвалідністю [Книга] : довідник для роботодавців / Програма розвитку ООН ; [упоряд. : Семигіна Т.В., Іванова О.Л.]. – [Україна] : Програма розвитку ООН, 2010. – 142 с. – Проект
704.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
705.
Преводна рецепция на европейските литератури в България [Книга] : в 8 т. – София : Проф. Марин Дринов. – ISBN 954-430-741-9
706.
Яцура А.П. Прецедентные имена поэтических и прозаических произведений Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко [Книга] : монография / А.П. Яцура. – Нежин : Аспект-Поліграф, 2011. – 256 с. – Библиогр.: с. 231-253. – ISBN 978-966-340-454-7
707.
Бояндіна Г.С. Принцип симпатії у філософській антропології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Бояндіна Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
708.
Природа и СВЕТ [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
709.
Золотарьов В.В. Пристрої електричних випробувань і контролю параметрів кабелів і проводів з ізоляцією із зшитого поліетилену [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Золотарьов В.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011
710.
Панченко В.І. Проблема культурного синтезу (на матеріалах культури латиноамериканського регіону) [Книга] : навчальний посібник / В.І. Панченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 175 с. – Бібліогр.: с. 112-113. – ISBN 978-966-439-381-9
711.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
712.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
713.
Курчій О.В. Проблеми педагогічної просвіти батьків у вітчизняній педагогічній періодичній пресі (50-80-ті роки XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Курчій О.В. ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011
714.
Клочков В.О. Програмне регулювання в сучасному праві: теоретичні засади [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Клочков В.О. ; Луганськ. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2011
715.
Корень О.М. Програмні засоби реалізації освітніх платформ на базі Semantic Web [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Корень О.М. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011
716.
Фишман Л.Г. Происхождение демократии ("Бог" из военной машины) [Книга] / Л.Г. Фишман ; РАН ; Уральское отд-ние, Ин-т философии и права. – Екатеринбург : УрО РАН, 2011. – 260 с. – (Феноменология политического пространства / науч. руководители : В.Н. Руденко, К.В. Киселев). – ISBN 978-5-7691-2186-9
717.
Журавель В.П. Противодействие рейдерству [Книга] : практическое пособие для руководителей бизнес-структур по организации защиты бизнеса от рейдерских атак и недружественных поглощений / В.П. Журавель, Е.И. Тимошенко, А.И. Дичек ; Европейский ун-т. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2009. – 416 с. : табл. + Приложение: с. 315-415. – Библиогр.: с. 304-314. – ISBN 978-966-301-162-2
718.
Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку [Книга] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського та ін. ; [упоряд. : Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Айвазова Л.М. ; авт. вст. ст. : Бібік Н.М., Кизенко В.І. ; наук. ред. Рогова П.І.]. – Київ : [б. в.]
719.
Зубрицька Д.М. Процес інституалізації політичної опозиції в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Зубрицька Д.М. ; Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
720.
Слюсаренко О.Ю. Процеси релаксації та подолання потенціальних бар"єрів в системах зі статистикою Леві та немарківськими кореляціями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Слюсаренко О.Ю. ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 2011
721.
Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) [Книга] : науково-практичний посібник / [Фурса С.Я. та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; КНУТШ, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; Центр правових досліджень Фурси. – Вид. 3-тє, зі змінами. – Київ : Правова єдність, 2011. – 896 с. – Бібліогр.: с 872-873. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-617-566-073-7; 978-611-01-0253-7
722.
Психологический журнал [Журнал] / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
723.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
724.
Заболотна В.О. Психологічні основи управління персоналом [Книга] : навч. посібник / Заболотна В.О. – Київ : Гнозис, 2010. – 248 с. – Бібліогр.: с. 242-246. – (Серія "Навчальний посібник XXI століття"). – ISBN 978-966-8840-86-9
725.
Калмикова Л.О. Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.07 / Калмикова Л.О. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex