Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Ткаченко С.І. Під знаком Ярила [Книга] / Сергій Ткаченко, Василь Копайгоренко. – Київ : Бізнесполіграф, 2014. – 132, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-139-020-0
552.
Посонський С.Ф. Підвищення зносостійкості циліндричних напрямних ковзання методом дискретної електроконтактної цементації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Посонський Сергій Феліксович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015
553.
Стебелецька Н.М. Підвищення знософрикційних властивостей накладок гальмівних пристроїв керованою зміною енергонавантаженості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Стебелецька Наталія Миронівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015
554.
Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: науково-методична складова [Книга] : тези наук.-метод. конф. кафедр академії, (4-5 груд. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізнич. транспорту, Навч.-метод. центр ; [редкол.: Д.В. Шумик (відп. ред.), Г.І. Руденко, Ю.Є. Калабухін та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл.
555.
Климович Я.В. Підготовка вчителя технологій до виховання учнів сільської школи на національно-культурних традиціях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Климович Яна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015
556.
Сас Н.М. Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління: стан та перспективи [Книга] : монографія / Наталія Сас ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-334. – ISBN 978-966-2538-31-1
557.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
558.
Макмілін А. Пісьменства у халодным клімаце [Книга] : беларуская літаратура ад 70-х гг. ХХ ст. да нашых дзён / Арнольд Макмілін. – Bialystok : Orthdruk, 2011. – 910 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: с. 874-901. – ISBN 978-83-89396-55-6
559.
Пластовий шлях [Журнал] : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
560.
Сарычева З.А. По святым местам Украины [Книга] : село Коржи Барышевского района Киевской области / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2012. – 172 с. : ил. – ISBN 978-966-8384-03-5
561.
Сарычева З.А. По страницам Всемирной литературы с добавлением публикаций автора [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2014. – 358, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8384-10-3
562.
Губский Ю.И. По Сумской и дальше... [Книга] / Юрий Губский. – Киев : Авіцена, 2014. – 295, [1] с. – Содерж.: Из письменного стола ; Избранные отрывки из дневников разных лет ; Персоналии. Научно-историчесие очерки ; Публицистика. – ISBN 978-966-2144-68-0
563.
Гарматюк А.П. Повне зібрання творів [Книга] : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-92-0
В пр. №1697139 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
564.
Гарматюк А.П. Повне зібрання творів [Книга] : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-93-7
В пр. №1697138 напис:Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
565.
Гарматюк А.П. Повне зібрання творів [Книга] : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-94-4
В пр. №1697137 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
566.
Гарматюк А.П. Повне зібрання творів [Книга] : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-95-1
В пр. №1697136 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
567.
Гарматюк А.П. Повне зібрання творів [Книга] : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-96-8
В пр. №1697135 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
568.
Гарматюк А.П. Повне зібрання творів [Книга] : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-617-533-076-0
В пр. №1697134 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
569.
Гарматюк А.П. Повне зібрання творів [Книга] : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-617-533-081-4
В пр. №1697133 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
570.
Калашников В.Ф. Повнота любові [Книга] : П"єси. Матеріали. Документи / Вадим Калашников ; [ред. та передм. Миколи Шудрі]. – Київ : Stella Grand, 2011. – 209, [1] с., [8] арк. фот. – ISBN 978-966-2698-00-8
571.
Показатели и методы их расчета в эпидемиологии неинфекционных заболеваний [Книга] : учеб.-метод. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации и врачей-интернов / М-во здравоохранения Украины, Нац. акад. мед. наук Украины ; [сост.: В.А. Бузунов и др.]. – Киев : Авіцена, 2014. – 119, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 114-116. – ISBN 978-966-2144-71-0
572.
Показники та методи їх розрахунку в епідеміології неінфекційних захворювань [Книга] : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України ; [уклад.: В.О. Бузунов та ін.]. – Київ : Авіцена, 2013. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-116. – ISBN 978-966-2144-61-1
573.
Сарычева З.А. Полезные растения в природе и культуре [Книга] / Сарычева З.А. – Київ : Арістей, 2007. – 118, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 115-118
574.
Сарычева З.А. Полезные растения отечественной и мировой флоры в разных физико-географических зонах земли [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2011. – 319, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 310-318. – ISBN 978-966-8384-02-8
575.
Бакай А.С. Поликластерные аморфные тела [Книга] / А.С. Бакай. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Синтекс, 2013. – 351, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 331-345. – ISBN 978-966-2136-58-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex