Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Честь і закон [Журнал] : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
827.
Зінченко С.Г. Чи стане баба дівкою або перевтілення Безрідного хутора [Книга] / Сергій Зінченко. – [Вид. 2-ге, допов.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 175, [3] с. – ISBN 978-966-493-555-2
828.
Шляхи соціального становлення студентів вищих навчальних закладів в умовах загальноєвропейського освітнього простору [Книга] : зб. матеріалів IV Міжнар. "Школи студент. ініціатив" для ВНЗ I-IV рівнів акредитації, 13-14-груд. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [упоряд.: І.М. Савицька, О.В. Старченко]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 79, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Міжнародна школа студентських ініціатив "Шляхи соціального становлення студентів вищих навчальних закладів в умовах загальноєвропейського освітнього простору". – Бібліогр. наприкінці ст.
829.
Шо [Журнал] : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев : Чили, 2005-
830.
Экологические проблемы Северо-Западного Причерноморья [Книга] : библиогр. указ. лит. за 2003-2011 гг. / М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; [сост. Н.П. Лошкарева ; науч. ред. В.И. Михайлов]. – Одесса : ВМВ
831.
Энерготехнологии и ресурсосбережение [Журнал] : научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины. – Киев, 1960-. – ISSN 0235-3482
832.
Седова Л.Н. Этика бизнеса [Книга] : учеб. пособие / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца. – Харьков : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца. – ISBN 978-966-676-524-9
833.
Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология [Книга] : анализ и менеджмент : [учеб. пособие] / А.Р. Аклаев ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – [2-изд., испр.]. – Москва : Дело, 2008. – 471, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 468-471. – Библиогр.: с. 421-442. – ISBN 978-5-7749-0516-4
834.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
835.
Юридичний вісник [Журнал] = Юридиеский вестник = Law herald / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 1993-. – ISSN 1561-4999
836.
Як писати про громадське здоров"я. Права пацієнтів [Книга] : довідник. – Київ : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси. – ISBN 978-966-2123-37-1
837.
Як уникати мови ворожнечі [Книга] : видання здійснено за сприяння Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні / Ін-т масової інформації ; [над посіб. працювали: Н. Прокопчук, М. Буткевич, Ю. Чумак ; голов. ред. В. Сюмар]. – Київ : [б. в.], 2008. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 35-37
838.
Мір Джалал Який обрати шлях? [Книга] : роман, розповіді, ліричні мініатюри / Мір Джалал ; [упоряд., ред.: Ейнула Мадатлі ; пер.: Інна Сосновчик]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 422, [2] с. – Ім"я авт. також.: Пашаєв, Мір Джалал. – ISBN 978-966-489-274-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex