Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Книш М.М. Політико-географічна глобалістика [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Мирослава Книш, Любов Котик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 483, [1] с., [2] арк. карти : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 476-483. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 23-28 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-10-0041-4
577.
Сащук Г.М. Політична культура інформаційного суспільства [Книга] : монографія / Ганна Сащук. – Київ : Вадекс, 2011. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 295-327. – ISBN 978-966-97253-0-1
578.
Філіпович М.А. Полоцька земля в літописних та актових джерелах XI-XVI століть [Книга] / Марина Філіпович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2014. – 202, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 167-194. - Анот. білорус., рос., англ. – Бібліогр.: с. 145-166 та в підрядк прим. – ISBN 978-966-02-7287-3
579.
Демченко І.С. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні [Книга] : [для науковців, аспірантів, студентів юрид. та мед. ВНЗ, юристів-практиків, підприємців, а також працівників установ та організацій, що приймають участь у забезпеченні обігу лікар. засобів] / І. Демченко, О. Соловйов. – Київ : [б. в.], 2014. – 128 с. : іл. – Видання за підтримки: Медична газета України "Ваше здоров"я". – Бібліогр.: с. 105-118 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-635-064-4
580.
Дегтярьов Ю.В. Порівняльна характеристика чорноземів типових природних і агрогенних екосистем Лівобережжя Лісостепу України [Автореферат] : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.03 / Дегтярьов Юрій Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015
581.
Джойс Дж. Портрет художника в юности [Книга] : [роман] / Джеймс Джойс ; [пер. с англ. М.П. Богословской-Бобровой]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 285, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-06224-5
582.
Сарычева З.А. Пословица - правда в кратких выражениях [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2011. – 100 с. : ил. – ISBN 978-966-8384-02-8
583.
Права людини (Громадянська освіта) [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
584.
Права людини (Громадянська освіта) [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
585.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
586.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
587.
Права людини в галузі охорони здоров"я [Книга] / [уклад.: Айгуль Муканова, Аркадій Бущенко]. – Харків : Права людини, 2011. – 173, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-034-1
588.
Бабін Б.В. Права людини та громадянське суспільство [Книга] : навч. посібник / Б.В. Бабін, А.В. Ковбан. – Одеса : Фенікс, 2014. – 258, [2] с. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 234-256 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-438-798-6
589.
Права человека [Книга] : учебник для вузов / Т.А. Васильева, В.А. Карташкин, Н.С. Колесова, Н.В. Колотова, И.А. и др. Ледях; [Васильева Т.А. и др.] ; отв. ред. Е.А. Лукашева ; Комис. по правам человека при Президенте Рос. Федерации ; Ин-т гос. и права РАН. – Москва : Норма, 2004. – XII, 560, [1] с. – Авт. указаны на с. V. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89123-352-5
590.
Права человека и процессы глобализациии современного мира [Книга] / М.М. Бринчук, Н.А. Воронина, В.А. Карташкин, Н.С. Колесова, Н.В. и др. Колотова; [М.М. Бринчук и др.] ; отв. ред. Е.А. Лукашева ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. – Москва : НОРМА, 2005. – 462, [2] с. – 80-летию Института государства и права Российской академии наук посвящается. - Авт. указ. на с. 3. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89123-905-1
591.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
592.
Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку [Книга] : монографія / [В.А. Устименко та ін.] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2013. – 523, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 453-523. – ISBN 978-966-02-7101-2
593.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
594.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
595.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
596.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
597.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
598.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
599.
Дмитренко Ю.М. Правове регулювання діяльності Національного банку України [Книга] : монографія / Ю.М. Дмитренко. – Харків : Золота миля, 2014. – 222, [1] с. – Бібліогр.: с. 204-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-52-8
600.
Данієлян С.А. Правове регулювання єдиного податку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Данієлян Сергій Ашотович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,