Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
527.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
528.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
529.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
530.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
531.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
532.
Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 395, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-392. – (Охорона праці). – ISBN 978-966-680-397-2
533.
Павлова В.А. Оцінювання і прогнозування конкурентоспроможності підприємства [Книга] : монографія / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-160. – ISBN 978-966-343-335-7
534.
Ішутіна Г.С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Ішутіна Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
535.
Мольков Ю.В. Оцінювання опірності руйнуванню ємностей під тиском із використанням енергетичного підходу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Мольков Юрій Валерійович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014
536.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
537.
Брюкнер П. Парадокс любові [Книга] : [есей] / Паскаль Брюкнер ; [передм. А. Дністрового ; пер. з фр. Л. Кононовича]. – Київ : Грані-Т, 2012. – 340, [2] с. : іл. – Сер. засн. в 2007 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-381-4
У пр. №1696418 надпис: В День народження Юліїї від Олександра, 12.01.2014, Підпис
538.
Колісник О.В. Параметри осягнення людини в американській філософії другої половини XX століття [Книга] : монографія / О.В. Колісник. – Київ : VADEX, 2012. – 212, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97253-3-2
539.
Патентный поверенный [Журнал] : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
540.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
541.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
542.
Гладуш В.А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія [Книга] : навч. посібник / В.А. Гладуш, Г.І. Лисенко. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 416, [1] с. : іл. – Термінол. слов.: с. 382-416. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Bologna process). – ISBN 978-617-7109-56-2
543.
Лещенко Е.В. Педагогічна діяльність М.О. Корфа в контексті розвитку земств Півдня України (друга половина XIX століття) [Автореферат] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лещенко Ельза Володимирівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015
544.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
545.
Радієвська А.А. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів молодших класів у ліцеї мистецтв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Радієвська Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015
546.
Резніченко І.Г. Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра Русова (1847-1915 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Резніченко Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015
547.
Магмудов Я. Переможний хід ідей Гейдара Алієва [Книга] / Ягуб Магмудов ; [відп. ред. Е. Мадатлі ; пер. з рос.: В. Біннатова]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 256, [4] с., [16] арк. іл. – ISBN 978-966-489-187-2
548.
Кристі А. Перст провидіння [Книга] = The moving finger / Агата Кристі ; пер. з англ. В. Шовкуна. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 238, [1] с. : іл. – Переклад за вид.: The Moving Finger / A.Christie. London, 2005. – ISBN 978-966-14-0357-3
549.
Петр Васильевич Зарицкий - профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина [Книга] : (к 85-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указатель / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Геол.-геогр. фак., Центр. науч. б-ка ; [сост. П.В. Зарицкий ; науч. ред. В.В. Андреев]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 91, [2] с. включ. обл., [10] л. ил. : ил., портр. – Имен. указ. : с. 88-90. – Библиогр. : с. 81-87. – ISBN 978-966-623-984-9
550.
Шейнов В.П. Пиар "белый" и "черный": технология скрытого управления людьми [Книга] / В.П. Шейнов. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2005. – 671, [1] с. : табл. – На обл. также: Технологические приемы пиара; Гаратния успеха пиар-акции; Как защититься от "черных" пиарщиков-манипуляторов. – Библиогр.: с. 667-668. – ISBN 5-17-033360-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,