Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 1997-
327.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
328.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
329.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
330.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
331.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
332.
Павло Муравський.Чистота співу - чистота життя [Книга] : [збірник] / [ред.-упоряд. О.А. Шокало]. – Київ : Просвіта, 2012. – 830, [2] с. : портр., фотогр. – Зміст: "Моє життя - моє мистецтво" / П. Муравський. Додаток: Осягнення й осмислення феномену П. Муравського ; Відгуки про хорове мистецтво П. Муравського ; Листування ; Родина ; Пам"ятні місця ; Культурно-мистецькі події ; Мистецький доробок та ін. – Бібліогр.: с. 829-830. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-87-5
333.
Чумак Н.М. Палеогеографічні умови Пригорганського Передкарпаття у голоцені (за палінологічними даними) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Чумак Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
334.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
335.
Цибулько В. Перед тим, тоді, і після... Друд (дерев"яний ровер української демократії) [Книга] / Володимир Цибулько. – Львів : Піраміда, 2012. – 386, [2] с. – ISBN 978-966-441-296-1
336.
Розовик Д.Ф. Переселенський рух в Україні: друга половина XVI ст. - 1930-ті роки [Книга] / Дмитро Розовик, Олеся Розовик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Нілан-ЛТД, 2013. – 405, [1] с., [20] арк. фотоіл. : іл., карти, табл. – До 180-ї річниці заснування Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Імен. покажч.: с. 396-404. – Бібліогр.: с. 322-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2770-41-4
337.
Шелкопляс Т.О. Перлина Подільського краю [Книга] / Тетяна Шелкопляс. – Київ : АГРОМЕДІА-ПРО, 2011. – 223, [1] с. : фотоіл. – До 60-річчя Петра Володимировича Іващука. – ISBN 978-966-97144-1-1
338.
Петро Печорний [Книга] = Petro Pechorny : [альбом]. – Київ : Софія-А, 2005. – 111, [1] с. : іл., портр. – Текст парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 111. – ("Наш час - наш простір". Серія книг / ред. М. Маричевський ; кн. 2). – ISBN 966-8684-23-0
339.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
340.
Паустовский К. Повесть о жизни [Книга] : в 2 т. / К. Паустовский ; [сост., авт. послесл. и коммент. В.К. Паустовский]. – Москва : Современный писатель. – ISBN 5-265-01785-2
341.
Теремецький В.І. Податкові правовідносини в Україні [Книга] : монографія / В.І. Теремецький. – Харків : Діса плюс, 2012. – 648 с. – Бібліогр.: с. 595-648 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-04-5
342.
Малишко А.С. Поезії та поеми [Книга] / А.С. Малишко ; [упорядкув. М.В. Стетюхи ; вступ. сл. С.І. Лущій]. – Київ : Україна, 2012. – 718, [2] с. : портр. – До 100-річчя від дня народження. – Бібліогр. в підряд. прим. – ISBN 978-966-524-413-4
343.
Богиня Н. Поетика експерименту в творчості Гертруди Стайн: рівень перший (від "Q.E.D." до "Ніжних гудзиків") [Книга] = Poetics of experiment in the works of Gertrude Stein: level one (from Q.E.D. to Tender Buttons) / Наталія Богиня ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. – 309, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 296-309. – ISBN 978-966-175-026-4
344.
Банти Р. Политика Великобритании по отношению к "цветной" иммиграции в период правительств М. Тэтчер 1979 - 1990 гг. [Дисертація] : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Банти Рина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – Киев, 2013
345.
Токовенко О.С. Політична епістемологія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.С. Токовенко, В.І. Пащенко, О.А. Третяк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2011. – 406, [2] с. – Імен. покажч.: с. 403-404. - Предм. покажч.: с. 405-406. – Бібліогр.: с. 397-402. – ISBN 978-966-551-355-1
346.
Посібник українського хлібороба [Журнал] : наук.-практ. щорічник. – Київ, 2006-
347.
Посібник українського хлібороба [Журнал] : наук.-практ. щорічник. – Київ, 2006-
348.
Поэтическая антология Константина Паустовского [Книга] / Моск. лит. музей-центр К. Г. Паустовского ; сост. И.И. Комаров. – Москва : Моск. лит. музей-центр К.Г. Паустовского, 2012. – 245, [1] с. : ил. – В содерж. : А. Пушкин, Е. Баратынский, Ф. Тютчев, М. Лермонтов, А. Толстой, А. Фет, К. Бальмонт, И. Бунин, М. Волошин, А. Блок, Н. Гумилев, И. Северянин, В. Нарбут, А. Вертинский, О. Мандельштам, С. Есенин, Н. Заболоцкий. – Библиогр. в подстроч. примеч.
В "Поэтической антологии Константина Паустовского" собраны фрагменты из его произведений, связанные с поэзией, и стихотворений тех поэтов, к-рых цитирует писатель: (Пушкин, Баратынский, Тютчев, Лермонтов, Толстой, Фет, Бальмонт, Бунин, Волошин, Блок, Гумилев, Северянин, Нарбут, Вертинский, Мандельштам, Есенин, Заболоцкий)
В Антологии подборки стихотворений того или иного поэта следуют одна за другой. Последовательность расположения диктуется датой рождения авторов.
349.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
350.
Право на правду [Книга] : практичний порадник із доступу до архівів / В"ятрович В.М. [та ін.] ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Часопис, 2012. – 147, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2720-00-6
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,