Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Право на правду [Книга] : практичний порадник із доступу до архівів / В"ятрович В.М. [та ін.] ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Часопис, 2012. – 147, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2720-00-6
352.
Право та державне управління [Журнал] : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
353.
Пірон І.С. Правове регулювання зайнятості населення радянської України у 1917-1937 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Пірон Іван Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
354.
Теленик С.С. Правове регулювання казначейського виконання місцевих бюджетів в Україні (проблеми теорії та практики) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Теленик Сергій Сергійович ; Служба безпеки України, Нац. акад. служби безпеки України. – Київ, 2013
355.
Бабенко Е.В. Правове регулювання укладення та зміни трудового договору [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
356.
Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка [Книга] / Ю.А. Добровольская. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Киев ; Москва : Арий ; Цитадель-трейд, 2011. – 591, [1] с. : табл. – ISBN 978-5-7657-0191-1
357.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
358.
Проблеми безперервної медичної освіти та науки [Журнал] = Problems of uninterrupted medical training and science : науково-практичний журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків, 2000-
359.
Проблеми політичної історії України [Журнал] : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISBN 978-966-551-341-4
360.
Проблемы высокотемпературной техники [Книга] : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; [редкол.: С.А. Белогуров (отв. ред.) и др.]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2012. – 162, [1] с. : ил. – Ст. рус., укр. - 60-летию основания каф. двигателестроения посвящается. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-518-213-0
361.
Психоаналіз [Журнал] = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
362.
Психоаналіз [Журнал] = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
363.
Федорець А.В. Психологічні чинники самоставлення особистості спортсмена [Дисертація] : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Федорець Антон Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
364.
Буско Т.О. Радіаційно-стимульована фотоактивність тонких плівок нанокомпозитів TiO2 [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Буско Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
365.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
366.
Черній М А. Регулятори життєдіяльності комах [Книга] / А.М. Черній ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т захисту рослин. – Київ : Колобіг, 2008. – 295, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 251-292. – ISBN 978-966-8610-38-7
367.
Грицюта Н.М. Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грицюта Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
368.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
369.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
370.
Мостепанюк А.В. Розвиток державно-приватного партнерства в трансформаційній економіці [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мостепанюк Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
371.
Виноградова А.І. Розслідування порушень законодавства про захист рослин [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Виноградова Анна Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
372.
Російсько-український практичний словник реставратора [Книга]. – Київ : Рада, 2003. – 256, [3] с. – ISBN 966-8275-03-9
373.
Російсько-український словник синонімів [Книга] = Русско-украинский словарь синонимов / Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні Нац. акад. наук України ; за ред. В.М. Бріцина ; [уклад.: Т.К. Черторизька та ін.]. – Київ : Вища школа, 2012. – 319, [1] с. – Парал. тит. арк. рос. – ISBN 978-966-642-411-5
374.
"Світовий досвід захисту конкуренції" [Книга] : зб. наук. праць студ. магістратури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т екон. наук, Каф. екон. теорії ; наук. кер. Борисенко З.М. – Київ : НаУКМА, 2012. – 221, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 221 та наприкінці гл.
375.
Гридчина В.В. Семіотичні методи дослідження візуальної інформації в науці про соціальні комунікації [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Гридчина Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,