Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Правознавство [Журнал] : збірник наукових праць. – Чернівці
  Вип. 636. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
302.
Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Правознавство [Журнал] : збірник наукових праць. – Чернівці
  Вип. 618. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
303.
Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Правознавство [Журнал] : збірник наукових праць. – Чернівці
  Вип. 604. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
304.
Наукові праці НДФІ [Журнал] : науковий збірник / М-во фінансів України ; Акад. фінансового управління ; Н.-д. фінансовий ін-т. – Київ, 1996-
305.
Наукові праці НДФІ [Журнал] : науковий збірник / М-во фінансів України ; Акад. фінансового управління ; Н.-д. фінансовий ін-т. – Київ, 1996-
306.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
307.
Національна та історична пам"ять [Журнал] : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2011-
308.
Поліщук Ю. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII - початок ХХ століття) [Книга] / Юрій Поліщук ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 428, [1] с. : іл., табл., мапи. – Імен. покажч.: c. 422-428. – Бібліогр.: с. 333-376 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6549-3
309.
Яровий О. Небесна твердь [Книга] : вірші різних років / Олександр Яровий. – Чернігів : Управління у справах преси та інформації, 2012. – 167, [1] с. – ISBN 978-966-2646-24-5
Автограф автора
4 квітня 2013 р., Київ
310.
Неперервна професійна освіта: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
311.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
312.
Шевченко І.О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці [Книга] : посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації / І. Шевченко, С. Бойцова ; Укр. бібл. асоц. ; Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти ; Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 65, [1] с. : іл., табл. + 1 CD. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-7889-57-9
313.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
314.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
315.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
316.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
317.
Міщенко А.С. Образ дерева в традиційній обрядовій культурі українців (друга половина XIX - 30-ті рр. XX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Міщенко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
318.
Мельничук Ю.Л. Основи козацько-лицарського виховання [Книга] / Мельничук Ю.Л. – Київ : Гетьман, 2012. – 295, [1] с. : іл. – 25-й річниці козацької педагогіки присвячується. – Бібліогр.: с. 291-294 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2506-03-7
319.
Козяр М.М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення [Книга] : навч. посібник / М.М. Козяр, Я.І. Бедрій, О.В. Станіславчук ; під заг. ред. Козяр М.М. – Київ : Кондор, 2011. – 450, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 448-450. – ISBN 978-966-351-348-5
320.
Яценко С.С. Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав [Книга] : навч. посібник / С.С. Яценко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. права та кримінології. – Київ : Дакор, 2013. – 166, [2] с. – Предм. покажч.: с. 160-163. - Імен. покажч.: с. 164-166. – Бібліогр.: с. 156-159 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-06-5
321.
Леонова И.М. Особенности родительско-детских отношений подростков-учеников школы-интернат [Дисертація] : дисс. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Леонова Инна Михайловна ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – Киев, 2013
322.
Варда Я. Острови надій: розробка стратегій локального розвитку [Книга] / Яцек Варда, Войцех Клосовскі ; [пер. з пол. М.Р. Желяка ; редкол.: Васильченко Г.В. та ін.]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Молодь, 2005. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-299. – ISBN 966-7615-59-6
Дарунок від М.Б. Завійської
323.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 1997-
324.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 1997-
325.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex